Tisk studijního plánu

Studijní plán HATP - Autorská tvorba a psychosomatika (M.A.)

Specializace: Autorská tvorba a psychosomatika
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202APN* Autorská prezentace
ZK-3-2T
ZK-4-2T
7
202AUN* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
10
202DPN* Dialogické jednání a jeho pedagogika
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
10
Minimální počet kreditů 27
Povinné předměty
202ILM* Individuální hlasová výchova
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
202ISE* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202SDM Seminář k diplomové práci
Z-2-1T
2
202TPH* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
4
202VRM* Výchova k řeči
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
202VVO* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202FPD* Filosofická propedeutika
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202HDN* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-2-4T
ZK-2-4T
4
202HEM* Herecká tvorba
Z-2-4T
ZK-3-4T
5
202IHN* Individuální hlasová výchova před skupinou
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ISE* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202SDG Seminář dialogického jednání
Z-1-18SS
Z-1-18SS
1
202SRJ Seminář řečového jednání
Z-1-18SS
Z-1-18SS
1
202STN Seminář teorie pohybu
Z-1-18SS
Z-1-18SS
1
202TPH* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
4
202UDA* Úvod do autorského herectví
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
202UPN* Úvod do psychologie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202VRN* Výchova k řeči
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
202VVO* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 66
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
202HATPNS6 Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
202HATPN_KTK Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 7
Volitelné předměty
202HATPNS8 Volitelné předměty oborové
0
202HATPNS9 Volitelné předměty oborové (nabídka AP)
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120
① Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B [202HATPNS6]

Specializace: Autorská tvorba a psychosomatika

① Volitelné předměty oborové [202HATPNS8]

Specializace: Autorská tvorba a psychosomatika

② Volitelné předměty oborové (nabídka AP) [202HATPNS9]

Výuka v angličtině

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci (202SDM) PZ Diplomovou prací
Autorská prezentace 1 (202APN1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202APN2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Autorské divadlo (S202NADS2)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Interpretační seminář 1 (202ISE1) ZT
Interpretační seminář 2 (202ISE2) ZT
Interpretační seminář 3 (202ISE3) ZT
Interpretační seminář 4 (202ISE4) ZT
Seminář dialogického jednání (202SDG) ZT
Seminář řečového jednání (202SRJ) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UDA1) ZT
Autorské čtení 1 (202AUN1) PZ Psychosomatické disciplíny (S202NPDS2)
Autorské čtení 2 (202AUN2) PZ
Autorské čtení 3 (202AUN3) PZ
Autorské čtení 4 (202AUN4) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 (202DPN1) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 (202DPN2) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 (202DPN3) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 (202DPN4) PZ
Filosofická propedeutika 1 (202FPD1) PZ
Filosofická propedeutika 2 (202FPD2) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202HDN1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202HDN2) PZ
Herecká tvorba 1 (202HEM1) PZ
Herecká tvorba 2 (202HEM2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202ILM1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202ILN2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 1 (202IHN1) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 2 (202IHN2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 3 (202IHN3) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 4 (202IHN4) PZ
Seminář teorie pohybu (202STN) PZ
Tělo v pohybu 1 (202TPH1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202TPH2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TPH3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TPH4) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UPN1) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UPN2) PZ
Výchova k řeči 1 (202VRM1) PZ
Výchova k řeči 2 (202VRM2) PZ
Výchova k řeči 3 (202VRN3) PZ
Výchova k řeči 4 (202VRN4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202VVO1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202VVO2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202VVO3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202VVO4) PZ