Tisk

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202EAB1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EAS1 Autorská prezentace 1 anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202ATB1 Autorská prezentace 1 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202APN1 Autorská prezentace 1 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EAB2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 2 2T Zapsat
202EAS2 Autorská prezentace 2 anglicky ZK 4 2T Zapsat
202ATB2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2T Zapsat
202APN2 Autorská prezentace 2 česky ZK 4 2T Zapsat
202EAB3 Autorská prezentace 3 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202ATB3 Autorská prezentace 3 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202APN0 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T Zapsat
202EAB4 Autorská prezentace 4 anglicky ZK 4 2T Zapsat
202ATB4 Autorská prezentace 4 česky ZK 4 2T Zapsat
202EAB5 Autorská prezentace 5 anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202ATB5 Autorská prezentace 5 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202ATR1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EAC1 Autorské čtení 1 anglicky Z 3 2T Zapsat
202EAU1 Autorské čtení 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202AUB1 Autorské čtení 1 česky Z 2 2T Zapsat
202AUN1 Autorské čtení 1 česky Z 2 2T Zapsat
202ATR2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EAC2 Autorské čtení 2 anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EAU2 Autorské čtení 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202AUB2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202AUN2 Autorské čtení 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EAC3 Autorské čtení 3 anglicky Z 3 2T Zapsat
202EAU3 Autorské čtení 3 anglicky Z 3 2T Zapsat
202AUB3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2T Zapsat
202AUN3 Autorské čtení 3 česky Z 3 2T Zapsat
202EAC4 Autorské čtení 4 anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EAU4 Autorské čtení 4 anglicky Z 3 3T Předmět není vypsán
202AUB4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202AUN4 Autorské čtení 4 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202EAU5 Autorské čtení 5 anglicky Z 3 2T Zapsat
202AUB5 Autorské čtení 5 česky Z 3 2T Zapsat
202EAU6 Autorské čtení 6 anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
202AUB6 Autorské čtení 6 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202DJI1 Dialogické jednání a improvizace 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJI2 Dialogické jednání a improvizace 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202DPN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 česky Z 2 2T Zapsat
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202DPN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EDN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202DPN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 česky Z 3 2T Zapsat
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202DPN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1 česky Z 2 2T Zapsat
202EKD1 Dialogické jednání kondiční 1 anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EKD2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EDI2 Dialogické jednání kondiční 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EKD3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJZ Dialogické jednání pro začátečníky - kondiční česky Z 1 2T Zapsat
202EKD Dialogické jednání pro začátečníky - kondiční anglicky Z 1 2T Zapsat
202DVK1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVK2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem - kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T Zapsat
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky Z 3 2T Zapsat
202XXX1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202XXX2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EDB3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 anglicky Z 3 2T Zapsat
202XXX3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3
 
anglicky Z 3 2T Předmět není vypsán
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 česky Z 3 2T Zapsat
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202EDB5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 anglicky Z 3 2T Zapsat
202DVP5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 anglicky, česky Z 3 2T Zapsat
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 anglicky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202EDV Dialogické jednání s vnitřním partnerem navazující
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EDZ Dialogické jednání s vnitřním partnerem pro začátečníky
 
anglicky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202EAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 česky ZK 3 3T Zapsat
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Z 3 3T Zapsat
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202DAS3 Divadelně antropologický seminář 3 česky ZK 3 3T Zapsat
202DAS4 Divadelně antropologický seminář 4 česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
282DRS1 Doktorský seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
282DRS2 Doktorský seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
282DRS3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202DPF Dramaturgie a produkce festivalu česky Z 2 24S Zapsat
202DRF Dramaturgie a produkce festivalu česky Z 2 24S Zapsat
202DTB1 Dramaturgie autorského textu 1 česky Z 2 2T Zapsat
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI1 Dramaturgie písničky 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI2 Dramaturgie písničky 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DHP Dílna s hostujícím pedagogem česky Z 2 24CS Z 2 24CS Zapsat
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1 česky Z 3 4T Zapsat
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2 česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Z 2 2T Zapsat
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FAH1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 2 2T Zapsat
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3T Zapsat
202FAH2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3T Předmět není vypsán
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky Z 2 2T Zapsat
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EFO1 Filosofická propedeutika 1 anglicky Z 1 2T Zapsat
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 1 2T Zapsat
202FPO1 Filosofická propedeutika 1 česky Z 2 2T Zapsat
202FPN1 Filosofická propedeutika 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202FPO2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EFO2 Filosofická propedeutika 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202FPN2 Filosofická propedeutika 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EFP3 Filosofická propedeutika 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EFO3 Filosofická propedeutika 3
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EFO4 Filosofická propedeutika 4
 
anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
282FIL Filosofie
 
česky Předmět není vypsán
202EHD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Z 2 4T Zapsat
202EHZ1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 anglicky Z 3 4T Zapsat
202HDN1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 2 4T Zapsat
202HPB1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 3 4T Zapsat
202HDG1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky Z 4 4T Zapsat
202EHD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202EHZ2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 anglicky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202HDN2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
202HPB2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202HDG2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
202HDG3 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 3
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202HDG4 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 4
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202HAB Herecká tvorba - kondiční česky Z 1 1T Zapsat
202EHA Herecká tvorba - kondiční anglicky Z 1 1T Zapsat
202HTM1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 2 5T Zapsat
202EHT1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky Z 2 5T Zapsat
202EHA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 anglicky Z 4 5T Zapsat
202HAB1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 4 5T Zapsat
202HTA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 česky Z 4 5T Zapsat
202HTM2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 3 5T Předmět není vypsán
202EHT2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 3 5T Předmět není vypsán
202EHA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 anglicky ZK 4 5T Předmět není vypsán
202HAB2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 4 5T Předmět není vypsán
202HTA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 česky ZK 4 5T Předmět není vypsán
202HTA3 Herecká tvorba v autorském tvaru 3
 
česky Z 3 5T Předmět není vypsán
202HTA4 Herecká tvorba v autorském tvaru 4
 
česky ZK 3 5T Předmět není vypsán
202EIM1 Improvizace a mediace 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EIM2 Improvizace a mediace 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202IHK Individuální hlasová výchova - kondiční česky Z 2 1T Zapsat
202ILK Individuální hlasová výchova - kondiční česky Z 2 1T Zapsat
202EIV1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky Z 2 1T Zapsat
202EIL1 Individuální hlasová výchova 1 anglicky Z 1 1T Zapsat
202ILN1 Individuální hlasová výchova 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202IHB1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 1 1T Zapsat
202ILM1 Individuální hlasová výchova 1 česky Z 2 1T Zapsat
202EIV2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EIL2 Individuální hlasová výchova 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202ILN2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202IHB2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202ILM2 Individuální hlasová výchova 2 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky Z 2 1T Zapsat
202EIL3 Individuální hlasová výchova 3 anglicky Z 1 1T Zapsat
202IHB3 Individuální hlasová výchova 3 česky Z 2 1T Zapsat
202ILN3 Individuální hlasová výchova 3 česky Z 1 1T Zapsat
202ILM3 Individuální hlasová výchova 3
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EIL4 Individuální hlasová výchova 4 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202IHB4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202ILN4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202IHB5 Individuální hlasová výchova 5 česky Z 2 1T Zapsat
202IHB6 Individuální hlasová výchova 6 česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202EIH Individuální hlasová výchova kondiční anglicky Z 2 1T Zapsat
202EIK1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202IHN1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 česky Z 2 2T Zapsat
202HVS1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202EIK2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202IHN2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202HVS2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202EIK3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202IHN3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 česky Z 2 2T Zapsat
202HVS3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202EIK4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202IHN4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202HVS4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202INP Interpretace písničky česky ZK 3 1T Zapsat
202INP1 Interpretace písničky 1 česky ZK 3 1T Zapsat
202ISE1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T Zapsat
202EIS1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EIR1 Interpretační seminář 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ISB1 Interpretační seminář 1 česky Z 2 2T Zapsat
202ISE2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EIS2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202INE2 Interpretační seminář 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EIR2 Interpretační seminář 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB2 Interpretační seminář 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISE3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T Zapsat
202EIS3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EIR3 Interpretační seminář 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ISB3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T Zapsat
202INS3 Interpretační seminář 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202ISE4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EIS4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EIR4 Interpretační seminář 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ISB4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202INS4 Interpretační seminář 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202ISB5 Interpretační seminář 5 česky Z 2 3T Zapsat
202ISB6 Interpretační seminář 6 česky ZK 3 3T Předmět není vypsán
202JGT Jerzy Grotowski – texty a kontexty
 
anglicky, česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
202JGT1 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 1
 
anglicky, česky Z 2 3T Předmět není vypsán
202JGT2 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 2
 
anglicky, česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
282PED Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
202EPT1 Pohybový trénink kondiční 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EPT2 Pohybový trénink kondiční 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK2 Pohybový trénink kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PRN Proměny autorství česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202PAE Proměny autorství
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202PRV1 Práce s veršem 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202PRV2 Práce s veršem 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
282PSYCHZ Psychologie
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH1 Psychosomatika 1
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH2 Psychosomatika 2
 
česky Předmět není vypsán
282PSYCH3 Psychosomatika 3
 
česky Předmět není vypsán
202ROD1 Rozpravy o divadle 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ROD2 Rozpravy o divadle 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202SDJ Seminář dialogického jednání česky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202SDG Seminář dialogického jednání česky Z 1 18SS Předmět není vypsán
202SDM Seminář k diplomové práci česky Z 2 1T Zapsat
202EDP Seminář k diplomové práci anglicky Z 2 1T Zapsat
202ESD Seminář k diplomové práci anglicky Z 2 2T Zapsat
202EDS Seminář k diplomové práci
 
anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 1T Zapsat
202STN Seminář teorie pohybu česky Z 1 18SS Předmět není vypsán
202EST Seminář teorie pohybu anglicky Z 1 18SS Předmět není vypsán
202STB Seminář teorie pohybu česky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202ESB Seminář teorie pohybu anglicky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202SRN Seminář řečového jednání česky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202SRB Seminář řečového jednání česky Z 2 18SS Předmět není vypsán
202SRJ Seminář řečového jednání česky Z 1 18SS Předmět není vypsán
202ESL1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 anglicky Z 1 2T Zapsat
202SHY1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 česky Z 1 2T Zapsat
202ESL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202SHY2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
202ESL3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202SHY3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 česky Z 2 2T Zapsat
202ESL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202SHY4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202SHL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5 česky Z 1 2T Zapsat
202ESL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5 anglicky Z 2 2T Zapsat
202SHL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ESL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202THY Teorie hry
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202THR1 Teorie hry 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ENE1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky ZK 2 2T Zapsat
202ENJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ENE2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ENJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ENE3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky ZK 2 2T Zapsat
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ENE4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202TVP1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2T Zapsat
202TPH1 Tělo v pohybu 1 česky Z 2 2T Zapsat
202ETP1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ETV1 Tělo v pohybu 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202TVP2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202TPH2 Tělo v pohybu 2 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ETP2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ETV2 Tělo v pohybu 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202TVP3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2T Zapsat
202TPH3 Tělo v pohybu 3 česky Z 2 2T Zapsat
202ETP3 Tělo v pohybu 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202ETV3 Tělo v pohybu 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202TPB3 Tělo v pohybu 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202TVP4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202TPH4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ETP4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ETV4 Tělo v pohybu 4 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202TPB4 Tělo v pohybu 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
282VOLP1 Volitelný předmět 1
 
česky Předmět není vypsán
282VOLP2 Volitelný předmět 2
 
česky Předmět není vypsán
282VOLP3 Volitelný předmět 3
 
česky Předmět není vypsán
202VPS1 Vybrané kapitoly z psychologie 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202KND1 Vybrané kapitoly z psychologie 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VPS2 Vybrané kapitoly z psychologie 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202KND2 Vybrané kapitoly z psychologie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VPS3 Vybrané kapitoly z psychologie 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202KND3 Vybrané kapitoly z psychologie 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VPS4 Vybrané kapitoly z psychologie 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
202KND4 Vybrané kapitoly z psychologie 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VYP1 Výchova k pohybu 1 česky Z 2 2T Zapsat
202VYP2 Výchova k pohybu 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VYP3 Výchova k pohybu 3 česky Z 2 2T Zapsat
202VYP4 Výchova k pohybu 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVO1 Výchova k vědomému pohybu 1 česky Z 2 2T Zapsat
202VVP1 Výchova k vědomému pohybu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EVV1 Výchova k vědomému pohybu 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EVD1 Výchova k vědomému pohybu 1 anglicky Z 2 2T Zapsat
202VVP2 Výchova k vědomému pohybu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVO2 Výchova k vědomému pohybu 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EVV2 Výchova k vědomému pohybu 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EVD2 Výchova k vědomému pohybu 2 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVP3 Výchova k vědomému pohybu 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202VVO3 Výchova k vědomému pohybu 3 česky Z 2 2T Zapsat
202EVV3 Výchova k vědomému pohybu 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202EVD3 Výchova k vědomému pohybu 3 anglicky Z 2 2T Zapsat
202VPN3 Výchova k vědomému pohybu 3
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202VVP4 Výchova k vědomému pohybu 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VVO4 Výchova k vědomému pohybu 4 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EVV4 Výchova k vědomému pohybu 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202EVD4 Výchova k vědomému pohybu 4 anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VPN4 Výchova k vědomému pohybu 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202VVP5 Výchova k vědomému pohybu 5 česky Z 2 2T Zapsat
202VVP6 Výchova k vědomému pohybu 6 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VRK Výchova k řeči - kondiční česky Z 1 1T Zapsat
202VPK Výchova k řeči - kondiční česky Z 1 1T Zapsat
202EVR Výchova k řeči - kondiční anglicky Z 1 1T Zapsat
202EVC1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 1 1T Zapsat
202EVI1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 2 1T Zapsat
202VRN1 Výchova k řeči 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
202VPB1 Výchova k řeči 1 česky Z 1 1T Zapsat
202VRM1 Výchova k řeči 1 česky Z 2 1T Zapsat
202ERE1 Výchova k řeči 1 anglicky Z 2 1T Zapsat
202EVC2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EVI2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRN2 Výchova k řeči 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VPB2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRM2 Výchova k řeči 2 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202ERE2 Výchova k řeči 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EVC3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 1 1T Zapsat
202EVI3 Výchova k řeči 3 anglicky Z 1 1T Zapsat
202VRN3 Výchova k řeči 3 česky Z 2 1T Zapsat
202VPB3 Výchova k řeči 3 česky Z 1 1T Zapsat
202VRM3 Výchova k řeči 3
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
202ERE3 Výchova k řeči 3
 
anglicky Z 2 1T Předmět není vypsán
202EVC4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202EVI4 Výchova k řeči 4 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRN4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VPB4 Výchova k řeči 4 česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VRM4 Výchova k řeči 4
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202ERE4 Výchova k řeči 4
 
anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202VPB5 Výchova k řeči 5 česky Z 3 1T Zapsat
202VPB6 Výchova k řeči 6 česky ZK 4 1T Předmět není vypsán
202EZP1 Zpěv 1 anglicky Z 2 1T Zapsat
202EZE1 Zpěv 1 anglicky Z 2 1T Zapsat
202EZP2 Zpěv 2 anglicky ZK 3 1T Předmět není vypsán
202EZE2 Zpěv 2 anglicky ZK 2 1T Předmět není vypsán
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem anglicky, česky Z 1 24CS Z 1 24CS Zapsat
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202UAH1 Úvod do autorského herectví 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202UDH1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT Zapsat
202EUA1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky, česky Z 1 2PT Zapsat
202EUH1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky Z 1 2PT Zapsat
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT Zapsat
202UDH2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UAH2 Úvod do autorského herectví 2
 
anglicky, česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202EUA2 Úvod do autorského herectví 2 anglicky, česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202EUH2 Úvod do autorského herectví 2 anglicky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UDA2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UDH3 Úvod do autorského herectví 3 česky Z 1 2PT Zapsat
202UAH3 Úvod do autorského herectví 3 česky Z 2 2PT Zapsat
202EUA3 Úvod do autorského herectví 3 anglicky, česky Z 1 2PT Zapsat
202EUH3 Úvod do autorského herectví 3 anglicky Z 1 2PT Zapsat
202UDH4 Úvod do autorského herectví 4 česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202UAH4 Úvod do autorského herectví 4 anglicky, česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
202EUA4 Úvod do autorského herectví 4 anglicky, česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202EUH4 Úvod do autorského herectví 4 anglicky Z 1 2PT Předmět není vypsán
202EUY Úvod do psychologie anglicky Z 1 2T Předmět není vypsán
202EUP Úvod do psychologie anglicky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202UDP1 Úvod do psychologie 1 česky Z 2 2T Zapsat
202UDE1 Úvod do psychologie 1
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202UPN1 Úvod do psychologie 1 česky Z 1 2T Zapsat
202UPG1 Úvod do psychologie 1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
202UDP2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202UPN2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202UPG2 Úvod do psychologie 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
202CCJ1 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 1 anglicky Z 1 2T Zapsat
202CCJ2 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 2 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
202CCJ3 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 3 anglicky Z 1 2T Zapsat
202CCJ4 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 4 anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán