Tisk

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202EAB1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 2 2/T
202EAS1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 4 2/T
202ATB1 Autorská prezentace 1 česky ZK 2 2/T
202APN1 Autorská prezentace 1 česky ZK 3 2/T
202EAB2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 2 2/T
202EAS2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 4 2/T
202ATB2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2/T
202APN2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2/T
202EAB3 Autorská prezentace 3 anglicky ZK 2 2/T
202EAS3 Autorská prezentace 3 anglicky ZK 3 2/T
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2/T
202ATB3 Autorská prezentace 3 česky ZK 4 2/T
202EAB4 Autorská prezentace 4
 
anglicky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
202ATB4 Autorská prezentace 4 česky ZK 4 2/T
202EAB5 Autorská prezentace 5
 
anglicky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
202ATB5 Autorská prezentace 5 česky ZK 3 2/T
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2/T
202EAC1 Autorské čtení 1 anglicky Čt
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202EAU1 Autorské čtení 1 anglicky Čt
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202AUB1 Autorské čtení 1 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202AUN1 Autorské čtení 1 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2/T
202EAC2 Autorské čtení 2 anglicky ZK 3 2/T
202EAU2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2/T
202AUB2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2/T
202AUN2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2/T
202EAC3 Autorské čtení 3 anglicky Čt
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202EAU3 Autorské čtení 3 anglicky Čt
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202AUB3 Autorské čtení 3 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202AUN3 Autorské čtení 3 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202EAC4 Autorské čtení 4 anglicky ZK 3 2/T
202EAU4 Autorské čtení 4 anglicky Z 3 3/T
202AUB4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2/T
202AUN4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2/T
202EAU5 Autorské čtení 5
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202AUB5 Autorské čtení 5 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 3 2/T
202EAU6 Autorské čtení 6
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202AUB6 Autorské čtení 6 česky Z 3 2/T
202EDN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 anglicky Z 2 2/T
202DPN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 česky viz detail Z 2 2/T
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 anglicky ZK 2 2/T
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 2 2/T
202EDN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 anglicky St
17:00–18:30
Učebna
Z 2 2/T
202DPN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 česky viz detail Z 3 2/T
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 anglicky ZK 2 2/T
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2/T
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1 anglicky, česky Z 2 2/T
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2 anglicky, česky Z 2 2/T
202EDK1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 1 2/T
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 2 2/T
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1 česky Z 2 2/T
202EDK2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2/T
202EDI2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2/T
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2/T
202EDK3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2/T
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2/T
202DVK1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DVK2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky viz detail Z 2 2/T
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky Z 3 2/T
1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2/T
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky ZK 3 2/T
2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2
 
anglicky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
202EDB3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 anglicky viz detail Z 3 2/T
3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky viz detail Z 3 2/T
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky ZK 4 2/T
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 česky ZK 4 2/T
202EDB5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5
 
anglicky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202DVP5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 anglicky, česky viz detail Z 3 2/T
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6
 
anglicky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 česky ZK 4 2/T
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1 česky Z 3 20/S
202EAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
anglicky Z 2 20/S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2 česky Z 3 20/S
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Út
16:30–19:00
Učebna
ZK 3 3/T
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Z 3 3/T
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 česky ZK 3 3/T
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3/T
202DAS3 Divadelně antropologický seminář 3 česky Út
16:30–19:00
Učebna
ZK 3 3/T
202DAS4 Divadelně antropologický seminář 4 česky ZK 3 3/T
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1 česky Z 3 4/T
202DTT1 Dramaturgie autorského textu 1 česky Z 2 2/T
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2 česky Z 2 2/T
202DPI1 Dramaturgie písničky 1 česky viz detail Z 2 2/T
202DPI2 Dramaturgie písničky 2 česky Z 2 2/T
202DPR1 Dílna přednesu 1
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
202DPE1 Dílna přednesu 1 česky Z 2
202DPR2 Dílna přednesu 2
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
202DPE2 Dílna přednesu 2 česky Z 2
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1 česky Z 3 4/T
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2 česky Z 3 4/T
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 česky St
17:30–19:00
Velký sál
Z 2 1/T
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 česky Z 2 1/T
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky viz detail Z 2 2/T
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky
09:30–10:30
Učebna
Z 3 3/T
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 2 2/T
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3/T
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky viz detail Z 2 2/T
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky Z 2 2/T
202FIP1 Filosofická propedeutika 1 česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/T
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 2 2/T
202EFO1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 1 2/T
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Út
10:00–11:30
Učebna
Z 1 2/T
202FPO2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2/T
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2/T
202EFO2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2/T
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2/T
202EFP3 Filosofická propedeutika 3 anglicky Z 2 2/T
202EFO3 Filosofická propedeutika 3 anglicky Z 2 2/T
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2/T
202EFO4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2/T
202EHD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 2 4/T
202EHZ1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 3 4/T
202HDN1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky St
10:00–13:00
Učebna
Z 2 4/T
202HPB1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky St
10:00–13:00
Učebna
Z 3 4/T
202EHD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4/T
202EHZ2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4/T
202HDN2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 2 4/T
202HPB2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 3 4/T
202EHD3 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 3 anglicky Z 2 4/T
202EHD4 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 4 anglicky ZK 3 4/T
202HTM1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Čt
10:00–13:00
Učebna
Z 2 5/T
202EHT1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky viz detail Z 2 5/T
202EHA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky viz detail Z 4 5/T
202HAB1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Čt
10:00–13:00
Učebna
Z 4 5/T
202HTM2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 3 5/T
202EHT2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 3 5/T
202EHA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 4 5/T
202HAB2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 4 5/T
202EIV1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky
09:00–10:00
Učebna
Z 2 1/T
202EIL1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky
09:00–10:00
Učebna
Z 1 1/T
202ILN1 Individuální hlasová výchova 1 česky viz detail Z 1 1/T
202IHB1 Individuální hlasová výchova 1 česky viz detail Z 1 1/T
202EIV2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1/T
202EIL2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1/T
202ILN2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1/T
202IHB2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1/T
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky St
08:00–12:00
Učebna
Z 2 1/T
202EIL3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky
09:00–10:00
Učebna
Z 1 1/T
202IHB3 Individuální hlasová výchova 3 česky Út
15:00–16:30
Učebna
Z 2 1/T
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1/T
202EIL4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1/T
202IHB4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1/T
202IHB5 Individuální hlasová výchova 5 česky Z 2 1/T
202IHB6 Individuální hlasová výchova 6 česky ZK 3 1/T
202EIK1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 anglicky
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/T
202IHN1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 česky Út
12:30–14:00
Učebna
Z 2 2/T
202EIK2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 anglicky ZK 2 2/T
202IHN2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 česky ZK 2 2/T
202EIK3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 anglicky
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/T
202IHN3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 česky Z 2 2/T
202EIK4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 anglicky ZK 2 2/T
202IHN4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 česky ZK 2 2/T
202INP1 Interpretace písničky 1 česky Út
12:00–14:30
Učebna
ZK 3 1/T ZK 3 1/T
202ISE1 Interpretační seminář 1 česky Po
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202EIS1 Interpretační seminář 1 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
Z 2 3/T
202INE1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2/T
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
Z 2 3/T
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Po
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202ISE2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2/T
202EIS2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 3/T
202INE2 Interpretační seminář 2 anglicky Z 2 2/T
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 3/T
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2/T
202ISE3 Interpretační seminář 3 česky Po
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202EIS3 Interpretační seminář 3 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
Z 2 3/T
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Čt
10:30–12:30
Učebna
Z 2 3/T
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Po
15:00–16:30
Učebna
Z 2 2/T
202ISE4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2/T
202EIS4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 3/T
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 3/T
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2/T
202ISB5 Interpretační seminář 5 česky Z 2 3/T
202ISB6 Interpretační seminář 6 česky ZK 3 3/T
202EJR Jednání řečí / Řečové jednání
 
anglicky Z 2 18/S Předmět není vypsán
202PRN1 Proměny autorství 1 česky Z 2 2/T
202PAE1 Proměny autorství 1 česky ZK 2 2/T
202PRN2 Proměny autorství 2 česky ZK 3 2/T
202PRV1 Práce s veršem 1 česky viz detail Z 2 1/T
202PRV2 Práce s veršem 2 česky Z 2 1/T
202ROD1 Rozpravy o divadle 1 česky Z 2 2/T
202ROD2 Rozpravy o divadle 2
 
česky Z 2 2/T
202SDM Seminář k diplomové práci česky
14:00–15:30
Učebna
Z 2 2/T
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky
14:00–15:30
Učebna
Z 2 1/T
202ESD1 Seminář k diplomové práci 1 anglicky Z 2 2/T
202EDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
anglicky Z 2 1/T Předmět není vypsán
202STN Seminář teorie pohybu česky Z 1 18/S
202EST Seminář teorie pohybu anglicky Z 1 18/S
202STB Seminář teorie pohybu česky Z 2 18/S
202ESB Seminář teorie pohybu anglicky Z 2 18/S
202SRN Seminář řečového jednání česky Z 2 18/S
202SRB Seminář řečového jednání česky Z 2 18/S
202ESL1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 anglicky
10:00–11:30
Učebna
Z 1 2/T
202SHY1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 česky Út
12:30–14:00
Učebna
Z 1 2/T
202SHL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202ESL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 anglicky ZK 2 2/T
202SHY2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 česky ZK 1 2/T
202ESL3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 anglicky
10:00–11:30
Učebna
Z 2 2/T
202SHY3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 česky Čt
13:00–14:30
Učebna
Z 2 2/T
202SHL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
202ESL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 anglicky ZK 2 2/T
202SHY4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 česky ZK 2 2/T
202SHL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5 česky Z 1 2/T
202SHL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6 česky ZK 2 2/T
202SYM Symbolické jednání ve veřejném prostoru česky Z 2 24/S
202THR1 Teorie hry 1 česky Z 2 2/T
202THY1 Teorie hry 1
 
česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2/T
202ENE1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Po
15:00–18:00
Učebna
ZK 2 2/T
202ENJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Po
15:00–18:00
Učebna
Z 2 2/T
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2/T
202ENE2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2/T
202ENJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2/T
202ENE3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky ZK 2 2/T
202ENE4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2/T
202TVP1 Tělo v pohybu 1 česky viz detail Z 2 2/T
202TPH1 Tělo v pohybu 1 česky
14:30–16:00
Velký sál
Z 2 2/T
202ETP1 Tělo v pohybu 1 anglicky
14:30–16:00
Velký sál
Z 2 2/T
202ETV1 Tělo v pohybu 1 anglicky
14:30–16:00
Velký sál
Z 2 2/T
202TVP2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2/T
202TPH2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2/T
202ETP2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2/T
202ETV2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2/T
202TVP3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2/T
202TPH3 Tělo v pohybu 3 česky
16:00–17:30
Velký sál
Z 2 2/T
202ETP3 Tělo v pohybu 3 anglicky
16:00–17:30
Velký sál
Z 2 2/T
202ETV3 Tělo v pohybu 3 anglicky
16:00–17:30
Velký sál
Z 2 2/T
202TVP4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2/T
202TPH4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2/T
202ETP4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2/T
202ETV4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2/T
202TVP5 Tělo v pohybu 5 česky Z 2 2/T
202TVP6 Tělo v pohybu 6 česky Z 2 2/T
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1 česky Z 3 2/T
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2 česky ZK 4 2/T
202VPS3 Vybrané kapitoly z psychologie 3 česky Z 3 2/T
202VPS4 Vybrané kapitoly z psychologie 4 česky ZK 4 2/T
202VKP1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2/T
202VPH1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2/T
202EVP1 Výchova k pohybu 1 anglicky St
15:30–17:00
Malý sál
Z 2 2/T
202EVY1 Výchova k pohybu 1 anglicky St
15:30–17:00
Malý sál
Z 2 2/T
202VKP2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2/T
202VPH2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2/T
202EVP2 Výchova k pohybu 2 anglicky ZK 2 4/T
202EVY2 Výchova k pohybu 2 anglicky ZK 2 2/T
202VKP3 Výchova k pohybu 3 česky viz detail Z 2 2/T
202VPH3 Výchova k pohybu 3 česky viz detail Z 2 2/T
202EVP3 Výchova k pohybu 3 anglicky St
13:15–15:15
Malý sál
Z 2 2/T
202EVY3 Výchova k pohybu 3 anglicky St
13:15–15:15
Malý sál
Z 2 2/T
202VKP4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2/T
202VPH4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2/T
202EVP4 Výchova k pohybu 4 anglicky ZK 2 4/T
202EVY4 Výchova k pohybu 4 anglicky ZK 2 2/T
202VKP5 Výchova k pohybu 5 česky viz detail Z 2 2/T
202VKP6 Výchova k pohybu 6 česky ZK 2 2/T
202EVC1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 1 1/T
202EVI1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 2 1/T
202VRN1 Výchova k řeči 1 česky viz detail Z 1 1/T
202VPB1 Výchova k řeči 1 česky viz detail Z 1 1/T
202EVC2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1/T
202EVI2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1/T
202VRN2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1/T
202VPB2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1/T
202EVC3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 1 1/T
202EVI3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 1 1/T
202VRN3 Výchova k řeči 3 česky viz detail Z 2 1/T
202VPB3 Výchova k řeči 3 česky viz detail Z 1 1/T
202EVC4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1/T
202EVI4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1/T
202VRN4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1/T
202VPB4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1/T
202EVC5 Výchova k řeči 5 anglicky Z 2 1/T
202VPB5 Výchova k řeči 5 česky viz detail Z 3 1/T
202EVC6 Výchova k řeči 6 anglicky Z 2 1/T
202VPB6 Výchova k řeči 6 česky ZK 4 1/T
202EZP1 Zpěv 1 anglicky viz detail Z 2 1/T
202EZE1 Zpěv 1 anglicky viz detail Z 2 1/T
202EZP2 Zpěv 2 anglicky ZK 3 1/T
202EZE2 Zpěv 2 anglicky ZK 2 1/T
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem česky Z 1 24/S
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1 česky 11:00–17:00
Velký sál
Z 2 24/S
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky 11:00–14:00
Velký sál
Z 2 24/S
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3 česky viz detail Z 2 24/S Z 2 24/S
202UAH Úvod do autorského herectví anglicky, česky Čt
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2/T
202EUA Úvod do autorského herectví anglicky Čt
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2/T
202UVD1 Úvod do dramaturgie 1 česky Z 2
202UDP1 Úvod do psychologie 1 česky Čt
09:00–11:00
Učebna
Z 2 2/T
202EUP1 Úvod do psychologie 1 anglicky ZK 2 2/T
202UDE1 Úvod do psychologie 1 anglicky Z 2 2/T
202EUY1 Úvod do psychologie 1 anglicky Z 1 2/T
202UPN1 Úvod do psychologie 1 česky Čt
09:00–11:00
Učebna
Z 1 2/T
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2/T
202UPN2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2/T