Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.)

Specializace: Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206DIPL* Diplomový projekt
ZK-3-8T
ZK-3-8T
6
206MAV* Magisterský výzkum
ZK-3-10S
ZK-3-12S
6
206PAE* Producentský ateliér
Z-3-10S
Z-4-12S
Z-3-2DT
Z-3-2DT
13
Minimální počet kreditů 25
Povinné předměty
206DSY Divadelní systémy
ZK-2-2T
2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu
Z-2-2T
2
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1
ZK-2-2T
ZK-2-2T
2
206FPR Financování projektů
ZK-2-2T
2
206KOD Kreativní odvětví a divadlo
Z-2-2T
2
206KCE Kulturní politika ČR a EU
ZK-5-2T
5
206LAM Leadership a management
Z-2-24S
2
206MAD* Management a dramaturgie
Z-3-2T
Z-2-2PT
5
206MKOP* Marketing kulturních organizací a projektů
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1
ZK-3-2T
3
206SPRP Soukromé právo v praxi 1
ZK-2-2T
2
206STZ Strategické řízení
Z-2-2T
2
206SYA Sympozia a konference I.
Z-2-6P+2S
2
206SYB Sympozia a konference II.
Z-1-6P+20S
1
206MKO Management kulturních organizací
ZK-3-1ST
3
206PSM* Producentský seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
12
206PRU Projektové řízení v umění
ZK-3-2T
3
206SPU Strategické plánování v umění
ZK-3-2T
3
Minimální počet kreditů 58
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
206KAS Kultura aktivní společnosti
Z-2-2T
2
206PPX Producentská praxe
Z-2-50P
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 10
Povinně volitelné předměty
206PMP3-2022 Producentství - povinně volitelné V této skupině musíte získat alespoň 17 kreditů
17
206PM5-2022 Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předměty
0
Minimální počet kreditů 17
Volitelné předměty
206PMP4-2022 Producentství - volitelné
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy (206DSY) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů (206FPR) ZT
Kulturní politika ČR a EU (206KCE) ZT
Management a dramaturgie 1 (206MAD1) ZT
Management a dramaturgie 2 (206MAD2) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) PZ
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) PZ
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Producentský ateliér 1 (206PAE1) ZT Producentství (S206NPRO)
Producentský ateliér 2 (206PAE2) ZT
Producentský ateliér 3 (206PAE3) ZT
Producentský ateliér 4 (206PAE4) ZT
Producentský seminář 1 (206PSM1) ZT
Producentský seminář 2 (206PSME2) ZT
Producentský seminář 3 (206PSM3) ZT
Producentský seminář 4 (206PSME4) ZT