Práva duševního vlastnictví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDV1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Zákonný obsah pojmu práva duševního vlastnictví, jejich konkrétní právní úprava, mezinárodní aspekty.
 2. Patentové právo - vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, jejich kriterializace, způsob registrace, doba trvání.
 3. Známkové právo - ochranné známky, jejich kriterializace, způsob zápisu, mezinárodní aspekty.
 4. Ochrana označení původu a zeměpisných označení - dopad na praxi.
 5. Soutěžní právo (nekalá soutěž) - analýza právní úpravy v občanském zákoníku, případy z praxe.
 6. Obchodní tajemství včetně ochrany know how.
 7. Mediální právo.
 8. Právní problematika internetu (ochrana domén, povinnosti a práva dle zákona č.480/2004 Sb., atd.).
 9. Vztahy jednotlivých druhů práv duševního vlastnictví k autorským právům.
 10. Ochrana práv duševního vlastnictví a jejich vynucování.
 11. Působnost a činnost Ústavu průmyslového vlastnictví.

Výsledky učení

Výstupem předmětu jsou:

 1. schopnost studentů orientovat se v praxi při aplikaci zákonného pojmu práva duševního vlastnictví;
 2. znalosti studentů ohledně obsahu příslušných zákonných úprav jednotlivých kategorií práv duševního vlastnictví.;
 3. osvojení si praktických znalostí, schopností a dovedností studentů tak, aby byli schopni sami posuzovat a vyřizovat problematiku práv duševního vlastnictví a to zejména při výkonu produkčních činností nejen v divadle, ale i v jiných oblastech kulturní činnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Zákonný text příslušných zákonných úprav ohledně práv duševního vlastnictví

Důvodové zprávy příslušných zákonných úprav

Hurdík, J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013

Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013

Hák, J.: Úvod ke studiu patentového práva, Čeněk 2012

Čermák, J.: Internet a autorské právo. 2. vyd. Linde, Praha 2003

Pelikánová, R. - Čermák, K.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000

Hák, J.: Známkové právo v mezinárodních souvislostech, Čeněk 2012

Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva, Čeněk 2012

Rozehnal, A.: Mediální právo, Čeněk 2012

Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, Linde, Praha 2004

Výborný, Š.: Nenávistný internet versus právo, Kluwer 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Z uvedeného předmětu je skládána ústní zkouška, jejímž předpokladem je zejména aktivní účast na seminářích a znalost odborné literatury, kterou určí pedagog při seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů