Analýza a překlad odborného textu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207APO zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Obsah

Předmět se zaměřuje na překlad odborných (teoretických, historických, esejistických) textů, zejména na terminologické problémy při převodu z jazyka výchozího do jazyka cílového. Obsahem je společná analýza předlohy, vymezení pojmoslovných a dalších specifik textů (žánr, syntax, styl), diskuse o úloze doby vzniku textu, případně jazykové a národní kultuře, jemuž je poplatný.

Studenti společně překládají úryvky z různých typů odborných textů (esej, slovníkové heslo atd.), případně je možné vedle společných překladů realizovat i překlady individuální, a to podle jazykové vybavenosti studentů, případně předchozí překladatelské zkušenosti.

Výsledky učení

Student:

Prostřednictvím praktické překladatelské práce se seznamuje s problematikou a úskalími odborného překladu, zjišťuje rozdíly mezi pouhým čtením/porozuměním cizojazyčnému textu a jeho převodem do cílového jazyka, řeší otázky terminologických posunů mezi jednotlivými jazyky a zdánlivě vžitými odbornými pojmy. V neposlední řadě se učí v angličtině formulovat abstrakt vlastního odborného textu či shrnutí existujícího cizojazyčného textu.

Předpoklady a další požadavky

Je požadována znalost angličtiny minimálně na úrovni B2; v případě zájmu o individuální překlad znalost dalšího cizího jazyka též minimálně na úrovni B2.

Literatura

DOPORUČENÁ LITERATURA

Jiří Levý, Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Jiří Levý, České teorie překladu, (1957), Ivo Železný, Praha, 1996,

I. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře,

II. Sborník zásadních studií o překladu.

Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Zlata Kufnerová, Milena Poláčková (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Georges Mounin, Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Jan Vilikovský, Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Blahoslav Hečko, Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Milan Hrala (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002.

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci.

Texty pro překlad jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost studentů (angličtina, francouzština, popřípadě němčina či ruština).

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T121
Učebna KTK 12

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
14:00–15:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:30 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 12
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů