Publikum: zdroje a metody výzkumu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PZM zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Barbora VAIT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbora VAIT, Eva ZAVŘELOVÁ

Obsah

Proč se zabývat publikem? Co o něm všechno víme? Co o něm potřebujeme vědět? A jak to zjistíme a využijeme v praxi? Náplní kurzu je seznámení s aktuálními poznatky o divadelním a obecně kulturním publiku a metodami jeho výzkumu.

Obsah a témata kurzu:

1.Audience studies jako formující se obor – základní pojmy a témata výzkumu, audience development a segmentace

2.Vybrané české a zahraniční výzkumy publika a specifika publika ve velkých městech

3.Metodologický úvod do výzkumů publika a datové analýzy - Kvalitativní vs. kvantitativní výzkumné paradigma a vybrané metody ve výzkumu publika, realizace vlastního výzkumu vs. data z ticketingu a webových analytik

4.Exkurze do analytického oddělení ND s následnou diskuzí – Národní divadlo jako případová studie instituce, která se sběru dat a výzkumu publika věnuje v dlouhodobém horizontu a se zapojením externích agentur

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů o návštěvnících divadla, zejména důrazem na uvažování o nich v širším multidisciplinárním kontextu. Poskytuje základní orientaci v aktuálně dostupných výzkumech publika a metodologii kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Studentům chceme zprostředkovat potřebné know-how pro realizaci výzkumu ve vlastní kulturní organizaci nebo v rámci diplomové práce a naučit je uvažovat o publiku více do hloubky.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o téma, porozumění textu v angličtině.

Literatura

Audience Development and Cultural Policy. Steven Hadley. Palgrave Macmillan, 2021.

Audience Engagement in the Performing Arts. Ben Walmsley. Palgrave Macmillan, 2019.

Coughing and Clapping: Investigating Audience Experience. Karen Burland, Stephanie Pitts. Routledge, 2014.

Kultura v krajích České republiky. Patočková a kol. Sociologický ústav AVČR, 2012.

RE:PUBLIKUM: Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Magdaléna Lišková (ed.). Institut umění – Divadelní ústav, 2013.

RE:PUBLIKUM 2016: Příležitosti a rizika práce s publikem v kultuře. Barbora Kocianová, Magdalena Mullerová (ed.). Institut umění – Divadelní ústav, 2016.

Routledge Companion to Audiences and the Performing Arts. Ed. Matthew Reason, Lynne Conner, Katya Johanson, Ben Walmsley. Routledge, 2022.

Understanding Audience Engagement in the Contemporary Arts. Stephanie E. Pitts, Sarah M. Price. Routledge, 2022.

Literatura k metodologii:

Chápající rozhovor. Jean-Claude Kaufmann. Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

Jak se vyrábí sociologická znalost. Miroslav Disman. Karolinum, 2002.

Kvalitativní výzkum. Jan Hendl. Portál, 2005.

Kreativní výzkum: Teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Hillary Collins. Institut umění - Divadelní ústav, 2017.

Výzkumy médií: Nejužívanější metody a techniky. Renáta Sedláková. Grada, 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení kurzu je docházka (alespoň 70%)

Plnění průběžných úkolů (četba, krátká prezentace), aktivní účast v hodině, zpracování závěrečného úkolu věnovaného práci s daty a publikem v konkrétní (ideálně studentově “domovské”) kulturní organizaci.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
20.10.2023 09:00–13:00 Barbora VAIT Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10.11.2023 09:00–13:00 Barbora VAIT Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
24.11.2023 09:00–13:00 Barbora VAIT Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
08.12.2023 09:00–13:00 Barbora VAIT Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů