Strategické plánování v umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SPU zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Obsah

 1. Poslání a vize umělecké organizace,
 2. proces strategického plánování,
 3. analýza vnějšího prostředí,
 4. interní analýza organizace,
 5. formulace strategického plánu,
 6. realizace strategie,
 7. evaluace procesu strategického plánování,
 8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
 9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
 10. nástroje a metody ve fázi plánování,
 11. nástroje a metody ve fázi realizace,
 12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
 13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.

Výsledky učení

 1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
 2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.

Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.

Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.

Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.

Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.

Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná účast na přednáškách a seminářích - 65%.

V rámci zkouškového období student podle své volby:

 1. vypracuje a odevzdá písemnou práci v podobě strategického plánu umělecké organizace nebo
 2. absolvuje ústní zkoušku z probírané látky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
LÁZŇOVSKÝ M.
14:30–16:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–16:00 Michal LÁZŇOVSKÝ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů