Volitelné předměty DAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Z 2 2T Zapsat
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204ANI1 Animace 1 česky Z 1 2T Zapsat
204ANI2 Animace 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206ATR1 Autorské právo 1 česky Z 2 2PT Zapsat
206ATR2 Autorské právo 2 česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T Zapsat
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1
 
česky Z 2 10S Zapsat
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 česky ZK 3 3T Zapsat
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3T Předmět není vypsán
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky ZK 2 2T Zapsat
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 česky ZK 2 2T Zapsat
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky ZK 3 2PT Zapsat
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky ZK 3 2T Zapsat
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky ZK 3 2T Zapsat
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Z 1 2ST Zapsat
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky ZK 1 2ST Předmět není vypsán
206DZP1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Z 1 1P+1S Předmět není vypsán
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Z 2 2T Zapsat
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T Zapsat
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Z 1 2T Zapsat
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6T Z 3 6T Zapsat
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Z 2 2T Zapsat
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 2 2T Zapsat
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky Z 2 2T Zapsat
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201HPR1 Herecká propedeutika 1 česky Z 1 2T Zapsat
201HEP1 Herecká propedeutika 1 česky Z 2 2T Zapsat
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky Z 2 2T Zapsat
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 anglicky, česky Z 1 2T Zapsat
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 anglicky, česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204HUS1 Hudební seminář 1 česky Z 1 2T Zapsat
204HUS2 Hudební seminář 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1
 
česky Z 1 30S Zapsat
204IMT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T Zapsat
201INS1 Interpretační seminář 1 česky Z 1 2T Zapsat
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T Zapsat
201ITH1 Interpretační seminář 1 česky Z 1 2T Zapsat
201INS2 Interpretační seminář 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201ITH2 Interpretační seminář 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T Zapsat
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201EKE1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
201EKE2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201EKE3 Kapitoly z dějin českého divadla 3 anglicky ZK 2 2T Zapsat
204KRI1 Kritický seminář 1 česky Z 1 2T Zapsat
204KRI2 Kritický seminář 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
204KRI3 Kritický seminář 3 česky Z 1 2T Zapsat
204KRI4 Kritický seminář 4 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
206KPL1 Kulturní politika ČR 1 česky ZK 3 2T Zapsat
204LOL1 Loutkovost a loutkovitost 1 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
205LOT1 Loutkářské techniky 1
 
česky Z 1 10S Zapsat
201EMO2 Moderní české divadlo 2 anglicky ZK 3 2T Zapsat
204MMP1 Multimédia v inscenační praxi 1 česky Z 1 28 Zapsat
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 Z 2 Zapsat
201NZP2 Nezávislý projekt 2 česky Z 2 15T Z 2 15T Předmět není vypsán
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4T Zapsat
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4T Předmět není vypsán
201PTP1 Pokročilé tvůrčí psaní 1 česky Z 1 2T Zapsat
201PTP2 Pokročilé tvůrčí psaní 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201PDR1 Postmoderní dramaturgie 1 česky Z 2 2T Zapsat
201PDR2 Postmoderní dramaturgie 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PJE Projekt V. česky Z 2 32P Z 2 32P Zapsat
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
206PJF Projekt VI. česky Z 1 16P Z 1 16P Zapsat
204RSS1 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 40S Zapsat
204RSS2 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 40S Zapsat
201ERP1 Rozhlasová praxe 1 anglicky Z 2 3T Zapsat
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1
 
anglicky, česky Z 1 3T Zapsat
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2T Zapsat
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204STS1 Scénografická tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 20S Zapsat
204STS2 Scénografická tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 20S Zapsat
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Z 1 2T Zapsat
201STP1 Step 1 česky Z 1 2T Zapsat
201STP2 Step 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
204SVD1 Světelný design - kurz 1 česky Z 1 40S Zapsat
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
204TLH1 Tělo v historii 1 česky Z 1 2T Zapsat
204TLH2 Tělo v historii 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Z 2 3T Zapsat
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 2T Zapsat
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
204ZPS1 Základy speciální pedagogiky a antropologie 1 česky Z 1 10S Zapsat
204ZPS2 Základy speciální pedagogiky a antropologie 2 česky ZK 1 10S Zapsat
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2T Zapsat
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT Zapsat
202UDA2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UAH3 Úvod do autorského herectví 3 česky Z 2 2PT Zapsat
202UAH4 Úvod do autorského herectví 4 anglicky, česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Z 1 2T Zapsat
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán