Dramaturgické myšlení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DRM ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže „přepnout“ z teoretického a kritického přemýšlení o dramatu a scénickém umění v oblasti činoherního interpretačního divadla do praktického dramaturgického přemýšlení.

Díky simulaci dramaturgických úkonů (dramaturgická volba, tvorba dramaturgického plánu, dramaturgicko-režijní interpretace textu, obsazení inscenace, příprava marketingových textů k inscenaci) na podmínky konkrétního souboru se student seznámí s provozními limity tvorby inscenace a repertoáru a strategiím v překonávání rozporu tvorba versus provoz.

Student dokáže aplikovat analýzu dramatického textu k jeho potencionální dramaturgické interpretaci, která může být inspirativním východiskem pro hypotetickou inscenaci, tuto schopnost osvědčí v dramaturgickém eseji o zvolené či zadané hře.

Student dokáže provést analýzu tvorby konkrétního souboru s ohledem na formulování cílů jeho uměleckého programu a i volbu dramaturgických prostředků k jeho uskutečňování.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět zaměřuje dosavadním studiem získané teoretické poznatky a osvojené kritické a analytické schopnosti k jejich kreativnímu uplatnění v tvůrčí dramaturgické praxi.

Cílem semináře je metodou hypotetického modelování na konkrétním divadelním souboru simulovat základní pracovní postupy praktické dramaturgie činoherního interpretačního divadla.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgie jako tvůrčí činnost na pomezí literatury a scény.
  2. Pravidelná dramaturgie a dramaturg v souborovém divadle.

3 Provoz versus tvorba.

  1. Dramaturgická volba.
  2. Umělecký program a jeho konkretizace ve tvorbě repertoáru.
  3. Dramaturgická analýza dramatického textu, jeho tematického a scénického potenciálu.
  4. Mezi dramaturgickou a režijní interpretací.

Doporučená nebo povinná literatura

Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Teoretické dramaturgie. NAMU 2018

Císař, Jan: Základy dramaturgie, NAMU 2009

Vostrý, Jaroslav: Činoherní klub 1965 – 1972. Dramaturgie v praxi, DÚ a DAMU 1996

Hořínek, Zdeněk: Drama, divadlo, divák. JAMU 2008

Klíma, Miloslav: O dramaturgii. Pražská scéna, Praha 2016.

Vedral, Jan: Horizont události. Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu. Pražská scéna a SAV 2015

Vedral: Jan: Lámání Prosperovy hůlky. K praktické dramaturgii. Pražská scéna a AMU 2020

Fischer-Lichte, Erika: Dejiny drámy, Divadelný ústav Bratislava 2003

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% účast na seminářích (30 %).

Aktivita na seminářích a průběžná příprava dílčích úkolů na tyto semináře (30 %).

Dramaturgický esej – interpretace zvoleného či zadaného textu – min. 5 normostran – a její obhajoba (40 %).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů