Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
206EAT1 Aktuální trendy v performing arts 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EAT2 Aktuální trendy v performing arts 2
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206ATR1 Autorské právo 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
206ATR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
206APP1 Autorské právo v divadle
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
206BKS1 Bakalářský seminář 1 česky Z 2 2ST Zapsat
206BKS2 Bakalářský seminář 2 česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
206DAU1 Daně a účetnictví 1 česky ZK 2 2ST Zapsat
206DAU2 Daně a účetnictví 2 česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
206DAN1 Daňová problematika a účetnictví 1
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206DAN2 Daňová problematika a účetnictví 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206EDL1 Diplomový projekt 1
 
anglicky Z 5 8T Předmět není vypsán
206DIJ1 Diplomový projekt 1 česky ZK 5 8T Zapsat
206DIPL1 Diplomový projekt 1
 
česky ZK 3 8T Předmět není vypsán
206DIJ0 Diplomový projekt 1
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
206EDL2 Diplomový projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206DIJ2 Diplomový projekt 2 česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206DIPL2 Diplomový projekt 2
 
česky ZK 3 8T Předmět není vypsán
206DIM1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI1 Diplomový seminář 1
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI2 Diplomový seminář 2
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM3 Diplomový seminář 3
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI3 Diplomový seminář 3
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DIM4 Diplomový seminář 4
 
česky Z 4 3T Předmět není vypsán
206EDI4 Diplomový seminář 4
 
anglicky Z 4 3T Předmět není vypsán
206DVP Divadelní projekty
 
česky Předmět není vypsán
206DSM1 Divadelní seminář 1 česky ZK 2 2ST Zapsat
206DSY1 Divadelní systémy 1 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206EDS1 Divadelní systémy 1
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206DSC1 Divadelní síť ČR 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206DCR1 Divadelní síť ČR 1 česky Z 2 8PS+40SS Zapsat
206DSC2 Divadelní síť ČR 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206DCR2 Divadelní síť ČR 2 česky ZK 2 12PS+32SS Předmět není vypsán
206DPR1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206DZP1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 česky Z 1 1P+1S Předmět není vypsán
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206DZP2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 česky Z 2 1P+1S Zapsat
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Z 2 Předmět není vypsán
206KDI1 Ekonomika divadelního provozu 1 česky ZK 3 2ST Zapsat
206KDI2 Ekonomika divadelního provozu 2 česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
206EIPR Evaluace inscenačního projektu
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 česky ZK 2 2T Zapsat
206EVU2 Evaluace uměleckých procesů 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EFE Evropské festivaly a export divadla česky ZK 3 2ST Zapsat
206FPS1 Festivaly pro 21. století 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EFP1 Festivaly pro 21. století 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206FPA1 Financování projektů I. 1
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206FPR1 Financování projektů I. 1 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206FPB1 Financování projektů II. 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206FMA1 Finanční management I. 1 česky ZK 4 2T Zapsat
206EFA1 Finanční management I. 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206FMAG1 Finanční management I. 1 česky ZK 3 2T Zapsat
206FMB1 Finanční management II. 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EFB1 Finanční management II. 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206FDR1 Fundraising 1 česky Z 1 20SS Zapsat
206FDR2 Fundraising 2 česky Z 1 20SS Předmět není vypsán
206FRA1 Fundraising I.
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
206FRB1 Fundraising II.
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
206FUC1 Fundraising III. 1 česky Z 3 KURZ Předmět není vypsán
206EFC1 Fundraising III. 1
 
anglicky Z 3 KURZ Předmět není vypsán
206GPO Grantová politika česky ZK 2 2ST Zapsat
206GPO1 Grantová politika 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206GRP1 Grantové praktikum česky Z 1 2ST Předmět není vypsán
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1 česky Z 1 24SS Předmět není vypsán
206EHT1 Historie a teorie divadla 1
 
anglicky Z 1 1T Předmět není vypsán
206IFM1 Informatika česky ZK 1 2ST Předmět není vypsán
206ISU1 Infrastruktura umění česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1 česky Z 1 1PT+1ST Předmět není vypsán
206KPR1 Koncertní produkce 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKP1 Koncertní produkce 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KMD1 Kreativní management v divadle česky ZK 3 48S Zapsat
206EKM1 Kreativní management v divadle
 
anglicky ZK 3 48S Předmět není vypsán
206KMD2 Kreativní management v divadle 2 česky ZK 3 48S Předmět není vypsán
206KPD Kreativní průmysly a divadlo česky Z 2 2T Zapsat
206KPD1 Kreativní průmysly a divadlo 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKY1 Kreativní průmysly a divadlo 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206LVK1 Kultura a legislativa 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KAS Kultura aktivní společnosti česky Z 2 2T Zapsat
206KAS1 Kultura aktivní společnosti 1 česky Z 2 2T Zapsat
206EKS1 Kultura aktivní společnosti 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KRM Kultura jako součást rozvoje města česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
206KUA1 Kultura sociální komunikace I. 1 česky Z 1 2ST Zapsat
206KUA2 Kultura sociální komunikace I. 2 česky Z 1 2ST Předmět není vypsán
206SKB1 Kultura sociální komunikace II. 1 česky Z 1 2T Zapsat
206SKB2 Kultura sociální komunikace II. 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206KDP1 Kulturní diplomacie 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKD1 Kulturní diplomacie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKL1 Kulturní politika 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EKL2 Kulturní politika 2
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206KPL Kulturní politika ČR česky ZK 3 2T Zapsat
206KPL1 Kulturní politika ČR 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206KPU Kulturní politiky v EU česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206KST Kulturní strategie česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206KST1 Kulturní strategie 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EKG1 Kulturní strategie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206LDR1 Leadership 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206ELD1 Leadership 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206LAM Leadership a management
 
česky Předmět není vypsán
206EMG1 Magisterský projekt 1
 
anglicky Z 5 8T Předmět není vypsán
206MPE1 Magisterský projekt 1
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206EMG2 Magisterský projekt 2
 
anglicky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206MPE2 Magisterský projekt 2
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
206MAV1 Magisterský výzkum 1 česky ZK 3 6T Zapsat
206MAV2 Magisterský výzkum 2 česky Předmět není vypsán
206MAD Management a dramaturgie
 
česky Předmět není vypsán
206MAL1 Management a leadership 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206MKO Management kulturních organizací
 
česky Předmět není vypsán
206MMV Management mezilidských vztahů
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
206MMV1 Management mezilidských vztahů 1 česky Z 3 KURZ Předmět není vypsán
206MGP1 Management projektu 1
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
206MNP1 Management projektu 1 česky Z 1 20SS Zapsat
206MGP2 Management projektu 2
 
česky Z 3 24S Předmět není vypsán
206MNP2 Management projektu 2 česky Z 1 20SS Předmět není vypsán
206MGP3 Management projektu 3
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
206MNP3 Management projektu 3 česky Z 1 20SS Zapsat
206MGP4 Management projektu 4
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
206MNP4 Management projektu 4 česky Z 1 20SS Předmět není vypsán
206MNT1 Management týmu 1 česky Z 1 20SS Zapsat
206MNT2 Management týmu 2 česky Z 1 20SS Předmět není vypsán
206EMV1 Management v informační společnosti 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206MIN1 Manažerská informatika 1 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206EMI1 Manažerská informatika 1
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206MPX Manažerská praxe
 
česky Z 2 50P Z 2 50P Předmět není vypsán
206MPX1 Manažerská praxe 1
 
česky Z 3 30S Z 3 30S Předmět není vypsán
206EMP1 Manažerská praxe 1
 
anglicky Z 3 30S Z 3 30S Předmět není vypsán
206MAT1 Manažerský ateliér 1 česky Z 3 2DT Zapsat
206MAT2 Manažerský ateliér 2 česky Z 3 2DT Předmět není vypsán
206MAT3 Manažerský ateliér 3
 
česky Z 3 2DT Předmět není vypsán
206MAT4 Manažerský ateliér 4
 
česky Z 3 2DT Předmět není vypsán
206MKD1 Marketing divadla 1 česky Z 2 2ST Zapsat
206MKD2 Marketing divadla 2 česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
206MKO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206EMO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 česky Z 2 2T Zapsat
206MKO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206EMO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206MPL2 Mediální politika a legislativa 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206MDP1 Mediální praktikum
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206EMR1 Mezinárodní granty 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206MGR1 Mezinárodní granty 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EIP1 Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 1 12S Zapsat
206EIP Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 2 12S Zapsat
206MAK1 Média a komunikace 1 česky Z 1 12P+12S Zapsat
206MAK2 Média a komunikace 2 česky Z 1 12P+12S Předmět není vypsán
206MAK3 Média a komunikace 3 česky ZK 2 12P+12S Zapsat
206EMA Média a umění
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206MAU1 Média a umění 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206EMA1 Média a umění 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206MU1 Média a umění 1
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206NMU1 Nástroje managementu umění 1 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206ENM1 Nástroje managementu umění 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206NMU2 Nástroje managementu umění 2 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206ENM2 Nástroje managementu umění 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206EPL1 Peoplemanagement 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206PDN1 Podnikatelství 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206EPK1 Podnikatelství 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206PMD1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
206EPM1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
206EPZ1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
206PMD2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
206EPM2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T Předmět není vypsán
206EPZ2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
anglicky ZK 2 3T Předmět není vypsán
206PST1 Producentská dramaturgie 1 česky Z 3 2T Zapsat
206EPS1 Producentská dramaturgie 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PPX Producentská praxe česky Z 2 50P Z 2 50P Předmět není vypsán
206PRA1 Producentský ateliér 1 česky Zapsat
206PRA2 Producentský ateliér 2 česky Předmět není vypsán
206PRA3 Producentský ateliér 3
 
česky Předmět není vypsán
206PRA4 Producentský ateliér 4
 
česky Předmět není vypsán
206PSM1 Producentský seminář 1 česky Z 3 2T Zapsat
206EPN1 Producentský seminář 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM2 Producentský seminář 2
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
206EPN2 Producentský seminář 2
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
206PSME2 Producentský seminář 2 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM3 Producentský seminář 3 česky Z 3 2T Zapsat
206EPN3 Producentský seminář 3
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSM4 Producentský seminář 4 česky Z 4 2T Předmět není vypsán
206EPN4 Producentský seminář 4
 
anglicky Z 4 2T Předmět není vypsán
206PSME4 Producentský seminář 4 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
206PSZ1 Produkční stáž 1 česky Z 3 45S Z 3 45S Zapsat
206PTA1 Produkční tvorba I. 1 česky Z 2 2ST+28P Zapsat
206PTB1 Produkční tvorba II. 1 česky Z 2 1ST+28P Předmět není vypsán
206PTB2 Produkční tvorba II. 2 česky Z 4 1ST+60P Zapsat
206PTB3 Produkční tvorba II. 3 česky Z 5 1ST+78P Předmět není vypsán
206EPO1 Projekt - produkce 1
 
anglicky Z 10 8T Předmět není vypsán
206EPO2 Projekt - produkce 2
 
anglicky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206PJA Projekt I. česky Z 4 60P Z 4 60P Předmět není vypsán
206PJA1 Projekt I. 1
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
206PJB Projekt II. česky Z 4 60P Z 4 60P Zapsat
206PJB1 Projekt II. 1
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
206PJC Projekt III. česky Z 4 60P Z 4 60P Zapsat
206PJC1 Projekt III. 1 česky Z 3 Z 3 Zapsat
206PJD Projekt IV. česky Z 3 48P Z 3 48P Zapsat
206PJD1 Projekt IV. 1 česky Z 2 Z 2 Zapsat
206PJE Projekt V. česky Z 2 32P Z 2 32P Zapsat
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
206PJF Projekt VI. česky Z 1 16P Z 1 16P Zapsat
206PDI1 Projekt diplomový 1
 
česky Z 10 8T Předmět není vypsán
206EPD1 Projekt diplomový 1
 
anglicky Z 10 8T Předmět není vypsán
206PDI2 Projekt diplomový 2
 
česky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206EPD2 Projekt diplomový 2
 
anglicky ZK 10 10T Předmět není vypsán
206PRU Projektové řízení v umění česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PGF Propagační grafika česky Z 1 6PS+12SS Zapsat
206PGR1 Propagační grafika 1
 
česky Z 1 6T Předmět není vypsán
206PZD1 Provozování divadla 1 česky ZK 3 2ST Zapsat
206PZD2 Provozování divadla 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
206PDA1 Provozování divadla I. 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PDA2 Provozování divadla I. 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PDB1 Provozování divadla II. 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PDB2 Provozování divadla II. 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206EPV1 Práva duševního vlastnictví 1
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PRE1 Public relations 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PBK Public relations v kultuře česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
206PZM Publikum: zdroje a metody výzkumu česky Z 2 Předmět není vypsán
206RKM1 Reklama a komunikace 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206RKM2 Reklama a komunikace 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206RKK1 Reklamní komunikace 1 česky Z 2 1P+1S Zapsat
206RKK2 Reklamní komunikace 2 česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
206SOD1 Seminář historie a teorie divadla 1 česky ZK 2 1PT+1ST Zapsat
206SOD2 Seminář historie a teorie divadla 2 česky ZK 2 1PT+1ST Předmět není vypsán
206SMR1 Smluvní praktikum 1 česky ZK 2 2ST Zapsat
206SMR2 Smluvní praktikum 2 česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
206ESV1 Soukromé a veřejné právo v praxi 1
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206ESV2 Soukromé a veřejné právo v praxi 2
 
anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
206SPP1 Soukromé právo v praxi 1 česky ZK 4 2T Zapsat
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 česky ZK 2 2T Zapsat
206SHD1 Specifika hudebního divadla 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206SPU Strategické plánování v umění česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206PSR1 Strategické řízení 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
206ESR1 Strategické řízení 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206SYAK1 Sympozia a konference I. česky Z 1 24S Zapsat
206SYA1 Sympozia a konference I. 1 česky Z 1 24S Zapsat
206SYB2 Sympozia a konference II.
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
206SYB1 Sympozia a konference II. 1 česky Z 1 24S Zapsat
206SYC1 Sympozia a konference III. 1 česky Z 1 24S Zapsat
206TPD1 Technické podmínky provozování divadla 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
206TAV1 Technologie a výroba 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206TGV1 Technologie a výroba 1 česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
206TAV2 Technologie a výroba 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
206TGV2 Technologie a výroba 2 česky Z 2 2ST Zapsat
206ETD1 Teorie a praxe divadla 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
206TKD1 Trénink komunikačních dovedností 1 česky Z 2 K Předmět není vypsán
206ETK1 Trénink komunikačních dovedností 1
 
anglicky Z 2 K Předmět není vypsán
206VPRP Veřejné právo v praxi česky ZK 3 2T Zapsat
206VPP1 Veřejné právo v praxi 1 česky ZK 4 2T Zapsat
206ZDP1 Základy divadelního provozu 1
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206ZDP2 Základy divadelního provozu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1 česky ZK 1 1PT+1ST Zapsat
206POY1 Základy polygrafie 1
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
206ZPD Základy provozování divadla
 
česky ZK 2 1PT+1ST Zapsat
206USE1 Úvodní seminář
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
206UVS Úvodní seminář česky Z 2 42SS Zapsat
206RUP1 Řízení uměleckého provozu
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
206ERU1 Řízení uměleckého provozu
 
anglicky ZK 2 2T ZK 2 2T Předmět není vypsán
206RUB1 Řízení uměleckého provozu II.
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán