Individuální hlasová výchova před skupinou 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202IHN3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

BAR, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha: Supraphon, 1976.

ČUNDERLE, M. (ed.).: Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha: AMU, 2006.

HANČIL, J.: Hlas individuality. In Svět a divadlo 1993, č. 1.

LEWIS, D.: Tao dechu. Praha: Pragma, 2000.

MARTIENSSENOVÁ-LOHMANOVÁ, F.: Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

VÁLKOVÁ-JONÁŠOVÁ, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha: Panton, 1971.

VÁLKOVÁ, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In Svět a divadlo 1993, č. 1.

VÁLKOVÁ, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Praha: AMU, 1999.

VÁLKOVÁ, L., VYSKOČILOVÁ, E.: Hlas individuality – Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VOSTÁRKOVÁ I.
13:30–15:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:30–15:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů