Volitelné předměty DAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Po
15:30–17:00
Z 2 2T Zapsat
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204ANI1 Animace 1 česky Út
09:00–10:30
Učebna R213 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
204ANI2 Animace 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EKD1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EKD3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky viz detail Z 2 2T Zapsat
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky Po
14:00–15:30
Učebna
Z 3 2T Zapsat
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky viz detail Z 3 2T Zapsat
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10S Zapsat
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 anglicky, česky Po
10:00–12:00
Učebna
ZK 3 3T Zapsat
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 anglicky, česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky
10:00–11:25
Hallerův sál
ZK 2 2T Zapsat
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 česky
11:30–13:00
Velký sál
ZK 2 2T Zapsat
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2PT Zapsat
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2T Zapsat
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2T Zapsat
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Út
13:30–15:00
Hallerův sál
Z 1 2ST Zapsat
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky ZK 1 2ST Předmět není vypsán
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2T Zapsat
205DIDV Dílna dramatické výchovy česky Z 1 22DS Zapsat
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 1 15S Z 1 15S Zapsat
204DHP2 Dílna s hostujícím pedagogem 2 anglicky, česky Z 1 15S Z 1 15S Zapsat
206DZP1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Z 1 1P+1S Předmět není vypsán
206DZP2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Čt
09:00–10:30
Kabinet
Z 2 1P+1S Zapsat
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T Zapsat
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Út
11:00–12:30
Z 1 2T Zapsat
207DSG1 Dějiny scénografie 1 česky
08:30–10:00
Hallerův sál
Z 3 2PT Zapsat
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Z 2 Předmět není vypsán
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6T Z 3 6T Zapsat
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Čt
12:00–13:30
Učebna
Z 2 2T Zapsat
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202HJD1 Herní jednání 1 česky Z 2 25S Zapsat
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky
11:00–12:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2T Zapsat
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 anglicky, česky Út
13:15–14:45
Učebna
Z 1 2T Zapsat
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 anglicky, česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30S Zapsat
204IMT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky
12:45–16:00
ZK 3 6T Zapsat
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Út
16:00–17:30
Učebna
Z 2 2T Zapsat
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Út
16:00–17:30
Učebna
Z 2 2T Zapsat
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201EKE3 Kapitoly z dějin českého divadla 3 anglicky ZK 2 2T Zapsat
205KKST Klinická stáž česky Z 3 30SS+20P Zapsat
205KLS Klinická stáž česky Zapsat
204KRI1 Kritický seminář 1 česky
11:00–12:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
204KRI2 Kritický seminář 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
204KRI3 Kritický seminář 3 česky
11:00–12:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
204KRI4 Kritický seminář 4 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
205LOT1 Loutkářské techniky 1 česky Z 1 10S Zapsat
207MKLP Master class – Kulturní publicistika česky
14:00–16:00
Učebna KTK 121
ZK 2 18S Zapsat
204MAM1 Medium a medialita 1 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
200MFS1 Mezifakultní spolupráce 1 anglicky, česky 09:00–12:00
Z 1 25DS Z 1 25DS Zapsat
200MFS2 Mezifakultní spolupráce 2 anglicky, česky 09:00–12:00
Z 2 50DS Z 2 50DS Zapsat
201EMD1 Moderní české divadlo 1 anglicky ZK 1 2T Zapsat
201EMD2 Moderní české divadlo 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204MMP1 Multimédia v inscenační praxi 1 česky Čt
14:00–15:30
Atelier
Z 1 28 Zapsat
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 15T Z 2 15T Zapsat
201NZP2 Nezávislý projekt 2 česky Z 2 15T Z 2 15T Předmět není vypsán
207PDR Podoby divadelní recepce česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T Zapsat
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4T Zapsat
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4T Předmět není vypsán
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
200PPDP Profesní příprava k divadelní praxi česky Z 2 28S Z 2 28S Zapsat
206PJE Projekt V. česky Z 2 32P Z 2 32P Zapsat
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
206PJF Projekt VI. česky Z 1 16P Z 1 16P Zapsat
202PAE Proměny autorství česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204RSS1 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 40S Zapsat
204RSS2 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 40S Zapsat
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky, česky
10:00–14:00
Učebna
Z 1 3T Zapsat
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2 anglicky, česky Z 1 3T Předmět není vypsán
205SBZ Sborový zpěv česky Z 2 2T Zapsat
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2T Zapsat
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204STS1 Scénografická tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 20S Zapsat
204STS2 Scénografická tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 20S Zapsat
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Po
15:00–16:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
201STP1 Step 1 česky Z 1 2T Zapsat
201STP2 Step 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204SVD1 Světelný design - kurz 1 česky Z 1 40S Zapsat
204STT Sítotisk česky Z 1 30DS Z 1 30DS Zapsat
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 6PO Zapsat
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 6PO Předmět není vypsán
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Čt
11:00–14:00
Učebna
Z 2 2T Zapsat
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky Po
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T Zapsat
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
207TPB1 Tvůrčí psaní II. 1 česky Po
12:30–14:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2T Zapsat
207TPB2 Tvůrčí psaní II. 2 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Po
11:00–13:30
Zasedací místnost
Z 2 3T Zapsat
201VVZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Po
11:00–13:30
Hallerův sál
Z 2 3T Zapsat
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky viz detail Z 2 24CS Z 2 24CS Zapsat
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2T Zapsat
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204ZPS1 Základy speciální pedagogiky a antropologie 1 česky Z 1 10S Zapsat
204ZPS2 Základy speciální pedagogiky a antropologie 2 česky ZK 1 10S Zapsat
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2T Zapsat
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky, česky Út
17:30–19:00
Učebna
Z 1 2PT Zapsat
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Čt
09:00–10:30
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán