Sympozia a konference I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SYA1 Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se blíže seznámí s tématem, kterému je dané sympozium či konference věnováno, a s různými pohledy na něj vyjádřenými jednotlivými přednášjícími v jejich příspěvcích. Student bude schopen nahlédnout téma komplexně a z různých úhlů, analyzovat a vést odbornou diskuzi.

Forma studia

Předmět má formu účasti na sympoziu či konferenci a jeho písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsah tohoto modulu tvoří účast studentů na odborných sympoziích a konferencích podle podmínek vyhlašovaných katedrou pro daný akademický rok. Zpravidla se jedná o účast na sympoziu PAMS (Performing Arts Management Symposium) pořádaném každoročně katedrou produkce DAMU. Pro daný rok může být katedrou stanovena povinnost zúčastnit se i jiné obdobné události.

Doporučená nebo povinná literatura

Je stanovena každoročně v návaznosti na téma daného sympozia či konference.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu musí student splnit následující povinnosti:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů