Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (B.A.)

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206PTA1 Produkční tvorba I. 1
Z-2-10SS+28P
2
206PTB* Produkční tvorba II.
Z-2-10SS+28P
Z-4-1ST+60P
Z-5-1ST+78P
11
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty
702DAAM* Anglický jazyk pro Arts Management
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
6
206ATR* Autorské právo
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
Předmět není vypsán
5
206BKS* Bakalářský seminář
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
206DAU* Daně a účetnictví
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
206DEP* Dějiny divadla z pohledu produkce
Z-3-1P+1S
Z-3-1P+1S
6
206DVP Divadelní projekty
ZK-2-2ST
2
206DCZ* Divadelní síť ČR
Z-2-8PS+40SS
ZK-3-12PS+32SS
5
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
206KDI* Ekonomika divadelního provozu
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
206EFE Evropské festivaly a export divadla
ZK-3-2ST
3
206FDR* Fundraising
Z-1-20SS
Z-1-20SS
2
206GPO Grantová politika
ZK-2-2ST
2
206GRP1 Grantové praktikum
Z-1-2ST
1
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1
Z-1-24SS
1
206IFM1 Informatika
ZK-1-2ST
1
206ISU1 Infrastruktura umění
ZK-3-2PT
3
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1
Z-1-1PT+1ST
1
206KRM Kultura jako součást rozvoje města
ZK-3-2ST
3
206KUA* Kultura sociální komunikace I.
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
206MNT Management týmu
Z-1-20SS
1
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1
Z-2-2PT
2
206MKD* Marketing divadla
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
206MDK* Média a komunikace
Z-1-12P+12S
ZK-1-12P+12S
2
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
9
206PJA Projekt I.
Z-4-10SS+40P
4
206PJB Projekt II.
Z-4-60P
4
206PZD* Provozování divadla
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
206PBK Public relations v kultuře
ZK-2-2PT
2
206RKK1 Reklamní komunikace 1
Z-2-1P+1S
2
206SMR* Smluvní praktikum
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
206SYA1 Sympozia a konference I. 1
Z-1-24S
1
206SYB1 Sympozia a konference II. 1
Z-1-24S
1
206SYC1 Sympozia a konference III. 1
Z-1-24S
1
206TTP* Techniky týmové práce
Z-1-20SS
Z-1-20SS
2
206TGV* Technologie a výroba
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
206TYK* Týmové koučování
Z-1-20SS
Z-1-20SS
2
206UVS Úvodní seminář
Z-2-42SS
2
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1
ZK-1-2ST
1
206POY Základy polygrafie
Z-1-6PS+12SS
1
206ZPD Základy provozování divadla
ZK-2-2ST
2
Minimální počet kreditů 137
Povinně volitelné předměty
206PB4-2020 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
206PB5 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 162
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář 1 (206BKS1) PZ Bakalářskou prací
Bakalářský seminář 2 (206BKS2) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekty (206DVP) PZ Bakalářskou prací
Dějiny divadla z pohledu produkce 1 (206DEP1) PZ Historie a teorie divadla (S206HTD)
Dějiny divadla z pohledu produkce 2 (206DEP2) PZ
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Autorské právo 1 (206ATR1) ZT Teorie oboru - ekonomie, právo, management a marketing (S206TOEPM)
Autorské právo 2 (206ATR2) ZT
Daně a účetnictví 1 (206DAU1) ZT
Daně a účetnictví 2 (206DAU2) ZT
Ekonomika divadelního provozu 1 (206KDI1) PZ
Ekonomika divadelního provozu 2 (206KDI2) PZ
Evropské festivaly a export divadla (206EFE) PZ
Infrastruktura umění (206ISU1) PZ
Kultura jako součást rozvoje města (206KRM) PZ
Manažer v informační společnosti 1 (305MVS1) ZT
Marketing divadla 1 (206MKD1) PZ
Marketing divadla 2 (206MKD2) PZ
Média a komunikace 1 (206MDK1) PZ
Média a komunikace 2 (206MDK2) PZ
Produkční tvorba I. 1 (206PTA1) PZ
Produkční tvorba II. 1 (206PTB1) PZ
Produkční tvorba II. 2 (206PTB2) PZ
Produkční tvorba II. 3 (206PTB3) PZ
Projekt I. (206PJA) PZ
Projekt II. (206PJB) PZ
Provozování divadla 1 (206PZD1) PZ
Provozování divadla 2 (206PZD2) PZ
Základy managementu a marketingu 1 (206ZMG1) PZ
Základy provozování divadla (206ZPD) PZ