Produkční tvorba II. 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PTB1 zápočet 2 česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ, Viktorie SCHMORANZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je:

Forma studia

Semináře, praktická realizace.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

V prvním semestru páteřního praktického předmětu jsou studenti seznámeni se základními principy přípravy základní dokumentace projektu, a to na praktickém příkladu divadelního eventu – fakultního mezinárodního festivalu Zlomvaz. Základním tématem výuky jsou smysl a přínosy divadelních festivalů. Na základě nabídnuté teorie a setkání s producenty a realizátory divadelních festivalů studenti analyzují a formulují smysl a záměr budoucího ročníku festivalu Zlomvaz. V dalších seminářích se studenti seznamují s dalšími kroky plánování příprav festivalu a formulují základy plánu projektu.

Témata výuky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen zúčastnit se 75 % seminářů a splnit zadání v podobě praktického úkolu při přípravě plánu praktického projektu - divadelního festivalu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů