Kreativní odvětví a divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KOD zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Obsah

Kreativní sektor jako významný komponent ekonomiky má v centru vždy „živé umění“. V tomto předmětu by mělo dojít k osvojení aktivních vazeb mezi uměním a kreativními průmysly.

Osnova:

 1. Definice divadelního systému v ČR.
 2. Definice kreativního sektoru.
 3. Kreativní sektor v ČR.
 4. Kreativní sektor ve vybraných zemích EU.
 5. Informační zdroje.
 6. Mapování KKP.
 7. Vazby mezi divadelním sektorem a kreativním průmyslem.
 8. Předpoklady rozvoje divadelního systému jako součásti kreativní ekonomiky.
 9. Fond Kreativní Evropy a a Fond národní obnovy

Výsledky učení

 1. Student se seznámí s konceptem kreativního průmyslu a kreativního sektoru.
 2. Student by měl nabýt schopnost interpretovat divadelní systém jako organickou součást kreativního sektoru.
 3. Měl být nabýt aktivní schopnost prokazovat vzájemné vazby těchto dvou entit.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je alespoň částečná znalost odborné literatury, vztahující se k základnímu tématu předmětu.

Seminární práce na téma Vliv divadla na kreativní sektor či vliv kreativních průmyslů na divadelní tvorbu (v minulosti, současnosti či v možných trendech pro budoucnost

Literatura

Ambrožová V., Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro ČR. Zlín: Univerzita T. Bati, 2008.

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Blackmoreová, S., Teorie memů – Kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001.

Cikánek, M., Kreativní průmysly: Cesta ze země montoven a překladišť. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011.

Cikánek, M., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, 2009.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, II. vydání, 2013.

Dostál, P. , Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Gajdoš, J., Kreativní průmysly: Rozvoj kultury, nebo nová tržní totalita? Praha: AMU, Disk č. 32, 2010.

Gajdoš, J., Od kulturních průmyslů ke „kontinuu“. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011.

Hagoort, G., Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, Disk, 2009.

Holden, J., Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. London: DEMOS, 2004.

Chiaravalloti, F., A Non-Prescriptive View of Artistic Value . University of Groningen, 2008.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: IDU, 2009.

Kloudová, J. a kol., Kreativní ekonomika. Praha: Grada, 2010.

102 103 Literatura

Kraus M., Žáková E., Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích EU, Praha. IU-DÚ, 2014

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013

Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Nekolný, B., Žáková, E. a kol., Studie současného stavu podpory umění. sv.2., Praha: IDU, 2011.

Němec, M., Význam kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a Praze. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2013.

Mederly, P., Nováček, P., Topercer, J., Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje: kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: CESES FSV UK, 2004.

Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies Indy, 2008.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 2008.

Reeves, M., Measuring the Economic and Social Impact of the Arts. London: Arts Council England, 2002.

Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. pole, 2009.

Segment tanec, Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, verze I., březen 2008, kol. autorů. Praha: IDU, 2008.

Souček E., Ježdík V., Chlad M., Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Praha: IDU, 2007.

Smolíková, M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008.

Strecková, Y. a kol., Veřejná ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: AMU, Disk sv. 20, 2012.

Vojík, V., Podnikání v kultuře a umění. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008.

Vondrášek, K., Zwischen Vergangenheit und Zukunft (Transformationsprozesse der tschechischen Kultur 1990–1997. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag, 2007.

Vrbová, A., Současný systém subvencování divadel ve Francii. Praha: DAMU, bakalářská práce, 2013.

Zelinský, M. a kol., Registr uměleckých výkonů. Praha: AMU, 2010.

Žáková, E. a kol., Kulturní a kreativní průmysly v České republice Praha: IDU, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě účasti a aktivitách při seminářích (20 %), seminární práce (30 %) a písemného testu (50 %).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
13:00–14:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Bohumil NEKOLNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů