MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Email

michal.laznovsky@damu.cz

👤 Vizitková stránka učitele

Webová stránka učitele

https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/lide/661-michal-laznovsky/

Předměty

Vedené obhájené VŠKP