Publikum: zdroje a metody výzkumu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PZM zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Proč se zabývat publikem? Co o něm všechno víme? Co o něm potřebujeme vědět? A jak to zjistíme a využijeme v praxi? Náplní kurzu je seznámení s aktuálními poznatky o divadelním a obecně kulturním publiku a metodami jeho výzkumu.

Obsah a témata kurzu:

Výsledky učení

Cílem kurzu je přivést posluchače k uvažování o návštěvnících divadla v širším kontextu, poskytnout jim základní orientaci v aktuálně dostupných výzkumech publika a seznámit s metodologií pro realizaci výzkumu ve vlastní kulturní organizaci či v rámci diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o téma, porozumění textu v angličtině.

Literatura

Ben Walmsley. Audience Engagement in the Performing Arts. A Critical Analysis. Palgrave Macmillan, 2019.

Special Eurobarometer 399: Cultural acces and participation. Summary. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_sum_en.pdf

Miroslav Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011.

Nobuko Kawashima. Beyond the division of attenders vs. non-attenders : a study into audience development in policy and practice. Working Paper. Coventry: University of Warwick. Centre for Cultural Policy Studies. Research papers, Vol.6 ., 2000. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/themes/beyond-the-division-of-attenders-vs-non-attenders.

Philip Kotler, Joanne Scheff. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Boston: Harvard Business School Press, 2014.

Stephanie Pitts, Sarah Price. Understanding Audiences for the Arts: Insights and recommendations from the largest qualitative study of contemporary arts audiences in the UK. Sheffield: SPARC Sheffield, 2019. Handbook ke stažení: http://www.sparc.dept.shef.ac.uk/uaca/handbook/

Věra Patočková, Daniel Čermák et al. Kultura v krajích České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012.

When Going Gets Though: Barriers and Motivations Affecting Arts Attendance. NEA Research Report #59 January 2015. Ke stažení na: https://www.arts.gov/sites/default/files/when-going-gets-tough-revised2.pdf

Základní statistické údaje o kultuře v ČR. Praha: NIPOS, 2018. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/publikace/zakladni-statisticke-udaje/

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení kurzu je docházka (alespoň 70%), aktivní účast na hodině, plnění průběžných úkolů a prokázání osvojení základních znalostí k tématu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů