Současné teorie divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STC1 zkouška 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Obsah

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejsoučasnějšími trendy v zahraniční, ale částečně i v české teorii divadla. Výuka předmětu Současné teorie divadla I., II. v zimním semestru sice vychází ve své první fázi z tradice strukturálně-sémiotického pojetí divadelního díla, které má v kontextu euro-americké divadelní teorie dnes už velice dlouhou a hluboce zakořeněnou tradici, předmět je ovšem orientován zejména na ony zlomové momenty strukturalistického uvažování o divadle, které tato tradiční východiska překonávají, a to v určité chronologii jak se ony momenty postupně objevovaly v evropském i angloamerickém divadelně-teoretickém myšlení v druhé polovině 20. století a v první dekádě století 21. Předmět je koncipován jako kombinace semináře s přednáškou. Jeho základ tvoří četba textu (vybraná kapitola, tematicky uzavřený celek) a následná, pedagogem vedená diskuse.

Náplň:

V prvním semestru se posluchač seznámí se základními principy strukturalistického přístupu k divadlu Cílem předmětu je tedy shrnutí přínosu strukturálně orientovaného myšlení o divadle a zhodnocení jeho pozitiv, ale také jeho mezí a evidentních metodologických nevýhod.

Tematické okruhy:

  1. Francouzský strukturalismus a sémiologie.
  2. Francouzský poststrukturalismus.
  3. Tzv. sémiotika „druhého dechu“.

Výsledky učení

Student se po absolvování cyklu samostatně orientuje v problematice současné divadelní teorie, a to v celé její šíři.

Jednotlivé tematické okruhy a tendence, které se v současné divadelní teorii objevují, dokáže nejenom podrobně popsat a vyhodnotit, ale také je zařadit do širšího kulturního a společenského kontextu.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se osvojený přehled základní teoretické literatury z bakalářského studijního programu.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S412
Pracovna pedagogů a učebna

(Karlova 26, Praha 1)
BRYCHTA L.
16:15–17:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:15–17:45 Lukáš BRYCHTA Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů