Současné teorie performativních umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TPU zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radka KUNDEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radka KUNDEROVÁ

Obsah

Celosemestrální kurz fokusuje na aktuální teoreticko-analytické koncepty z oblasti divadelní a taneční vědy, přičemž speciální pozornost je směřována k pojmu, definici a analýze tělesnosti coby určitého protipólu zakotvených sémioticko-strukturálních strategií analýzy představení. V centru zájmu stojí interdisciplinární přístupy (filozofie, sociologie, politologie, kulturní antropologie, postcolonial studies) k tělesnosti, nabízející rozmanitá prizmata nazírání na – mnohdy obdobně interdisciplinární – projevy v oblasti současných Performing Arts.

Výuka s četností 1x týdně 90 minut, kde je teoretický pedagogický výklad konfrontován s četbou a znalostí jednotlivých teoretických textů s následnou diskuzí a příklady jejich praktického analytického využití.

Rámcové tematické okruhy:

Koubová).

Výsledky učení

Student/ka se seznámí s nejsoučasnějšími prizmaty teoreticko-analytického nazírání na dílčí projevy v oblasti Performing Arts, v nichž je fokusována, tematizovaná, zpochybňována či negována především samotná tělesnost a která jsou hojně využívána především v zahraničním akademickém diskurzu. Osvojí si tak zároveň ty teoretické koncepty, které se vymezují vůči tradici sémioticko-strukturálního analytického aparátu, jenž je pro české teatrologické myšlení dosud určující, ne vždy však pro současné umělecké druhy a formy již dostatečně relevantní. Student/ka je dále schopen/a tyto jednotlivé koncepty vzájemně propojovat, kontextualizovat a využívat coby signifikantní metodologický základ pro vlastní výzkumná témata.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (75% docházky) = 15 %.

Četba a znalost teoretických textů (individuální příprava z hodiny na hodinu, písemný výtah a reflexe zadaného teoretického textu) = 30 %.

Diskuze + příklady analýzy = 40 %.

Závěrečná odborná rozprava = 15 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12.10.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
26.10.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09.11.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
23.11.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
07.12.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
14.12.2023 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů