Autorské právo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ATR2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní schopnost orientace v právech duševního vlastnictví, v jeho ochraně a správě, včetně výkonu kolektivní správy a aplikace komunitárního práva.

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Autorské právo 2 poskytuje základní znalost v právech duševního vlastnictví prostřednictvím následujících témat:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno ověřením znalostí formou ústní zkoušky.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících lichým rokem (2015/2016, 2017/2018...).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů