Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ASD2 ZK 2 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s nejrůznějšími trendy současného světového divadla. Důraz je kladen především na rozmanitost současné divadelní tvorby a rozpouštění hranic mezi jednotlivými uměleckými formami. Se zvláštní pozornost je věnována postdramatickým či neinterpretativním formám divadla.

Forma studia

Výuka formou výkladu doplněného videoprojekcí, návštěvami představení, tématickými semináři. Současná tvorba v oblasti scénických umění bude především vedena formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného, a loutkového divadla.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost analýzy a reflexe.
  2. Kreativní předpoklady.
  3. Alespoň pasivní znalost anglického jazyka.

Obsah kurzu

Současná tvorba v oblasti scénických umění formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného loutkového divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Oscar G. Brockett - Dějiny divadla, Praha 2008

Kazimierz Braun: Druhá divadelní reforma?, Praha 1993

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 2001

Eugenio Barba - Nicole Savarese: Slovník divadelní antropologie, Praha 2000

Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu, Praha 2007

Declan Donnellan: Herec a jeho cíl, Praha 2007

Irena Sławińska: Divadlo v současném myšlení, Praha 2002

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

Peter Brook: Pohyblivý bod, Praha 1996

Dana Kalvodová: Asijské divadlo na konci milénia, Praha 2003

Elinor Fuchs: The Death of Character, Perspectives on Theater after Modernism, Indiana University Press, 1996

Jon Whitmore: Directing Postmodern Theatre, Ann Arbor, 2001

Časopisy: Svět a divadlo, Taneční zóna, Loutkář.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu za zimní semestr je 80% účast na seminářích. Podmínkou složení zkoušky v letním semestru a tedy i podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce formou pětistránkové eseje reflektující obsah výuky za celý rok.

Poznámka

Předmět může navštěvovat omezený počet studentů katedry produkce a teorie a kritiky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
15:30–17:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–17:00 Lukáš JIŘIČKA Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů