Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
206EAT1 Aktuální trendy v performing arts 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EAT2 Aktuální trendy v performing arts 2
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206ATR1 Autorské právo 1 česky Z 2 2T
206ATR2 Autorské právo 2 česky Čt
14:15–15:45
Hallerův sál
ZK 3 2T
206APP1 Autorské právo v divadle
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
206BKS1 Bakalářský seminář 1 česky Z 2 1T
206BKS2 Bakalářský seminář 2 česky St
13:00–14:30
Učebna R311 (DAMU)
Z 2 1T
206DAN1 Daňová problematika a účetnictví 1 česky ZK 2 2T
206DAN2 Daňová problematika a účetnictví 2 česky Po
10:45–12:15
Učebna R311 (DAMU)
ZK 2 2T
206EDL1 Diplomový projekt 1
 
anglicky Z 5 8T Předmět není vypsán
206DIJ1 Diplomový projekt 1 česky ZK 5 8T
206EDL2 Diplomový projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206DIJ2 Diplomový projekt 2 česky viz detail ZK 5 8T
206DIM1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI1 Diplomový seminář 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI2 Diplomový seminář 2
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM3 Diplomový seminář 3
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI3 Diplomový seminář 3
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM4 Diplomový seminář 4
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI4 Diplomový seminář 4
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DSM1 Divadelní seminář 1 česky ZK 2 2T
206DSY1 Divadelní systémy 1 česky ZK 2 2T
206EDS1 Divadelní systémy 1
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206DSC1 Divadelní síť ČR 1 česky Z 1 2T
206DSC2 Divadelní síť ČR 2 česky Čt
12:30–14:00
Učebna R310 (DAMU)
ZK 2 2T
206DPR1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Út
10:45–12:15
Učebna R311 (DAMU)
Z 2 2T
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Z 2 2T
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle anglicky, česky viz detail Z 2
206KDI1 Ekonomika divadelního provozu 1 česky ZK 3 2T
206KDI2 Ekonomika divadelního provozu 2 česky viz detail ZK 3 2T
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 česky ZK 2 2T
206EVU2 Evaluace uměleckých procesů 2 česky St
13:30–15:00
Pracovna pedagogů
Z 2 2T
206FPS1 Festivaly pro 21. století 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EFP1 Festivaly pro 21. století 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206FPA1 Financování projektů I. 1 česky Čt
10:45–12:15
ZK 4 2T
206FPB1 Financování projektů II. 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206FMA1 Finanční management I. 1 česky ZK 4 2T
206EFA1 Finanční management I. 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206FMB1 Finanční management II. 1 česky Z 3 2T
206EFB1 Finanční management II. 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206FRA1 Fundraising I. česky Z 1 24S
206FRB1 Fundraising II. česky Z 1 24S
206FUC1 Fundraising III. 1 česky viz detail Z 3 KURZ
206EFC1 Fundraising III. 1
 
anglicky Z 3 KURZ Předmět není vypsán
206GPO1 Grantová politika 1 česky Z 3 2T
206GRP1 Grantové praktikum česky 10:00–16:00
Z 1 2T
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1 česky Po
09:00–10:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 1 2T
206EHT1 Historie a teorie divadla 1
 
anglicky Z 1 1T Předmět není vypsán
206IFM1 Informatika česky 09:00–17:30
ZK 1 2T
206ISU1 Infrastruktura umění česky Út
10:00–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2T
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1 česky Z 1 2T
206KPR1 Koncertní produkce 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKP1 Koncertní produkce 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KMD1 Kreativní management v divadle česky ZK 3 48S
206EKM1 Kreativní management v divadle
 
anglicky ZK 3 48S Předmět není vypsán
206KPD1 Kreativní průmysly a divadlo 1 česky Z 2 2T
206EKY1 Kreativní průmysly a divadlo 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206LVK1 Kultura a legislativa 1 česky Čt
09:00–10:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 2 2T
206KAS1 Kultura aktivní společnosti 1 česky Z 2 2T
206EKS1 Kultura aktivní společnosti 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KUA1 Kultura sociální komunikace I. 1 česky Z 1 2T
206KUA2 Kultura sociální komunikace I. 2 česky St
13:00–14:30
Hallerův sál
Z 1 2T
206SKB1 Kultura sociální komunikace II. 1 česky Z 1 2T
206SKB2 Kultura sociální komunikace II. 2 česky Čt
09:00–10:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 1 2T
206KDP1 Kulturní diplomacie 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKD1 Kulturní diplomacie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKL1 Kulturní politika 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EKL2 Kulturní politika 2
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206KPL1 Kulturní politika ČR 1 česky ZK 3 2T
206KPU1 Kulturní politiky v EU 1 česky St
09:00–12:00
Učebna S410 (DAMU)
Z 3 2T
206KST1 Kulturní strategie 1 česky St
12:30–14:00
Učebna R310 (DAMU)
Z 2 2T
206EKG1 Kulturní strategie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206LDR1 Leadership 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206ELD1 Leadership 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EMG1 Magisterský projekt 1
 
anglicky Z 5 8T Předmět není vypsán
206MPE1 Magisterský projekt 1 česky ZK 5 8T
206EMG2 Magisterský projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206MPE2 Magisterský projekt 2 česky viz detail ZK 5 8T
206MAL1 Management a leadership 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206MMV1 Management mezilidských vztahů 1 česky 10:00–17:00
Z 3 KURZ
206MGP1 Management projektu 1 česky Z 1 24S
206MGP2 Management projektu 2 česky
09:00–15:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 3 24S
206MGP3 Management projektu 3 česky Z 2 24S
206MGP4 Management projektu 4 česky viz detail Z 2 24S
206MNT1 Management týmu 1 česky Z 1 24S
206MNT2 Management týmu 2 česky viz detail Z 1 24S
206EMV1 Management v informační společnosti 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206MIN1 Manažerská informatika 1 česky ZK 2 2T
206EMI1 Manažerská informatika 1
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206MPX1 Manažerská praxe 1 česky Z 3 30S Z 3 30S
206EMP1 Manažerská praxe 1 anglicky Z 3 30S Z 3 30S
206MKD1 Marketing divadla 1 česky Z 2 2T
206MKD2 Marketing divadla 2 česky Čt
16:15–17:45
Učebna R310 (DAMU)
ZK 3 2T
206MKO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 česky Z 3 2T
206EMO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206MKO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 česky St
16:15–17:45
Učebna R310 (DAMU)
ZK 4 2T
206EMO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1 česky Z 2 2T
206MPL2 Mediální politika a legislativa 2 česky Po
13:00–14:30
Učebna R311 (DAMU)
ZK 2 2T
206MDP1 Mediální praktikum česky ZK 3 2T
206EMR1 Mezinárodní granty 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206MGR1 Mezinárodní granty 1 česky Z 2 2T
206MAK1 Média a komunikace 1 česky Z 1 2T
206MAK2 Média a komunikace 2 česky Út
14:45–16:15
Učebna R311 (DAMU)
Z 1 2T
206EMA Média a umění
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206MAU1 Média a umění 1 česky Po
09:00–12:00
ZK 3 2T
206EMA1 Média a umění 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206NMU1 Nástroje managementu umění 1 česky ZK 4 2T
206ENM1 Nástroje managementu umění 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206NMU2 Nástroje managementu umění 2 česky St
11:00–12:30
Kabinet
ZK 4 2T
206ENM2 Nástroje managementu umění 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206EPL1 Peoplemanagement 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206PDN1 Podnikatelství 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EPK1 Podnikatelství 1 anglicky Z 2 2T
206PMD1 Prezentační a mediální dovednosti 1 česky Z 2 3T
206EPM1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
206EPZ1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
206PMD2 Prezentační a mediální dovednosti 2 česky St
14:00–16:00
Učebna R310 (DAMU)
ZK 2 3T
206EPM2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T Předmět není vypsán
206EPZ2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T Předmět není vypsán
206PST1 Producentská dramaturgie 1 česky Z 3 2T
206EPS1 Producentská dramaturgie 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM1 Producentský seminář 1 česky Z 3 2T
206EPN1 Producentský seminář 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM2 Producentský seminář 2 česky Čt
12:30–14:00
Učebna R310 (DAMU)
Z 4 2T
206EPN2 Producentský seminář 2
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
206PSM3 Producentský seminář 3 česky Z 3 2T
206EPN3 Producentský seminář 3
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM4 Producentský seminář 4 česky Čt
12:30–14:00
Učebna R310 (DAMU)
Z 4 2T
206EPN4 Producentský seminář 4
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
206PSZ1 Produkční stáž 1 česky Z 3 45S Z 3 45S
206PTA1 Produkční tvorba I. 1 česky Z 2 2T
206PTB1 Produkční tvorba II. 1 česky Út
13:00–14:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 2 2T
206PTB2 Produkční tvorba II. 2 česky Z 4 2T
206PTB3 Produkční tvorba II. 3 česky Po
13:15–15:15
Kabinet
Z 5 2T
206EPO1 Projekt - produkce 1
 
anglicky Z 10 8T Předmět není vypsán
206EPO2 Projekt - produkce 2
 
anglicky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206PJA1 Projekt I. 1 česky Z 3 Z 3
206PJB1 Projekt II. 1 česky Z 3 Z 3
206PJC1 Projekt III. 1 česky Z 3 Z 3
206PJD1 Projekt IV. 1 česky Z 2 Z 2
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1
206PDI1 Projekt diplomový 1
 
česky Z 10 8T Předmět není vypsán
206EPD1 Projekt diplomový 1
 
anglicky Z 10 8T Předmět není vypsán
206PDI2 Projekt diplomový 2
 
česky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206EPD2 Projekt diplomový 2
 
anglicky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206PGR1 Propagační grafika 1
 
česky Z 1 6T Předmět není vypsán
206PDA1 Provozování divadla I. 1 česky Čt
10:00–11:30
Hallerův sál
ZK 3 2T
206PDA2 Provozování divadla I. 2 česky Čt
10:45–12:15
Učebna R310 (DAMU)
ZK 3 2T
206PDB1 Provozování divadla II. 1 česky ZK 3 2T
206PDB2 Provozování divadla II. 2 česky
11:00–12:30
Učebna R310 (DAMU)
ZK 3 2T
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206EPV1 Práva duševního vlastnictví 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PRE1 Public relations 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206RKM1 Reklama a komunikace 1 česky Z 2 2T
206RKM2 Reklama a komunikace 2 česky St
14:45–16:15
Učebna R310 (DAMU)
Z 2 2T
206SOD1 Seminář historie a teorie divadla 1 česky ZK 2 2T
206SOD2 Seminář historie a teorie divadla 2 česky Út
12:00–13:30
Učebna R310 (DAMU)
ZK 2 2T
206SMR1 Smluvní praktikum 1 česky ZK 2 2T
206SMR2 Smluvní praktikum 2 česky St
14:00–16:00
Učebna R311 (DAMU)
ZK 2 2T
206ESV1 Soukromé a veřejné právo v praxi 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206ESV2 Soukromé a veřejné právo v praxi 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206SPP1 Soukromé právo v praxi 1
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206SHD1 Specifika hudebního divadla 1 česky St
10:30–12:00
Učebna R311 (DAMU)
ZK 3 2T
206PSR1 Strategické řízení 1 česky Z 2 2T
206ESR1 Strategické řízení 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206SYA1 Sympozia a konference I. 1 česky Z 1 24S
206SYB1 Sympozia a konference II. 1 česky Z 1 24S
206SYC1 Sympozia a konference III. 1 česky Z 1 24S
206TPD1 Technické podmínky provozování divadla 1 česky viz detail ZK 3 2T
206TAV1 Technologie a výroba 1 česky Po
15:30–17:00
Učebna R310 (DAMU)
Z 1 2T
206TAV2 Technologie a výroba 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206ETD1 Teorie a praxe divadla 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206TKD1 Trénink komunikačních dovedností 1 česky Z 2 K
206ETK1 Trénink komunikačních dovedností 1
 
anglicky Z 2 K Předmět není vypsán
206VPP1 Veřejné právo v praxi 1
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206ZDP1 Základy divadelního provozu 1 česky ZK 2 2T
206ZDP2 Základy divadelního provozu 2 česky viz detail ZK 2 2T
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1 česky ZK 1 2T
206POY1 Základy polygrafie 1 česky Čt
08:30–10:30
Učebna R311 (DAMU)
ZK 1 2T
206USE1 Úvodní seminář česky Z 1 24S
206RUP1 Řízení uměleckého provozu česky ZK 2 2T
206ERU1 Řízení uměleckého provozu
 
anglicky ZK 2 2T ZK 2 2T Předmět není vypsán
206RUB1 Řízení uměleckého provozu II. česky Po
12:00–15:00
Pracovna pedagogů
ZK 2 2T