English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202APZ Absolventská prezentace česky ZK 8 4/T
202APT Absolventská prezentace česky ZK 4 2/T
202EAR1 Absolventská prezentace 1
 
anglicky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
202ATT1 Autorská prezentace 1 česky ZK 3 2/T
202ATT2 Autorská prezentace 2 česky ZK 3 2/T
202APR2 Autorská prezentace 2 česky ZK 3 2/T
202EAP2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 4 2/T
202ATT3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2/T
202APR3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2/T
202EAP3 Autorská prezentace 3
 
anglicky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
202ATC1 Autorské čtení 1 česky Z 3 2/T
202ACN1 Autorské čtení 1 česky Z 3 2/T
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2/T
202EAC1 Autorské čtení 1
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202ACE2 Autorské čtení 2 česky ZK 3 2/T
202ACN2 Autorské čtení 2 česky ZK 3 2/T
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2/T
202EAC2 Autorské čtení 2 anglicky ZK 3 2/T
202ATC3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2/T
202ACN3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2/T
202EAC3 Autorské čtení 3
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202ACE4 Autorské čtení 4 česky ZK 3 3/T
202ACN4 Autorské čtení 4 česky ZK 3 2/T
202EAC4 Autorské čtení 4 anglicky ZK 3 2/T
202ATC5 Autorské čtení 5 česky Z 3 2/T
202ACE6 Autorské čtení 6 česky ZK 3 2/T
202DAP1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 česky Z 3 2/T
202DAP2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 3 2/T
202DAP3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 česky Z 3 2/T
202DAP4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2/T
202DJP5 Dialogické jednání a jeho pedagogika 5 česky Z 3 2/T
202DAP5 Dialogické jednání a jeho pedagogika 5 česky Z 3 2/T
202DJP6 Dialogické jednání a jeho pedagogika 6 česky ZK 4 2/T
202DAP6 Dialogické jednání a jeho pedagogika 6 česky ZK 3 2/T
202DVK1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 1 česky Z 2 2/T
202EDV1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DVK2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 2 česky Z 2 2/T
202EDV2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 2
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DJV1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2/T
202INT1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
anglicky Z 2 2/T
202EDJ1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DJV2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2/T
202EDJ2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202DJV3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky Z 2 2/T
202EDJ3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DJV4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky, česky ZK 2 2/T
202EDJ4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1 česky Z 3 20/S
202EAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
anglicky Z 2 20/S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2 česky Z 3 20/S
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 česky ZK 3 3/T
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Z 3 3/T
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 česky ZK 3 3/T
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3/T
202DAS3 Divadelně antropologický seminář 3 ZK 3 3/T
202DAS4 Divadelně antropologický seminář 4 ZK 3 3/T
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1 česky Z 3 4/T
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky Z 2 2/T
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Z 2 2/T
202DPR1 Dílna přednesu 1 česky Z 2
202DPE1 Dílna přednesu 1 česky Z 2
202DPR2 Dílna přednesu 2 česky Z 3
202DPE2 Dílna přednesu 2 česky Z 2
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 česky Z 2 1/T
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 česky Z 2 1/T
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 2 2/T
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3/T
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 2 2/T
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3/T
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky Z 2 2/T
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky Z 2 2/T
202FIP1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 2 2/T
202FPR1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 2 2/T
202EFP1 Filosofická propedeutika 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202FPO2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 W
202FPR2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 W
202EFP2 Filosofická propedeutika 2
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202EFP3 Filosofická propedeutika 3
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202EFP4 Filosofická propedeutika 4
 
anglicky ZK 2 W Předmět není vypsán
202HPD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 3 4/T
202HDJ1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 2 4/T
202EHD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1
 
anglicky Z 2 4/T Předmět není vypsán
202HPD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 4 4/T
202HDJ2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 3 4/T
202EHD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2
 
anglicky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
202HTB1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 3 5/T
202HTM1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 2 5/T
202EHT1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1
 
anglicky Z 2 5/T Předmět není vypsán
202HTB2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 4 5/T
202HTM2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 3 5/T
202EHT2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2
 
anglicky ZK 3 5/T Předmět není vypsán
202IHV1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 2 1/T
202IHL1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 2 1/T
202EIV1 Individuální hlasová výchova 1
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202IHV2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1/T
202IHL2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1/T
202EIV2 Individuální hlasová výchova 2
 
anglicky ZK 2 1/T Předmět není vypsán
202IHV3 Individuální hlasová výchova 3 česky Z 2 1/T
202IHL3 Individuální hlasová výchova 3 česky Z 2 1/T
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202IHV4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1/T
202IHL4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1/T
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4
 
anglicky ZK 2 1/T Předmět není vypsán
202IHV5 Individuální hlasová výchova 5 česky Z 2 1/T
202IHV6 Individuální hlasová výchova 6 česky ZK 3 1/T
202IHS1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 česky Z 2 2/T
202EIH1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202IHS2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 česky ZK 3 2/T
202IHS3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 česky Z 2 2/T
202IHS4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 česky ZK 3 2/T
202IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 3 50/S
202INP1 Interpretace písničky 1 česky ZK 3 1/T
202ITP1 Interpretace písničky 1
 
česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202EIP1 Interpretace písničky 1
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202EIP2 Interpretace písničky 2
 
anglicky ZK 2 1/T Předmět není vypsán
202ISM1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 3/T
202ISE1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 3/T
202EIS1 Interpretační seminář 1
 
anglicky Z 2 3/T Předmět není vypsán
202INE1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2/T
202ISM2 Interpretační seminář 2 česky ZK 3 3/T
202ISE2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 3/T
202EIS2 Interpretační seminář 2
 
anglicky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
202INE2 Interpretační seminář 2 anglicky Z 2 2/T
202ISM3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 3/T
202ISE3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 3/T
202EIS3 Interpretační seminář 3
 
anglicky Z 2 3/T Předmět není vypsán
202ISM4 Interpretační seminář 4 česky ZK 3 3/T
202ISE4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 3/T
202EIS4 Interpretační seminář 4
 
anglicky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
202ISM5 Interpretační seminář 5 česky Z 2 3/T
202ISM6 Interpretační seminář 6 česky ZK 3 3/T
202JRM Jednání řečí / Řečové jednání česky Z 2 18/S
202JRB Jednání řečí / Řečové jednání česky Z 2 18/S
202PAU1 Proměny autorství 1 česky Z 2 2/T
202PRA1 Proměny autorství 1 česky Z 2 2/T
202PAE2 Proměny autorství 2 česky ZK 2 2/T
202PRA2 Proměny autorství 2 česky ZK 2 2/T
202EPR2 Proměny autorství 2
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202PRV1 Práce s veršem 1 česky Z 2 1/T
202PRV2 Práce s veršem 2 česky Z 2 1/T
202SDM Seminář k diplomové práci česky Z 2 2/T
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 1/T
202ESD1 Seminář k diplomové práci 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202STM Seminář teorie pohybu česky Z 2 18/S
202STB Seminář teorie pohybu česky Z 2 18/S
202EST1 Seminář teorie pohybu 1
 
anglicky Z 2 18/S Předmět není vypsán
202SHV1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 česky Z 2 2/T
202SHL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 česky ZK 2 2/T
202SHV3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 česky Z 2 2/T
202SHL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 česky ZK 2 2/T
202SHL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5 česky Z 1 2/T
202SHL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6 česky ZK 2 2/T
202THR1 Teorie hry 1 česky Z 2 2/T
202THY1 Teorie hry 1
 
česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2/T
202ENE1 To nejlepší z českého divadla 1
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2/T
202ENE2 To nejlepší z českého divadla 2
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202ENE3 To nejlepší z českého divadla 3
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202ENE4 To nejlepší z českého divadla 4
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202TVP1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2/T
202TPH1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2/T
202ETP1 Tělo v pohybu 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202TVP2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2/T
202TPH2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2/T
202ETP2 Tělo v pohybu 2
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202TVP3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2/T
202TPH3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2/T
202ETP3 Tělo v pohybu 3
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202TVP4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2/T
202TPH4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2/T
202TVP5 Tělo v pohybu 5 česky Z 2 2/T
202TVP6 Tělo v pohybu 6 česky Z 2 2/T
202VIT1 Videotechnika 1 česky Z 2 2/T
202VIT2 Videotechnika 2 česky Z 2 2/T
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1 česky Z 3 2/T
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2 česky ZK 4 2/T
202VPS3 Vybrané kapitoly z psychologie 3 česky Z 3 2/T
202VPS4 Vybrané kapitoly z psychologie 4 česky ZK 4 2/T
202VKP1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2/T
202VPH1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2/T
202EVP1 Výchova k pohybu 1
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202VKP2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2/T
202VPH2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2/T
202EVP2 Výchova k pohybu 2
 
anglicky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
202VKP3 Výchova k pohybu 3 česky Z 2 2/T
202VPH3 Výchova k pohybu 3 česky Z 2 2/T
202EVP3 Výchova k pohybu 3
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202VKP4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2/T
202VPH4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2/T
202EVP4 Výchova k pohybu 4
 
anglicky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
202VKP5 Výchova k pohybu 5 česky Z 2 2/T
202VKP6 Výchova k pohybu 6 česky ZK 2 2/T
202VKC1 Výchova k řeči 1 česky Z 2 1/T
202VRC1 Výchova k řeči 1 česky Z 2 1/T
202EVR1 Výchova k řeči 1
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202VKC2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1/T
202VRC2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1/T
202EVR2 Výchova k řeči 2
 
anglicky ZK 2 1/T Předmět není vypsán
202VKC3 Výchova k řeči 3 česky Z 2 1/T
202VRC3 Výchova k řeči 3 česky Z 2 1/T
202EVR3 Výchova k řeči 3
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202VKC4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1/T
202VRC4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1/T
202VKR5 Výchova k řeči 5 česky Z 3 1/T
202VKR6 Výchova k řeči 6 česky ZK 4 1/T
202ZHP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem česky Z 2 26/S
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1 česky Z 2 26/S
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky Z 2 26/S
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3 česky Z 2 26/S Z 2 26/S
202EIA1 Úvod do autorské prezentace 1
 
anglicky Z 1 10/S Předmět není vypsán
202UAH Úvod do autorského herectví anglicky, česky Z 2 2/T
202UVD1 Úvod do dramaturgie 1 česky Z 2
202UDP1 Úvod do psychologie 1 česky Z 2 2/T
202UPY1 Úvod do psychologie 1 česky Z 2 2/T
202EUP1 Úvod do psychologie 1
 
anglicky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202UDE1 Úvod do psychologie 1 anglicky Z 2 2/T
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2/T
202UPY2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2/T
Platnost dat k 19. 8. 2017