Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
206EAT1 Aktuální trendy v performing arts 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206EAT2 Aktuální trendy v performing arts 2
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206ATR1 Autorské právo 1
 
česky Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
206ATR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2PT letní Předmět není vypsán
206APP1 Autorské právo v divadle
 
česky Z 2 8S letní Předmět není vypsán
206BKS1 Bakalářský seminář 1 česky Z 2 2ST zimní
206BKS2 Bakalářský seminář 2 česky St
09:00–10:30
Učebna
Z 2 2ST letní
206DAU1 Daně a účetnictví 1 česky ZK 2 2ST zimní
206DAU2 Daně a účetnictví 2 česky Po
09:00–10:30
Učebna
ZK 2 2ST letní
206DAN1 Daňová problematika a účetnictví 1
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
206DAN2 Daňová problematika a účetnictví 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206EDL1 Diplomový projekt 1
 
anglicky Z 5 8T zimní Předmět není vypsán
206DIJ1 Diplomový projekt 1 česky ZK 5 8T zimní
206DIPL1 Diplomový projekt 1
 
česky ZK 3 8T zimní Předmět není vypsán
206DIJ0 Diplomový projekt 1
 
česky ZK 6 8T zimní Předmět není vypsán
206EDL2 Diplomový projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T letní Předmět není vypsán
206DIJ2 Diplomový projekt 2 česky viz detail ZK 5 8T letní
206DIPL2 Diplomový projekt 2
 
česky ZK 3 8T letní Předmět není vypsán
206DIM1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 4 3T zimní Předmět není vypsán
206EDI1 Diplomový seminář 1
 
anglicky Z 4 3T zimní Předmět není vypsán
206DIM2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 4 3T letní Předmět není vypsán
206EDI2 Diplomový seminář 2
 
anglicky Z 4 3T letní Předmět není vypsán
206DIM3 Diplomový seminář 3
 
česky Z 4 3T zimní Předmět není vypsán
206EDI3 Diplomový seminář 3
 
anglicky Z 4 3T zimní Předmět není vypsán
206DIM4 Diplomový seminář 4
 
česky Z 4 3T letní Předmět není vypsán
206EDI4 Diplomový seminář 4
 
anglicky Z 4 3T letní Předmět není vypsán
206DVP Divadelní projekty česky Po
16:15–17:45
Učebna
ZK 2 2ST
206DSM1 Divadelní seminář 1 česky ZK 2 2ST zimní
206DSY1 Divadelní systémy 1 česky Čt
10:30–12:00
Učebna a pracovna pedagogů
ZK 2 2T zimní
206EDS1 Divadelní systémy 1
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206DSC1 Divadelní síť ČR 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
206DCR1 Divadelní síť ČR 1 česky Z 2 8PS+40SS zimní
206DSC2 Divadelní síť ČR 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206DCR2 Divadelní síť ČR 2 česky Čt
14:15–15:45
Učebna
ZK 2 12PS+32SS letní
206DPR1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206DZP1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Út
12:00–13:30
Učebna
Z 1 1P+1S zimní
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206DZP2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Z 2 1P+1S letní
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Út
15:30–16:45
Učebna
Z 2 letní
206KDI1 Ekonomika divadelního provozu 1 česky ZK 3 2ST zimní
206KDI2 Ekonomika divadelního provozu 2 česky Po
10:45–12:15
Učebna
ZK 3 2ST letní
206EIPR Evaluace inscenačního projektu
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 česky ZK 2 2T zimní
206EVU2 Evaluace uměleckých procesů 2 česky St
13:30–15:00
Z 2 2T letní
206EFE Evropské festivaly a export divadla česky ZK 3 2ST zimní
206FPS1 Festivaly pro 21. století 1
 
česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206EFP1 Festivaly pro 21. století 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206FPA1 Financování projektů I. 1
 
česky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206FPR1 Financování projektů I. 1 česky Čt
10:45–12:15
ZK 2 2T letní
206FPB1 Financování projektů II. 1
 
česky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
206FMA1 Finanční management I. 1 česky ZK 4 2T letní
206EFA1 Finanční management I. 1
 
anglicky ZK 4 2T zimní Předmět není vypsán
206FMAG1 Finanční management I. 1 česky ZK 3 2T letní
206FMB1 Finanční management II. 1 česky St
15:15–16:45
Z 3 2T letní
206EFB1 Finanční management II. 1
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206FDR1 Fundraising 1 česky Z 1 20SS zimní
206FDR2 Fundraising 2 česky Z 1 20SS letní
206FRA1 Fundraising I.
 
česky Z 1 24S zimní Předmět není vypsán
206FRB1 Fundraising II.
 
česky Z 1 24S letní Předmět není vypsán
206FUC1 Fundraising III. 1 česky Z 3 KURZ letní
206EFC1 Fundraising III. 1
 
anglicky Z 3 KURZ letní Předmět není vypsán
206GPO Grantová politika česky ZK 2 2ST zimní
206GPO1 Grantová politika 1
 
česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206GRP1 Grantové praktikum česky Z 1 2ST letní
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1
 
česky Z 1 24SS letní
206EHT1 Historie a teorie divadla 1
 
anglicky Z 1 1T letní Předmět není vypsán
206IFM1 Informatika česky ZK 1 2ST letní
206ISU1 Infrastruktura umění česky Út
13:30–15:00
Učebna
ZK 3 2PT letní
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky viz detail Z 2 2ST letní
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T letní
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1 česky Čt
13:45–15:15
Z 1 1PT+1ST zimní
206KPR1 Koncertní produkce 1
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206EKP1 Koncertní produkce 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206KMD1 Kreativní management v divadle česky ZK 3 48S zimní
206EKM1 Kreativní management v divadle
 
anglicky ZK 3 48S letní Předmět není vypsán
206KMD2 Kreativní management v divadle 2 česky ZK 3 48S letní
206KPD Kreativní průmysly a divadlo česky Z 2 2T zimní
206KPD1 Kreativní průmysly a divadlo 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206EKY1 Kreativní průmysly a divadlo 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206LVK1 Kultura a legislativa 1 česky Čt
09:00–10:30
Učebna
Z 2 2T letní
206KAS Kultura aktivní společnosti česky Z 2 2T zimní
206KAS1 Kultura aktivní společnosti 1 česky Z 2 2T zimní
206EKS1 Kultura aktivní společnosti 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206KRM Kultura jako součást rozvoje města česky ZK 3 2ST letní
206KUA1 Kultura sociální komunikace I. 1 česky Z 1 2ST zimní
206KUA2 Kultura sociální komunikace I. 2 česky Čt
10:45–12:15
Z 1 2ST letní
206SKB1 Kultura sociální komunikace II. 1 česky Z 1 2T zimní
206SKB2 Kultura sociální komunikace II. 2 česky Čt
09:00–10:30
Učebna
Z 1 2T letní
206KDP1 Kulturní diplomacie 1
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206EKD1 Kulturní diplomacie 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206EKL1 Kulturní politika 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206EKL2 Kulturní politika 2
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
206KPL Kulturní politika ČR česky ZK 3 2T zimní
206KPL1 Kulturní politika ČR 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206KPU Kulturní politiky v EU česky Út
10:30–12:00
Učebna
ZK 3 2T letní
206KST Kulturní strategie česky Z 2 2T letní
206KST1 Kulturní strategie 1 česky Z 2 2T letní
206EKG1 Kulturní strategie 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206LDR1 Leadership 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206ELD1 Leadership 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206LAM Leadership a management
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
206EMG1 Magisterský projekt 1
 
anglicky Z 5 8T zimní Předmět není vypsán
206MPE1 Magisterský projekt 1
 
česky ZK 5 8T zimní Předmět není vypsán
206EMG2 Magisterský projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T letní Předmět není vypsán
206MPE2 Magisterský projekt 2
 
česky ZK 5 8T letní Předmět není vypsán
206MAV1 Magisterský výzkum 1 česky ZK 3 6T zimní
206MAV2 Magisterský výzkum 2 česky viz detail ZK 3 2ST
206MAD Management a dramaturgie
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
206MAL1 Management a leadership 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206MKO Management kulturních organizací
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
206MMV Management mezilidských vztahů
 
česky Z 2 24S letní Předmět není vypsán
206MMV1 Management mezilidských vztahů 1 česky Z 3 KURZ letní
206MGP1 Management projektu 1
 
česky Z 1 24S zimní Předmět není vypsán
206MNP1 Management projektu 1 česky Z 1 20SS zimní
206MGP2 Management projektu 2
 
česky Z 3 24S letní Předmět není vypsán
206MNP2 Management projektu 2 česky viz detail Z 1 20SS letní
206MGP3 Management projektu 3
 
česky Z 2 24S zimní Předmět není vypsán
206MNP3 Management projektu 3 česky Z 1 20SS zimní
206MGP4 Management projektu 4
 
česky Z 2 24S letní Předmět není vypsán
206MNP4 Management projektu 4 česky viz detail Z 1 20SS letní
206MNT1 Management týmu 1 česky Z 1 20SS zimní
206MNT2 Management týmu 2 česky viz detail Z 1 20SS letní
206EMV1 Management v informační společnosti 1
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206MIN1 Manažerská informatika 1 česky Po
13:30–15:00
ZK 2 2T letní
206EMI1 Manažerská informatika 1
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206MPX Manažerská praxe česky Z 2 50P zimní i letní
206MPX1 Manažerská praxe 1
 
česky Z 3 30S zimní i letní Předmět není vypsán
206EMP1 Manažerská praxe 1
 
anglicky Z 3 30S zimní i letní Předmět není vypsán
206MAT1 Manažerský ateliér 1 česky Z 3 2DT zimní
206MAT2 Manažerský ateliér 2 česky viz detail Z 3 2DT zimní
206MAT3 Manažerský ateliér 3
 
česky Z 3 2DT zimní Předmět není vypsán
206MAT4 Manažerský ateliér 4
 
česky Z 3 2DT zimní Předmět není vypsán
206MKD1 Marketing divadla 1 česky Z 2 2ST zimní
206MKD2 Marketing divadla 2 česky St
16:45–18:15
Učebna
ZK 3 2ST letní
206MKO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1
 
česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206EMO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 česky Z 2 2T zimní
206MKO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2
 
česky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206EMO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 česky Čt
16:30–18:00
Učebna
ZK 3 2T letní
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206MPL2 Mediální politika a legislativa 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206MDP1 Mediální praktikum
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206EMR1 Mezinárodní granty 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206MGR1 Mezinárodní granty 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206EIP1 Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 1 12S zimní
206EIP Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 2 12S zimní
206MAK1 Média a komunikace 1 česky Z 1 12P+12S zimní
206MAK2 Média a komunikace 2 česky Po
14:30–16:00
Učebna
Z 1 12P+12S zimní
206MAK3 Média a komunikace 3 česky ZK 2 12P+12S zimní
206EMA Média a umění
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206MAU1 Média a umění 1
 
česky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206EMA1 Média a umění 1
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206MU1 Média a umění 1
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206NMU1 Nástroje managementu umění 1 česky ZK 4 2T zimní
206ENM1 Nástroje managementu umění 1
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206NMU2 Nástroje managementu umění 2 česky ZK 4 2T letní
206ENM2 Nástroje managementu umění 2
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206EPL1 Peoplemanagement 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206PDN1 Podnikatelství 1
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206EPK1 Podnikatelství 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206PMD1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
česky Z 2 3T zimní Předmět není vypsán
206EPM1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T zimní Předmět není vypsán
206EPZ1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T zimní Předmět není vypsán
206PMD2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
česky ZK 2 3T letní Předmět není vypsán
206EPM2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T letní Předmět není vypsán
206EPZ2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T letní Předmět není vypsán
206PST1 Producentská dramaturgie 1 česky Z 3 2T zimní
206EPS1 Producentská dramaturgie 1
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
206PPX Producentská praxe česky Z 2 50P zimní i letní
206PRA1 Producentský ateliér 1 česky Z 3 2DT
206PRA2 Producentský ateliér 2 česky viz detail Z 3 2DT
206PRA3 Producentský ateliér 3
 
česky Z 3 2DT Předmět není vypsán
206PRA4 Producentský ateliér 4
 
česky Z 3 2DT Předmět není vypsán
206PSM1 Producentský seminář 1 česky Z 3 2T zimní
206EPN1 Producentský seminář 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PSM2 Producentský seminář 2
 
česky Z 4 2T letní Předmět není vypsán
206EPN2 Producentský seminář 2
 
anglicky Z 4 2T letní Předmět není vypsán
206PSME2 Producentský seminář 2 česky Čt
12:30–14:00
Učebna
Z 3 2T letní
206PSM3 Producentský seminář 3 česky Z 3 2T zimní
206EPN3 Producentský seminář 3
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PSM4 Producentský seminář 4 česky Čt
12:30–14:00
Učebna
Z 4 2T letní
206EPN4 Producentský seminář 4
 
anglicky Z 4 2T letní Předmět není vypsán
206PSME4 Producentský seminář 4 česky Z 3 2T letní
206PSZ1 Produkční stáž 1 česky Z 3 45S zimní i letní
206PTA1 Produkční tvorba I. 1 česky Z 2 2ST+28P zimní
206PTB1 Produkční tvorba II. 1 česky Po
10:35–12:05
Kancelář tajemnice katedry
Z 2 1ST+28P letní
206PTB2 Produkční tvorba II. 2 česky Z 4 1ST+60P zimní
206PTB3 Produkční tvorba II. 3 česky Čt
15:30–17:00
Kancelář tajemnice katedry
Z 5 1ST+78P letní
206EPO1 Projekt - produkce 1
 
anglicky Z 10 8T zimní Předmět není vypsán
206EPO2 Projekt - produkce 2
 
anglicky ZK 10 10T letní Předmět není vypsán
206PJA Projekt I. česky
Z 4 60P zimní i letní
206PJA1 Projekt I. 1
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
206PJB Projekt II. česky
Z 4 60P zimní i letní
206PJB1 Projekt II. 1
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
206PJC Projekt III. česky
Z 4 60P zimní i letní
206PJC1 Projekt III. 1 česky
Z 3 zimní i letní
206PJD Projekt IV. česky
Z 3 48P zimní i letní
206PJD1 Projekt IV. 1 česky
Z 2 zimní i letní
206PJE Projekt V. česky
Z 2 32P zimní i letní
206PJE1 Projekt V. 1 česky
Z 1 zimní i letní
206PJF Projekt VI. česky
Z 1 16P zimní i letní
206PDI1 Projekt diplomový 1
 
česky Z 10 8T zimní Předmět není vypsán
206EPD1 Projekt diplomový 1
 
anglicky Z 10 8T zimní Předmět není vypsán
206PDI2 Projekt diplomový 2
 
česky ZK 10 10T letní Předmět není vypsán
206EPD2 Projekt diplomový 2
 
anglicky ZK 10 10T letní Předmět není vypsán
206PRU Projektové řízení v umění česky ZK 3 2T letní
206PGF Propagační grafika česky Z 1 6PS+12SS zimní
206PGR1 Propagační grafika 1
 
česky Z 1 6T zimní Předmět není vypsán
206PZD1 Provozování divadla 1 česky ZK 3 2ST zimní
206PZD2 Provozování divadla 2 česky Út
13:30–15:00
Učebna
ZK 3 2ST letní
206PDA1 Provozování divadla I. 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PDA2 Provozování divadla I. 2
 
česky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206PDB1 Provozování divadla II. 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PDB2 Provozování divadla II. 2
 
česky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 česky ZK 3 2T letní
206EPV1 Práva duševního vlastnictví 1
 
anglicky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PRE1 Public relations 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PBK Public relations v kultuře česky Po
16:00–17:30
Učebna
ZK 2 2PT letní
206PZM Publikum: zdroje a metody výzkumu
 
česky Z 2 zimní Předmět není vypsán
206RKM1 Reklama a komunikace 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206RKM2 Reklama a komunikace 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206RKK1 Reklamní komunikace 1 česky Z 2 1P+1S zimní
206RKK2 Reklamní komunikace 2 česky St
13:15–14:45
Učebna
Z 2 2ST letní
206SOD1 Seminář historie a teorie divadla 1 česky ZK 2 1PT+1ST zimní
206SOD2 Seminář historie a teorie divadla 2 česky ZK 2 1PT+1ST letní
206SMR1 Smluvní praktikum 1 česky ZK 2 2ST zimní
206SMR2 Smluvní praktikum 2 česky ZK 2 2ST letní
206ESV1 Soukromé a veřejné právo v praxi 1
 
anglicky ZK 4 2T zimní Předmět není vypsán
206ESV2 Soukromé a veřejné právo v praxi 2
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
206SPP1 Soukromé právo v praxi 1 česky ZK 4 2T zimní
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 česky ZK 2 2T zimní
206SHD1 Specifika hudebního divadla 1
 
česky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
206SPU Strategické plánování v umění česky ZK 3 2T zimní
206PSR1 Strategické řízení 1 česky Z 2 2T letní
206ESR1 Strategické řízení 1
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206SYAK1 Sympozia a konference I. česky Z 1 24S letní
206SYA1 Sympozia a konference I. 1 česky Z 1 24S zimní
206SYB2 Sympozia a konference II.
 
česky Z 1 24S letní Předmět není vypsán
206SYB1 Sympozia a konference II. 1 česky Z 1 24S zimní
206SYC1 Sympozia a konference III. 1 česky Z 1 24S zimní
206TPD1 Technické podmínky provozování divadla 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
206TAV1 Technologie a výroba 1
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
206TGV1 Technologie a výroba 1 česky Z 2 2ST letní
206TAV2 Technologie a výroba 2
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
206TGV2 Technologie a výroba 2 česky Z 2 2ST zimní
206ETD1 Teorie a praxe divadla 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206TKD1 Trénink komunikačních dovedností 1 česky Z 2 K letní
206ETK1 Trénink komunikačních dovedností 1
 
anglicky Z 2 K letní Předmět není vypsán
206VPRP Veřejné právo v praxi česky ZK 3 2T letní
206VPP1 Veřejné právo v praxi 1 česky ZK 4 2T letní
206ZDP1 Základy divadelního provozu 1
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
206ZDP2 Základy divadelního provozu 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1 česky ZK 1 1PT+1ST zimní
206POY1 Základy polygrafie 1
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
206ZPD Základy provozování divadla česky ZK 2 1PT+1ST zimní
206USE1 Úvodní seminář
 
česky Z 1 24S zimní Předmět není vypsán
206UVS Úvodní seminář česky Z 2 42SS zimní
206RUP1 Řízení uměleckého provozu
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
206ERU1 Řízení uměleckého provozu
 
anglicky ZK 2 2T zimní i letní Předmět není vypsán
206RUB1 Řízení uměleckého provozu II.
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán