Dramaturgické myšlení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DRM zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VEDRAL

Obsah

Předmět zaměřuje dosavadním studiem získané teoretické poznatky a osvojené kritické a analytické schopnosti k jejich kreativnímu uplatnění v tvůrčí dramaturgické praxi.

Cílem semináře je metodou hypotetického modelování na konkrétním divadelním souboru simulovat základní pracovní postupy praktické dramaturgie činoherního interpretačního divadla.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgie jako tvůrčí činnost na pomezí literatury a scény.
  2. Pravidelná dramaturgie a dramaturg v souborovém divadle.

3 Provoz versus tvorba.

  1. Dramaturgická volba.
  2. Umělecký program a jeho konkretizace ve tvorbě repertoáru.
  3. Dramaturgická analýza dramatického textu, jeho tematického a scénického potenciálu.
  4. Mezi dramaturgickou a režijní interpretací.

Výsledky učení

Student dokáže „přepnout“ z teoretického a kritického přemýšlení o dramatu a scénickém umění v oblasti činoherního interpretačního divadla do praktického dramaturgického přemýšlení.

Díky simulaci dramaturgických úkonů (dramaturgická volba, tvorba dramaturgického plánu, dramaturgicko-režijní interpretace textu, obsazení inscenace, příprava marketingových textů k inscenaci) na podmínky konkrétního souboru se student seznámí s provozními limity tvorby inscenace a repertoáru a strategiím v překonávání rozporu tvorba versus provoz.

Student dokáže aplikovat analýzu dramatického textu k jeho potencionální dramaturgické interpretaci, která může být inspirativním východiskem pro hypotetickou inscenaci, tuto schopnost osvědčí v dramaturgickém eseji o zvolené či zadané hře.

Student dokáže provést analýzu tvorby konkrétního souboru s ohledem na formulování cílů jeho uměleckého programu a i volbu dramaturgických prostředků k jeho uskutečňování.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Teoretické dramaturgie. NAMU 2018

Císař, Jan: Základy dramaturgie, NAMU 2009

Vostrý, Jaroslav: Činoherní klub 1965 – 1972. Dramaturgie v praxi, DÚ a DAMU 1996

Hořínek, Zdeněk: Drama, divadlo, divák. JAMU 2008

Klíma, Miloslav: O dramaturgii. Pražská scéna, Praha 2016.

Vedral, Jan: Horizont události. Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu. Pražská scéna a SAV 2015

Vedral: Jan: Lámání Prosperovy hůlky. K praktické dramaturgii. Pražská scéna a AMU 2020

Fischer-Lichte, Erika: Dejiny drámy, Divadelný ústav Bratislava 2003

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% účast na seminářích (30 %).

Aktivita na seminářích a průběžná příprava dílčích úkolů na tyto semináře (30 %).

Dramaturgický esej – interpretace zvoleného či zadaného textu – min. 5 normostran – a její obhajoba (40 %).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VEDRAL J.
10:00–11:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–11:30 Jan VEDRAL Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů