Autorské právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ATR2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SRSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dvousemestrální přednáškový kurs autorského práva pro bakalářské studium na katedře produkce DAMU (2. a 3. ročník současně) je zaměřen na české autorské právo v kontextu teorie práv k nehmotným statkům obecně. Přednášky se zaměřují na systematiku autorského práva, na její obecné rysy a instrumenty autorského práva, na historii předchozích právních úprav v komparaci se současnou úpravou a na konkrétní aplikaci autorského práva v praxi se zvláštním přihlédnutím k užití autorských děl v divadelních inscenacích včetně kolektivní správy práv autorských. Explikace se koncentrují též na komunitární úpravu autorskoprávní problematiky v Evropské unii, jakož i na mezinárodní smlouvy i úmluvy z této oblasti. Přednášky zahrnují i problematiku práv souvisejících s právem autorských a to zejména práva výkonných umělců.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206ATR1 - Autorské právo 1

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Kříž, Jan; Holcová, Irena; Kordač Jiří; Křesťanová Veronika: „Autorský zákon a předpisy související-komentář“, Linde Praha, a. s. 2005

Telec, Ivo; Tůma Pavel: „Autorský zákon, komentář“, C.H. Beck, Praha 2007

Chaloupková, Helena; Svobodová, Hana; Holý, Petr: „Autorský zákon, komentář“, C.H. Beck, Praha 2001

Holub, Milan; Fiala, Josef; Borovský Jaroslav: „Občanský zákoník-poznámkové vydání s judikaturou“, Linde Praha, a. s., 2000

Srstka, Jiří: „Autorské právo v divadle“, nakladatelství AMU 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z probraného učiva.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících lichým rokem (2015/2016, 2017/2018...).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
SRSTKA J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Jiří SRSTKA Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů