Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.)

Specializace: Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206DIPL* Diplomový projekt
ZK-3-8T
ZK-3-8T
6
206MAV* Magisterský výzkum
ZK-3-6T
ZK-3-2ST
6
206PRA* Producentský ateliér
Z-3-2DT
Z-3-2DT
Z-3-2DT
Z-3-2DT
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
206DSY1 Divadelní systémy 1
ZK-2-2T
2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu
Z-2-2T
2
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1
ZK-2-2T
2
206FPR1 Financování projektů I. 1
ZK-2-2T
2
206KPD Kreativní průmysly a divadlo
Z-2-2T
2
206KPL Kulturní politika ČR
ZK-3-2T
3
206KPU Kulturní politiky v EU
ZK-3-2T
3
206LAM Leadership a management
Z-2-24S
2
206MAD Management a dramaturgie
Z-2-2PT
2
206MKOP* Marketing kulturních organizací a projektů
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1
ZK-3-2T
3
206PRU Projektové řízení v umění
ZK-3-2T
3
206SPRP Soukromé právo v praxi 1
ZK-2-2T
2
206SPU Strategické plánování v umění
ZK-3-2T
3
206PSR1 Strategické řízení 1
Z-2-2T
2
206SYAK1 Sympozia a konference I.
Z-1-24S
1
206SYB2 Sympozia a konference II.
Z-1-24S
1
206IZU Inspirační zdroje současného umění 2
206PST1 Producentská dramaturgie 1
Z-3-2T
3
206PSM* Producentský seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
12
Minimální počet kreditů 57
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
206KAS Kultura aktivní společnosti
Z-2-2T
2
206PPX Producentská praxe
Z-2-50P
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207MCR0 Masterclass: Rozhovory 1
Minimální počet kreditů 11
Povinně volitelné předměty
206PMP3-2022 Producentství - povinně volitelné V této skupině musíte získat alespoň 17 kreditů
17
206PM5-2022 Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předměty
0
Minimální počet kreditů 17
Volitelné předměty
206PMP4-2022 Producentství - volitelné
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy 1 (206DSY1) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů I. 1 (206FPR1) ZT
Kulturní politika ČR (206KPL) PZ
Kulturní politiky v EU (206KPU) PZ
Management a dramaturgie (206MAD) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) PZ
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) PZ
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Producentský ateliér 1 (206PRA1) ZT Producentství (S206NPRO)
Producentský ateliér 2 (206PRA2) ZT
Producentský ateliér 3 (206PRA3) ZT
Producentský ateliér 4 (206PRA4) ZT
Producentský seminář 1 (206PSM1) ZT
Producentský seminář 2 (206PSME2) ZT
Producentský seminář 3 (206PSM3) ZT
Producentský seminář 4 (206PSME4) ZT