Volitelné předměty DAMU

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
204ASD1 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 anglicky, česky Z 2 2PT zimní
204ASD2 Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 anglicky, česky Po
15:00–16:30
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 2 2PT letní
206ATR1 Autorské právo 1 česky Z 2 2PT zimní
206ATR2 Autorské právo 2 česky Út
10:00–11:30
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 3 2PT letní
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T zimní
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T letní
203SSM2 Contemporary Scenography 2 anglicky viz detail Z 1 12PS letní
Z, Dialogické jednání pokročilí - volitelné anglicky Z 2 2T zimní i letní
202DJE Dialogické jednání pokročilí - volitelné česky Z 2 2T zimní i letní
202DJG Dialogické jednání začátečníci - volitelné česky Po
12:00–13:30
Učebna
Z 2 2T zimní i letní
202EDG Dialogické jednání začátečníci - volitelné anglicky Z 2 2T letní
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 anglicky, česky Čt
09:00–11:00
Učebna
ZK 3 3T letní
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky ZK 2 2T zimní
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky
10:00–11:25
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 2 2T letní
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 česky ZK 2 2T zimní
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2 česky
11:30–13:00
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 2 2T letní
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky ZK 3 2PT zimní
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky St
09:00–10:25
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 3 2PT letní
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky ZK 3 2T zimní
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky St
13:35–15:00
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 3 2T letní
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky ZK 3 2T zimní
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky St
12:00–13:25
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 3 2T letní
205DVM1 Dramatická výchova v mateřské škole česky Z 1 zimní i letní
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky
09:00–12:00
Učebna teorie
Z 1 2ST zimní
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Z 2 2T zimní
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Út
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2T letní
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 1 15S zimní i letní
203DSH1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 2 zimní
204DHP3 Dílna s hostujícím pedagogem 3 anglicky, česky Z 1 15S zimní i letní
204DHP4 Dílna s hostujícím pedagogem 4 anglicky Z 1 15S zimní i letní
205DIL Dílna zaměřená na divadelní tvorbu česky Z 1 24S
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Z 1 2ST zimní
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky Čt
11:00–12:30
Učebna
ZK 1 2ST letní
205DESVP Dětská scéna volitelně - přednes česky Z 1 24S zimní i letní
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Z 2 letní
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6T zimní i letní
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Z 2 2T zimní
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Út
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2T letní
201HJT Herec jako tvůrce textu česky Z 2 zimní i letní
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky Z 2 2T zimní
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky
11:00–12:30
Učebna - teoretické předměty
ZK 2 2T letní
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 anglicky, česky Z 1 2T zimní
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 anglicky, česky Út
14:00–15:30
Herecký ateliér
Z 1 2T letní
207IAD0 Identity a divadlo česky ZK 3 2ST zimní
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky Z 2 2ST letní
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T letní
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30S zimní
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T zimní
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky Po
12:00–13:30
Učebna
ZK 2 2T letní
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T zimní
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T letní
204ALJP2 Jednání v přítomnosti 2 česky Čt
12:00–13:30
Herecký ateliér
Z 1 2CT letní
201JMK3 Jevištní mluva kolektivně 3 česky Z 1 1T zimní
201JMK4 Jevištní mluva kolektivně 4 česky Z 1 1T letní
201JMK5 Jevištní mluva kolektivně 5 česky Z 1 1T zimní
201JMK6 Jevištní mluva kolektivně 6 česky Z 1 1T letní
203KVM1 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 1 česky Z 2 2T zimní
203KVM2 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 2 česky ZK 2 2T letní
203KVM3 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 3 česky Z 2 2T zimní
205KKST Klinická stáž česky Z 3 30SS+20P zimní
204KRI1 Kritický seminář 1 česky Z 1 2T zimní
204KRI2 Kritický seminář 2 česky Út
09:00–10:30
Učebna teorie
ZK 1 2T letní
204KRI3 Kritický seminář 3 česky Z 1 2T zimní
204KRI4 Kritický seminář 4 česky Út
09:00–10:30
Učebna teorie
ZK 1 2T zimní
206KCE Kulturní politika ČR a EU česky ZK 5 2T zimní
205LOT2 Loutkářské techniky 2 česky Čt
13:00–14:00
Z 1 10S letní
200MFS1 Mezifakultní spolupráce 1 anglicky, česky Z 1 25DS zimní i letní
200MFS2 Mezifakultní spolupráce 2 anglicky, česky Z 2 50DS zimní i letní
204MOS1 Modelování a sochařství 1 česky ZK 3 4T zimní
207NVK0 Na vlastní kůži česky Z 1 zimní
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 15T zimní i letní
201NZP2 Nezávislý projekt 2 česky Z 2 15T zimní i letní
201NZP3 Nezávislý projekt 3 česky Z 3 20T zimní i letní
201NZP4 Nezávislý projekt 4 česky Z 3 20T zimní i letní
207NCD0 Nostalgie v českém divadle a kultuře česky
11:00–14:00
Učebna KTK 12
ZK 3 3O letní
207OTS0 Otázka herecké disciplíny v tréninku Tadaši Suzukiho česky Z 1 zimní
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4T zimní
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4T letní
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 anglicky, česky Z 2 2T zimní
202PVK2 Pohybový trénink kondiční 2 anglicky, česky viz detail Z 2 2T letní
200PPDP Profesní příprava k divadelní praxi česky Čt
10:30–12:00
Kancelář tajemnice katedry
Z 2 28S zimní i letní
206PJE Projekt V. česky Z 2 32P zimní i letní
206PJF Projekt VI. česky Z 1 16P zimní i letní
202PAE Proměny autorství česky
13:30–15:00
Učebna
ZK 2 2T letní
207PUT0 Překlad uměleckého textu česky ZK 2 2ST zimní i letní
205RED2 Realizace festivalu DVD 2 česky Z 3 60S zimní
204RSS1 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 40S zimní
204RSS2 Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 40S letní
205SBZ Sborový zpěv česky Čt
17:15–18:45
Z 2 2T zimní i letní
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2T zimní
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T letní
204STS1 Scénografická tvorba ve specifické skupině 1 česky Z 1 20S zimní
204STS2 Scénografická tvorba ve specifické skupině 2 česky ZK 1 20S letní
203SSM Současná scénografie - modul anglicky Z 1 5PS zimní
207SII1 Současné podoby interaktivního divadla česky Z 1 2T zimní
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Út
14:30–16:00
Učebna teorie
Z 1 2T letní
201STP1 Step 1 česky Z 1 2T zimní
201STP2 Step 2 česky Z 1 2T letní
204SVD1 Světelný design - kurz 1 česky Z 1 40S zimní
206TRX Techniky reflexe divadelní praxe česky viz detail Z 1 20SS letní
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 6PO zimní
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 6PO letní
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Z 2 2T zimní
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky Čt
11:00–14:00
Učebna
ZK 2 2T letní
203TJT1 Tradiční jevištní technologie 1 anglicky viz detail Z 2 30S letní
203TJT2 Tradiční jevištní technologie 2 anglicky viz detail Z 2 30S letní
207UMK0 Umělecká kritika česky Z 1 zimní
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Z 2 3T zimní
201VVZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Z 2 3T zimní
204ALZN Zen a udržitelné divadlo česky Z 1 2ST zimní
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky Z 2 24CS zimní i letní
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 2T zimní
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky St
10:30–11:55
Posluchárna - Hallerův sál
ZK 2 2T letní
204ZPS1 Základy speciální pedagogiky a antropologie 1 česky Z 1 10S zimní
204ZPS2 Základy speciální pedagogiky a antropologie 2 česky ZK 1 10S letní
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2T zimní
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2T letní
202UDH1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT letní
202UDH2 Úvod do autorského herectví 2 česky Út
17:00–18:30
Učebna
Z 1 2PT letní
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Z 1 2PT zimní
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky Čt
09:00–10:30
Učebna teorie
ZK 1 2PT letní
203UFE1 Úvod do filmové scénografie 1 česky Z 2 zimní
203UFEA1 Úvod do filmové scénografie 1 anglicky Z 2 24S zimní
202CCJ1 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 1 anglicky Z 1 2T zimní
202CCJ2 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 2 anglicky Čt
16:00–18:00
Učebna
Z 2 2T letní
202CCJ3 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 3 anglicky Z 1 2T zimní
202CCJ4 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 4 anglicky Čt
16:00–18:00
Učebna
Z 2 2T letní