Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
206ATR1 Autorské právo 1
 
česky Z 2 2PT zimní Předmět není vypsán
206ATR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2PT letní Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky ZK 3 2PT zimní
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2PT letní
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky ZK 3 2T zimní
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2T letní
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky ZK 3 2T zimní
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2T letní
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1
 
česky Z 1 2ST letní Předmět není vypsán
206EFE Evropské festivaly a export divadla
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
206GPO Grantová politika
 
česky ZK 2 2ST zimní Předmět není vypsán
206ISU1 Infrastruktura umění
 
česky ZK 3 2PT letní Předmět není vypsán
206KRM Kultura jako součást rozvoje města
 
česky ZK 3 2ST letní Předmět není vypsán
206TGV1 Technologie a výroba 1
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
206TGV2 Technologie a výroba 2
 
česky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán