Tisk studijního plánu

Studijní plán Directing of Devised and Object Theatre

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204MDWP* Inscenační tvorba
ZK-8-12S
ZK-10-40CS+12SS
ZK-16-12SS
34
204MDDI* Režijní tvorba
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
9
Minimální počet kreditů 43
Povinné předměty
204MDPE* Herectví
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
204MDSC* Hledání souvislostí
Z-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
9
204MDSE* Scénografický seminář
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
Minimální počet kreditů 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
204MDPA* Analýza performance
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204MDDE* Devising
Z-2-2T
Z-2-2T
4
204MDWS* Dílny s hostujícími pedagogy
Z-4-100DS
Z-4-100DS
Z-4-100DS
Z-4-100DS
16
204MDDR* Dramaturgická tvorba
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
204MDCO* Kompozice
Z-2-2T
Z-2-2T
4
204MDMA* Magisterský ateliér
Z-6-4SO
Z-6-4SO
12
204MDPR* Produkční seminář
Z-2-2T
Z-2-2T
4
Minimální počet kreditů 46
Volitelné předměty
204DOTVV Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Režijní tvorba 1 (204MDDI1) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 2 (204MDDI2) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 3 (204MDDI3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204MDWP1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204MDWP2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204MDWP3) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 1 (204MDDR1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 2 (204MDDR2) PZ Absolventským výkonem
Hledání souvislostí 1 (204MDSC1) ZT Diplomovou prací
Hledání souvislostí 2 (204MDSC2) ZT Diplomovou prací
Hledání souvislostí 3 (204MDSC3) ZT Diplomovou prací
Dramaturgická tvorba 1 (204MDDR1) PZ Ústní zkouška z teorie a dramaturgie (204MDUZ)
Dramaturgická tvorba 2 (204MDDR2) PZ
Hledání souvislostí 1 (204MDSC1) ZT
Hledání souvislostí 2 (204MDSC2) ZT
Hledání souvislostí 3 (204MDSC3) ZT