Volitelné předměty DAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky Út
14:30–16:00
Hallerův sál
ZK 2 2/T Zapsat
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
204ANI1 Animace 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204ANI2 Animace 2 česky St
12:30–15:00
Dílna
ZK 2 2/T Zapsat
206ATR2 Autorské právo 2 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
205BMC1 Biomechanická cvičení 1 česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
207DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky Út
10:00–11:30
ZK 2 2/T Zapsat
207DDI1 Divadelní dramatizace literárních děl 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 česky ZK 3 3/T Předmět není vypsán
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Út
16:30–19:00
Učebna R210 (DAMU)
ZK 3 3/T Zapsat
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Út
16:30–19:00
Učebna R210 (DAMU)
Z 3 3/T Zapsat
201DZK1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
201DZK2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky
10:00–11:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T Zapsat
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T Zapsat
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2/T Zapsat
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T Zapsat
207DFM1 Divadlo ve filmu, film v divadle 1 česky St
15:30–17:00
Učebna S410 (DAMU)
Z 1 2/T Zapsat
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky Út
13:00–14:30
Hallerův sál
ZK 1 2/T Zapsat
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Út
10:30–12:00
Učebna
Z 2 2/T Zapsat
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 anglicky, česky viz detail Z 1 15/S Z 1 15/S Zapsat
204DHP2 Dílna s hostujícím pedagogem 2 anglicky, česky viz detail Z 1 15/S Z 1 15/S Zapsat
204DHP3 Dílna s hostujícím pedagogem 3 anglicky, česky viz detail Z 1 15/S Z 1 15/S Zapsat
206DPR1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Út
10:45–12:15
Učebna R311 (DAMU)
Z 2 2/T Zapsat
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2/T Zapsat
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky Čt
13:30–15:00
Učebna R210 (DAMU)
ZK 1 2/T Zapsat
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle anglicky, česky Z 2 Zapsat
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6/T Z 3 6/T Zapsat
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky viz detail Z 2 2/T Zapsat
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky viz detail Z 2 2/T Zapsat
201HPR1 Herecká propedeutika 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 anglicky, česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 anglicky, česky Čt
15:00–16:30
Taneční sál
Z 1 2/T Zapsat
204HUS1 Hudební seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204HUS2 Hudební seminář 2 česky Út
10:30–12:00
Učebna R210 (DAMU)
Z 1 2/T Zapsat
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
207INT1 Interpretační metody 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201INS1 Interpretační seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 3/T Předmět není vypsán
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
201INS2 Interpretační seminář 2 česky Čt
09:00–12:00
Z 1 2/T Zapsat
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
ZK 2 3/T Zapsat
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky Po
15:00–16:30
Učebna
ZK 2 2/T Zapsat
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 3/T Předmět není vypsán
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
ZK 2 3/T Zapsat
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky Po
15:00–16:30
Učebna
ZK 2 2/T Zapsat
207JRT1 Jan Roubal - teoretik postmoderního divadla 1 česky Po
15:00–16:30
Učebna S412 (DAMU)
Z 1 2/T Zapsat
202JGT Jerzy Grotowski – texty a kontexty anglicky, česky Čt
16:30–19:00
Učebna
ZK 2 3/T Zapsat
201EKD1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 anglicky Z 2 2/T Z 2 2/T Předmět není vypsán
201EKD2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 anglicky Z 2 2/T Z 2 2/T Zapsat
204KRI1 Kritický seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204KRI2 Kritický seminář 2 česky
17:00–18:00
ZK 1 2/T Zapsat
204KRI3 Kritický seminář 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204KRI4 Kritický seminář 4 česky
17:00–18:00
ZK 1 2/T Zapsat
206KPL1 Kulturní politika ČR 1 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
204LOL1 Loutkovost a loutkovitost 1 česky St
14:00–15:30
Atelier
ZK 1 2/T Zapsat
205LOT1 Loutkářské techniky 1 česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
201MTM2 Moderní tvůrčí metody 2 česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
201MTM3 Moderní tvůrčí metody 3 česky Z 1 20/S Zapsat
204MMS1 Multimediální systém v inscenační praxi česky St
12:00–13:30
Učebna
Z 1 28 Zapsat
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 Z 2 Zapsat
201ENZ1 Nezávislý projekt 1 anglicky Z 2 Z 2 Zapsat
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4/T Zapsat
201PDR1 Postmoderní dramaturgie 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
201PDR2 Postmoderní dramaturgie 2 česky Po
17:30–19:00
Hallerův sál
ZK 3 2/T Zapsat
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
202PAE1 Proměny autorství 1 česky ZK 2 2/T Zapsat
204RSS1 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 40/S Zapsat
204RSS2 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 40/S Zapsat
201ERP1 Rozhlasová praxe 1 anglicky Z 2 3/T Předmět není vypsán
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky, česky Z 1 3/T Předmět není vypsán
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2
 
anglicky, česky Z 1 3/T Předmět není vypsán
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2/T Zapsat
204STS1 Scénografická tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 20/S Zapsat
204STS2 Scénografická tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 20/S Zapsat
207SPZ1 Seminář praktické dramaturgie od A až do Z 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201STP1 Step 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201STP2 Step 2 česky viz detail Z 1 2/T Zapsat
204SVD1 Světelný design - kurz 1 česky Z 1 40/S Předmět není vypsán
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2/T Zapsat
201TPS1 Tvůrčí psaní 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201TPS2 Tvůrčí psaní 2 česky St
09:00–10:20
Učebna K330 (DAMU)
Z 1 2/T Zapsat
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Zapsat
207TPB1 Tvůrčí psaní II. 1 česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TPB2 Tvůrčí psaní II. 2 česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Zapsat
204TLH1 Tělo v historii 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204TLH2 Tělo v historii 2 česky Út
15:00–16:30
Učebna R210 (DAMU)
ZK 1 2/T Zapsat
207UDP1 Uvažování o divadle v perspektivě současné výtvarné teorie 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2 česky ZK 4 2/T Zapsat
202VPS3 Vybrané kapitoly z psychologie 3 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202VPS4 Vybrané kapitoly z psychologie 4 česky ZK 4 2/T Zapsat
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2/T Zapsat
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2 česky Čt
13:30–15:00
Zasedací místnost
ZK 1 2/T Zapsat
204ZPS1 Základy speciální pedagogiky a antropologie 1 česky Z 1 10/S Zapsat
204ZPS2 Základy speciální pedagogiky a antropologie 2 česky ZK 1 10/S Zapsat
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2/T Zapsat
202UAH Úvod do autorského herectví anglicky, česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky Čt
12:00–13:30
Učebna R210 (DAMU)
ZK 1 2/T Zapsat
202UDP1 Úvod do psychologie 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky Čt
09:00–11:00
Učebna
ZK 2 2/T Zapsat
207CFS1 Československý a francouzský strukturalismus 1 česky Čt
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
Z 1 2/T Zapsat