Volitelné předměty DAMU

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Po
15:30–17:00
Z 2 2T zimní
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky ZK 2 2T letní
204ANI2 Animace 2 česky ZK 2 2T letní
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky viz detail Z 2 2T zimní
202EAC1 Autorské čtení 1 anglicky
14:30–16:00
Učebna
Z 3 2T zimní
202EAU1 Autorské čtení 1 anglicky
14:30–16:00
Učebna
Z 2 2T zimní
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T letní
202EAC3 Autorské čtení 3 anglicky
14:30–16:00
Učebna
Z 3 2T zimní
202EAU3 Autorské čtení 3 anglicky
14:30–16:00
Učebna
Z 3 2T zimní
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 anglicky ZK 2 2T letní
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 2 2T letní
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 anglicky ZK 2 2T letní
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2T letní
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 2 2T letní
202EKD1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 1 2T letní
202EKD3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T letní
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T letní
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky viz detail Z 2 2T zimní
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky Po
14:00–15:30
Učebna
Z 3 2T zimní
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T letní
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky ZK 3 2T letní
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky viz detail Z 3 2T zimní
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky ZK 4 2T letní
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 česky ZK 4 2T letní
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 anglicky ZK 4 2T letní
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 česky ZK 4 2T letní
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10S zimní
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 anglicky, česky Po
10:00–12:00
Učebna
ZK 3 3T zimní
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 anglicky, česky ZK 3 3T letní
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky
10:00–11:25
Hallerův sál
ZK 2 2T zimní
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky ZK 2 2T letní
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 česky
11:30–13:00
Velký sál
ZK 2 2T zimní
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2 česky ZK 2 2T letní
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2PT zimní
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2PT letní
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2T zimní
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2T letní
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2T zimní
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2T letní
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Út
13:30–15:00
Hallerův sál
Z 1 2ST zimní
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky ZK 1 2ST letní
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2T zimní
205DIDV Dílna dramatické výchovy česky Z 1 22DS zimní
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 1 15S zimní i letní
204DHP2 Dílna s hostujícím pedagogem 2 anglicky, česky Z 1 15S zimní i letní
204DHP3 Dílna s hostujícím pedagogem 3 anglicky, česky viz detail Z 1 15S zimní i letní
204DHP4 Dílna s hostujícím pedagogem 4
 
anglicky Z 1 15S zimní i letní
206DZP1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Z 1 1P+1S zimní
206DZP2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Čt
09:00–10:30
Kabinet
Z 2 1P+1S letní
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T zimní
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T letní
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Út
11:00–12:30
Z 1 2T zimní
207DSG1 Dějiny scénografie 1 česky
08:30–10:00
Hallerův sál
Z 3 2PT zimní
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky ZK 1 2T letní
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Z 2 letní
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6T zimní i letní
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Čt
12:00–13:30
Učebna
Z 2 2T zimní
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T letní
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2T letní
202HJD1 Herní jednání 1 česky Z 2 25S zimní
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky
11:00–12:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2T zimní
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2T letní
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 anglicky, česky Út
13:15–14:45
Učebna
Z 1 2T zimní
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 anglicky, česky Z 1 2T letní
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky Z 2 2ST letní
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T letní
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30S zimní
204IMT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky
12:45–16:00
ZK 3 6T zimní
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Út
16:00–17:30
Učebna
Z 2 2T letní
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T zimní
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T letní
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Út
16:00–17:30
Učebna
Z 2 2T letní
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T zimní
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T letní
200MJZK Jak se zachovat v kritických situacích (nejen) na akcích česky Z 1 4S letní
201EKE1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 anglicky Z 2 2T zimní
201EKE3 Kapitoly z dějin českého divadla 3 anglicky ZK 2 2T letní
205KKST Klinická stáž česky Z 3 30SS+20P zimní
205KLS Klinická stáž česky Z 4
204KRI1 Kritický seminář 1 česky
11:00–12:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T zimní
204KRI2 Kritický seminář 2 česky ZK 1 2T letní
204KRI3 Kritický seminář 3 česky
11:00–12:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T zimní
204KRI4 Kritický seminář 4 česky ZK 1 2T zimní
205LOT1 Loutkářské techniky 1 česky Z 1 10S zimní
207MKLP Master class – Kulturní publicistika česky
14:00–16:00
Učebna KTK 121
ZK 2 18S zimní
200MFS1 Mezifakultní spolupráce 1 anglicky, česky 09:00–12:00
Z 1 25DS zimní i letní
200MFS2 Mezifakultní spolupráce 2 anglicky, česky 09:00–12:00
Z 2 50DS zimní i letní
201EMD1 Moderní české divadlo 1 anglicky ZK 1 2T zimní
201EMD2 Moderní české divadlo 2 anglicky ZK 2 2T letní
204MMP1 Multimédia v inscenační praxi 1 česky Čt
14:00–15:30
Atelier
Z 1 28 letní
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 15T zimní i letní
201NZP2 Nezávislý projekt 2 česky Z 2 15T zimní i letní
207PDR Podoby divadelní recepce česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T zimní
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4T zimní
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4T letní
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 anglicky, česky Z 2 2T letní
200PPDP Profesní příprava k divadelní praxi česky
15:30–17:00
Hallerův sál
Z 2 28S zimní i letní
206PJE Projekt V. česky
Z 2 32P zimní i letní
206PJE1 Projekt V. 1 česky
Z 1 zimní i letní
206PJF Projekt VI. česky
Z 1 16P zimní i letní
202PAE Proměny autorství česky ZK 2 2T letní
204RSS1 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 40S zimní
204RSS2 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 40S letní
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky viz detail Z 1 3T zimní
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2 anglicky Z 1 3T letní
205SBZ Sborový zpěv česky 16:00–17:30
Učebna S305 (DAMU)
Z 2 2T zimní
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Po
12:40–14:10
Učebna
Z 1 2T zimní
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T letní
204STS1 Scénografická tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 20S zimní
204STS2 Scénografická tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 20S letní
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Po
15:00–16:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T zimní
201STP1 Step 1 česky Z 1 2T zimní
201STP2 Step 2 česky Z 1 2T letní
204SVD1 Světelný design - kurz 1 česky Z 1 40S zimní
204STT Sítotisk česky 11:00–13:00
Z 1 30DS zimní i letní
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 6PO zimní
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 6PO letní
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Čt
11:00–14:00
Učebna
Z 2 2T zimní
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T letní
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky Po
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T zimní
207TPB1 Tvůrčí psaní II. 1 česky Po
12:30–14:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T zimní
207TPB2 Tvůrčí psaní II. 2 česky ZK 4 2T letní
204TLH2 Tělo v historii 2 česky ZK 1 2T letní
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Po
11:00–13:30
Zasedací místnost
Z 2 3T zimní
201VVZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Po
11:00–13:30
Hallerův sál
Z 2 3T zimní
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky viz detail Z 2 24CS zimní i letní
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2T zimní
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T letní
204ZPS1 Základy speciální pedagogiky a antropologie 1 česky Z 1 10S zimní
204ZPS2 Základy speciální pedagogiky a antropologie 2 česky ZK 1 10S letní
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2T zimní
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2T letní
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky, česky Út
17:30–19:00
Učebna
Z 1 2PT zimní
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Čt
09:00–10:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T zimní
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky ZK 1 2T letní