Tisk

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202AKT1 Autorská kondice při práci s textem
 
česky Z 2 28DS Předmět není vypsán
202AKT2 Autorská kondice při práci s textem
 
česky Z 2 28DS Předmět není vypsán
202EAB1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 2 2T
202EAS1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 4 2T
202ATB1 Autorská prezentace 1 česky ZK 2 2T
202APN1 Autorská prezentace 1 česky ZK 3 2T
202EAB2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 2 2T
202EAS2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 4 2T
202ATB2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2T
202APN2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2T
202EAB3 Autorská prezentace 3 anglicky ZK 2 2T
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T
202ATB3 Autorská prezentace 3 česky ZK 4 2T
202APN0 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T
202EAB4 Autorská prezentace 4 anglicky ZK 4 2T
202ATB4 Autorská prezentace 4 česky ZK 4 2T
202EAB5 Autorská prezentace 5 anglicky ZK 3 2T
202ATB5 Autorská prezentace 5 česky ZK 3 2T
202ATR1 Autorské čtení 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EAC1 Autorské čtení 1 anglicky Z 3 2T
202EAU1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T
202AUB1 Autorské čtení 1 česky Z 2 2T
202AUN1 Autorské čtení 1 česky Z 2 2T
202ATR2 Autorské čtení 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EAC2 Autorské čtení 2 anglicky ZK 3 2T
202EAU2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T
202AUB2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2T
202AUN2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2T
202EAC3 Autorské čtení 3 anglicky Z 3 2T
202EAU3 Autorské čtení 3 anglicky Z 3 2T
202AUB3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2T
202AUN3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2T
202EAC4 Autorské čtení 4 anglicky ZK 3 2T
202EAU4 Autorské čtení 4 anglicky Z 3 3T
202AUB4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2T
202AUN4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2T
202EAU5 Autorské čtení 5 anglicky Z 3 2T
202AUB5 Autorské čtení 5 česky Z 3 2T
202EAU6 Autorské čtení 6 anglicky Z 3 2T
202AUB6 Autorské čtení 6 česky Z 3 2T
202EDN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 anglicky Z 2 2T
202DPN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 česky Z 2 2T
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 anglicky ZK 2 2T
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 2 2T
202EDN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 anglicky Z 2 2T
202DPN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 česky Z 3 2T
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 anglicky ZK 2 2T
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2T
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 2 2T
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EKD1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 1 2T
202EKD2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2T
202EDI2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2T
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EKD3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T
202DKP Dialogické jednání pro pokročilé - kondiční
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EPP Dialogické jednání pro pokročilé - kondiční
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202DJZ Dialogické jednání pro začátečníky - kondiční
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EKD Dialogické jednání pro začátečníky - kondiční
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202DVK1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVK2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky Z 3 2T
202XXX1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky ZK 3 2T
202XXX2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EDB3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 anglicky Z 3 2T
202XXX3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky Z 3 2T
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky ZK 4 2T
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 česky ZK 4 2T
202EDB5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 anglicky Z 3 2T
202DVP5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 anglicky, česky Z 3 2T
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 anglicky ZK 4 2T
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 česky ZK 4 2T
202EDV Dialogické jednání s vnitřním partnerem navazující
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDZ Dialogické jednání s vnitřním partnerem pro začátečníky
 
anglicky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202EAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202DAS3 Divadelně antropologický seminář 3
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202DAS4 Divadelně antropologický seminář 4
 
česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
282DRS1 Doktorský seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
282DRS2 Doktorský seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
282DRS3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202DPF Dramaturgie a produkce festivalu
 
česky Z 2 24S Z 2 24S Předmět není vypsán
202DRF Dramaturgie a produkce festivalu
 
česky Z 2 24S Předmět není vypsán
202DTB1 Dramaturgie autorského textu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI1 Dramaturgie písničky 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI2 Dramaturgie písničky 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DHP Dílna s hostujícím pedagogem
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202FME1 Feldenkraisova metoda 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FME2 Feldenkraisova metoda 2
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2
 
česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 2 2T
202EFO1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 1 2T
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 1 2T
202FPO1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 2 2T
202FPN1 Filosofická propedeutika 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202FPO2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T
202EFO2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T
202FPN2 Filosofická propedeutika 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EFP3 Filosofická propedeutika 3 anglicky Z 2 2T
202EFO3 Filosofická propedeutika 3
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2T
202EFO4 Filosofická propedeutika 4
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
282FIL Filosofie
 
česky Předmět není vypsán
202EHD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Z 2 4T
202EHZ1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Z 3 4T
202HDN1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 2 4T
202HPB1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 3 4T
202HDG1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1
 
česky Z 4 4T Předmět není vypsán
202EHD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4T
202EHZ2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4T
202HDN2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 2 4T
202HPB2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 3 4T
202HDG2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
202HDG3 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 3
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202HDG4 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 4
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202HAB Herecká tvorba - kondiční
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202EHA Herecká tvorba - kondiční
 
anglicky Z 1 1T Předmět není vypsán
202HTM1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 2 5T
202EHT1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky Z 2 5T
202EHA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky Z 4 5T
202HAB1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 4 5T
202HTA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1
 
česky Z 4 5T Předmět není vypsán
202HTM2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 3 5T
202EHT2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 3 5T
202EHA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 4 5T
202HAB2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 4 5T
202HTA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2
 
česky ZK 4 5T Předmět není vypsán
202HTA3 Herecká tvorba v autorském tvaru 3
 
česky Z 3 5T Předmět není vypsán
202HTA4 Herecká tvorba v autorském tvaru 4
 
česky ZK 3 5T Předmět není vypsán
202HJD1 Herní jednání 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202HJD2 Herní jednání 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EIM1 Improvizace a mediace 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EIM2 Improvizace a mediace 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EIM3 Improvizace a mediace 3
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202IHK Individuální hlasová výchova - kondiční
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202ILK Individuální hlasová výchova - kondiční
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202EIV1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky Z 2 1T
202EIL1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky Z 1 1T
202ILN1 Individuální hlasová výchova 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202IHB1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 1 1T
202ILM1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 2 1T
202EIV2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1T
202EIL2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1T
202ILN2 Individuální hlasová výchova 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202IHB2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1T
202ILM2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1T
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky Z 2 1T
202EIL3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky Z 1 1T
202IHB3 Individuální hlasová výchova 3 česky Z 2 1T
202ILN3 Individuální hlasová výchova 3
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202ILM3 Individuální hlasová výchova 3
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1T
202EIL4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1T
202IHB4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1T
202ILN4 Individuální hlasová výchova 4
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202IHB5 Individuální hlasová výchova 5 česky Z 2 1T
202IHB6 Individuální hlasová výchova 6 česky ZK 3 1T
202EIH Individuální hlasová výchova kondiční
 
anglicky Z 2 1T Předmět není vypsán
202EIK1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 anglicky Z 2 2T
202IHN1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 česky Z 2 2T
202HVS1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202EIK2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 anglicky ZK 2 2T
202IHN2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 česky ZK 2 2T
202HVS2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EIK3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 anglicky Z 2 2T
202IHN3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 česky Z 2 2T
202HVS3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202EIK4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 anglicky ZK 2 2T
202IHN4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 česky ZK 2 2T
202HVS4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202INP Interpretace písničky
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202INP1 Interpretace písničky 1
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202ISE1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T
202EIS1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T
202ISE2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T
202EIS2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T
202INE2 Interpretační seminář 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T
202ISE3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T
202EIS3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 2T
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 2T
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T
202INS3 Interpretační seminář 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202ISE4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T
202EIS4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T
202INS4 Interpretační seminář 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202ISB5 Interpretační seminář 5 česky Z 2 3T
202ISB6 Interpretační seminář 6 česky ZK 3 3T
202JGT Jerzy Grotowski – texty a kontexty
 
anglicky, česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
202JGT1 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 1
 
anglicky, česky Z 2 3T Předmět není vypsán
202JGT2 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 2
 
anglicky, česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
282PED Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
202EPT1 Pohybový trénink kondiční 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EPT2 Pohybový trénink kondiční 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK2 Pohybový trénink kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PRN Proměny autorství
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202PAE Proměny autorství
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202PRV1 Práce s veršem 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202PRV2 Práce s veršem 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
282PSYCHZ Psychologie
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH1 Psychosomatika 1
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH2 Psychosomatika 2
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH3 Psychosomatika 3
 
česky Předmět není vypsán
202ROD1 Rozpravy o divadle 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ROD2 Rozpravy o divadle 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202SDJ Seminář dialogického jednání česky Z 2 18SS
202SDG Seminář dialogického jednání česky Z 1 18SS
202SDM Seminář k diplomové práci česky Z 2 1T
202EDP Seminář k diplomové práci anglicky Z 2 1T
202ESD Seminář k diplomové práci
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDS Seminář k diplomové práci anglicky Z 1 2T
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 1T
202STN Seminář teorie pohybu česky Z 1 18SS
202EST Seminář teorie pohybu anglicky Z 1 18SS
202STB Seminář teorie pohybu česky Z 2 18SS
202ESB Seminář teorie pohybu anglicky Z 2 18SS
202SRN Seminář řečového jednání
 
česky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202SRB Seminář řečového jednání česky Z 2 18SS
202SRJ Seminář řečového jednání česky Z 1 18SS
202ESL1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 anglicky Z 1 2T
202SHY1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 česky Z 1 2T
202ESL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 anglicky ZK 2 2T
202SHY2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 česky ZK 1 2T
202ESL3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 anglicky Z 2 2T
202SHY3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 česky Z 2 2T
202ESL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 anglicky ZK 2 2T
202SHY4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 česky ZK 2 2T
202SHL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
202ESL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202SHL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ESL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202THY Teorie hry
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202THR1 Teorie hry 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ENE1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky ZK 2 2T
202ENJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ENE2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2T
202ENJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2T
202ENE3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky ZK 2 2T
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Z 2 2T
202ENE4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T
202TVP1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2T
202TPH1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2T
202ETP1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T
202ETV1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T
202TVP2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2T
202TPH2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2T
202ETP2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2T
202ETV2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2T
202TVP3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2T
202TPH3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2T
202ETP3 Tělo v pohybu 3 anglicky Z 2 2T
202ETV3 Tělo v pohybu 3 anglicky Z 2 2T
202TPB3 Tělo v pohybu 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202TVP4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2T
202TPH4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2T
202ETP4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2T
202ETV4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2T
202TPB4 Tělo v pohybu 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
282VOLP1 Volitelný předmět 1
 
česky Předmět není vypsán
282VOLP2 Volitelný předmět 2
 
česky Předmět není vypsán
282VOLP3 Volitelný předmět 3
 
česky Předmět není vypsán
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202KND1 Vybrané kapitoly z psychologie 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202KND2 Vybrané kapitoly z psychologie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VPS3 Vybrané kapitoly z psychologie 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202KND3 Vybrané kapitoly z psychologie 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VPS4 Vybrané kapitoly z psychologie 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202KND4 Vybrané kapitoly z psychologie 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VYP1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2T
202VYP2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2T
202VYP3 Výchova k pohybu 3 česky Z 2 2T
202VYP4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2T
202VVO1 Výchova k vědomému pohybu 1 česky Z 2 2T
202VVP1 Výchova k vědomému pohybu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EVV1 Výchova k vědomému pohybu 1 anglicky Z 2 2T
202EVD1 Výchova k vědomému pohybu 1 anglicky Z 2 2T
202VVP2 Výchova k vědomému pohybu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVO2 Výchova k vědomému pohybu 2 česky ZK 2 2T
202EVV2 Výchova k vědomému pohybu 2 anglicky ZK 2 2T
202EVD2 Výchova k vědomému pohybu 2 anglicky ZK 2 2T
202VVP3 Výchova k vědomému pohybu 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VVO3 Výchova k vědomému pohybu 3 česky Z 2 2T
202EVV3 Výchova k vědomému pohybu 3 anglicky Z 2 2T
202EVD3 Výchova k vědomému pohybu 3 anglicky Z 2 2T
202VPN3 Výchova k vědomému pohybu 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202VVP4 Výchova k vědomému pohybu 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVO4 Výchova k vědomému pohybu 4 česky ZK 2 2T
202EVV4 Výchova k vědomému pohybu 4 anglicky ZK 2 2T
202EVD4 Výchova k vědomému pohybu 4 anglicky ZK 2 2T
202VPN4 Výchova k vědomému pohybu 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202VVP5 Výchova k vědomému pohybu 5
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VVP6 Výchova k vědomému pohybu 6
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VRK Výchova k řeči - kondiční
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202VPK Výchova k řeči - kondiční
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202EVR Výchova k řeči - kondiční
 
anglicky Z 1 1T Předmět není vypsán
202EVC1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 1 1T
202EVI1 Výchova k řeči 1
 
anglicky Z 2 1T Předmět není vypsán
202VRN1 Výchova k řeči 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202VPB1 Výchova k řeči 1 česky Z 1 1T
202VRM1 Výchova k řeči 1 česky Z 2 1T
202ERE1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 2 1T
202EVC2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1T
202EVI2 Výchova k řeči 2
 
anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRN2 Výchova k řeči 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VPB2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1T
202VRM2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1T
202ERE2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1T
202EVC3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 1 1T
202EVI3 Výchova k řeči 3
 
anglicky Z 1 1T Předmět není vypsán
202VRN3 Výchova k řeči 3 česky Z 2 1T
202VPB3 Výchova k řeči 3 česky Z 1 1T
202VRM3 Výchova k řeči 3
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
202ERE3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 2 1T
202EVC4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1T
202EVI4 Výchova k řeči 4
 
anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRN4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1T
202VPB4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1T
202VRM4 Výchova k řeči 4
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202ERE4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1T
202VPB5 Výchova k řeči 5 česky Z 3 1T
202VPB6 Výchova k řeči 6 česky ZK 4 1T
202EZP1 Zpěv 1 anglicky Z 2 1T
202EZE1 Zpěv 1 anglicky Z 2 1T
202EZP2 Zpěv 2 anglicky ZK 3 1T
202EZE2 Zpěv 2 anglicky ZK 2 1T
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem anglicky, česky Z 1 24CS Z 1 24CS
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202UAH1 Úvod do autorského herectví 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202UDH1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT
202EUA1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky, česky Z 1 2PT
202EUH1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky Z 1 2PT
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT
202UDH2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT
202UAH2 Úvod do autorského herectví 2
 
anglicky, česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202EUA2 Úvod do autorského herectví 2 anglicky, česky Z 1 2PT
202EUH2 Úvod do autorského herectví 2 anglicky Z 1 2PT
202UDA2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT
202UDH3 Úvod do autorského herectví 3 česky Z 1 2PT
202UAH3 Úvod do autorského herectví 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202EUA3 Úvod do autorského herectví 3 anglicky, česky Z 1 2PT
202EUH3 Úvod do autorského herectví 3
 
anglicky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UDH4 Úvod do autorského herectví 4 česky Z 1 2PT
202UAH4 Úvod do autorského herectví 4
 
anglicky, česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202EUA4 Úvod do autorského herectví 4 anglicky, česky Z 1 2PT
202EUH4 Úvod do autorského herectví 4
 
anglicky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202EUY Úvod do psychologie anglicky Z 1 2T
202EUP Úvod do psychologie anglicky ZK 2 2T
202UDP1 Úvod do psychologie 1 česky Z 2 2T
202UDE1 Úvod do psychologie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202UPN1 Úvod do psychologie 1 česky Z 1 2T
202UPG1 Úvod do psychologie 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T
202UPN2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T
202UPG2 Úvod do psychologie 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202CCJ1 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 1
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202CCJ2 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202CCJ3 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 3
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202CCJ4 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 4
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202CCJ5 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 5
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán