Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s principy, které určovaly podobu divadla v různých historických etapách, a zároveň jim zprostředkovat společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny divadla I 1.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 1 je určeno pro posluchače všech prvních ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od klasicismu k romantismu. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V KONTEXTU ZÁPADNÍ KULTURY I

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR 2015/2016

Primární literatura

Brockett: Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Carlson: Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Csáky: Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny

Diderot: Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Fischer-Lichte: Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Hugo: Předmluva ke Cromwellovi

Jurkowski: Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Krausová: Od Lessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš: Divadlo francouzského baroka

Raimund, Grillparzer, Nestroy: Vídeňské lidové divadlo: od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi

Scheible: Dramatik Arthur Schnitzler In. A. Schnitzler: Hry I

Scherhaufer: Čítanka z dějin divadelnej réžie II

Sekundární literatura:

Augustová: ediční poznámky In: A. Schnitzler: Hry I a II

Augustová: Literatura jako herectví In: V hlavní roli text

Grusková: Mein lieber Pornograph - Arthur Schnitzler a jeho doba In. Divadelní revue 4/1995

Hilmera: Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách

Kraus: Divadlo ve službách dramatu (kapitoly týkající se Marivauxe, Musseta, Nestroye)

Kučera: Moliére : moralista a posměváček

Lessing: Hamburská dramaturgie

Mikeš: Pět romantických siluet : poezie francouzského romantismu

Pelikán: Nástin dějin polské dramatiky

Preisner: Johann Nepomuk Nestroy - tvůrce tragické frašky

Procházka, Hrbata: Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty

Štěpán: Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I

Vostrý: Prožívat, či hrát? In. O hercích a herectví

 

Hry:

Beaumarchais: Figarova svatba

Büchner: Vojcek

Corneille: Cid

Goethe: Egmont, Faust

Goldoni: Sluha dvou pánů

Gozzi: Turandot

Grabbe: Don Juan a Faust

Gribojedov: Hoře z rozumu

Hofmannsthal: Bohatec a smrt (Jederman)

Hugo: Hernani

Kleist: Princ Bedřich Homburský

Krasiński: Komedie ne božská

Kraus: Poslední chvíle lidstva

Lermontov: Maškaráda

Lesssing: Emilia Galotti, Moudrý Nathan

Marivaux: Hra lásky a náhody

Moliére: Tartuffe, Don Juan

Musset: Lorenzaccio

Nestroy: Talisman

Puškin: Boris Godunov

Racine: Faidra

Raimund: Alpský král a nelida

Schiller: Loupežníci, Úklady a láska

Schnitzler: Rej, Krajina širá

Slowacki: Balladyna

Voltaire: Candide

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v kontextu západní kultury I - LS 2018/19

(otázky ke zkoušce)

1.Francouzský klasicismus (pojem klasicismus, charakteristické konvence dramatické a inscenační tvorby, autoři a díla)

2.Francouzské osvícenství (pojem osvícenství v kontextu vývoje evropské společnosti, reforma komedie, autoři a díla)

3.Německé osvícenství, (Gottschedova divadelní reforma, Lessing teoretik, dramaturg, dramatik, měšťanské národní divadlo – Hamburg)

4.Hnutí Sturm und Drang (autoři, žánry, díla, idea génia a Shakespeare), Výmarský klasicismus – (proměny Goethovy a Schillerovy tvorby, díla)

5.Francouzský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla, teoretický koncept romantismu podle V. Huga)

6.Ruský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla)

7.Anglický a německý romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla)

8.Vídeňská moderna (charakteristika Vídně přelomu století: rozmach měšťanstva, kultura pocitů – impresionismus, autoři (Hofmannsthal, Schnitzler, satirik Karl Kraus) a díla

Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou FX.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně

ohodnocen známkou FX.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o

děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů),

měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

eva.kyselova@damu.cz

Poznámka

Harmonogram na zimní semestr 2019/2020 zde:

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/1338/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů