Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Management umění (M.A.)

Specializace: Management umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206DIPL* Diplomový projekt
ZK-3-8T
ZK-3-8T
6
206MAV* Magisterský výzkum
ZK-3-10S
ZK-3-12S
6
206MAE* Manažerský ateliér
Z-3-10S
Z-4-10S
Z-3-2SO
Z-3-12S
13
Minimální počet kreditů 25
Povinné předměty
206DSY Divadelní systémy
ZK-2-2T
2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu
Z-2-2T
2
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1
ZK-2-2T
ZK-2-2T
2
206FPR Financování projektů
ZK-2-2T
2
206KOD Kreativní odvětví a divadlo
Z-2-2T
2
206KCE Kulturní politika ČR a EU
ZK-5-2T
5
206LAM Leadership a management
Z-2-24S
2
206MAD* Management a dramaturgie
Z-3-2T
Z-2-2PT
5
206MKOP* Marketing kulturních organizací a projektů
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1
ZK-3-2T
3
206SPRP Soukromé právo v praxi 1
ZK-2-2T
2
206STZ Strategické řízení
Z-2-2T
2
206SYA Sympozia a konference I.
Z-2-6P+2S
2
206SYB Sympozia a konference II.
Z-1-6P+20S
1
206FMG* Finanční management
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
206MKO Management kulturních organizací
ZK-3-1ST
3
206PZM Publikum: zdroje a metody výzkumu
Z-2-
2
206VPRP Veřejné právo v praxi
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
Minimální počet kreditů 51
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
206KAS Kultura aktivní společnosti
Z-2-2T
2
206MPX Manažerská praxe
Z-2-50P
Z-2-50P
Z-2-50P
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 10
Povinně volitelné předměty
206PMM3-2022 Management umění - povinně volitelné V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
16
206PM5-2022 Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předměty
0
Minimální počet kreditů 16
Volitelné předměty
206PMM4-2022 Management umění - volitelné
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy (206DSY) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů (206FPR) ZT
Kulturní politika ČR a EU (206KCE) ZT
Management a dramaturgie 1 (206MAD1) ZT
Management a dramaturgie 2 (206MAD2) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) ZT
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) ZT
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Management kulturních organizací (206MKO) PZ Management umění (S206NMGM)
Manažerský ateliér 1 (206MAE1) PZ
Manažerský ateliér 2 (206MAE2) PZ
Manažerský ateliér 3 (206MAE3) PZ
Manažerský ateliér 4 (206MAE4) PZ