Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FHM2 Z 3 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář rozvíjí a prohlubuje sebezkušenost studenta nabytou v rámci dialogického jednání s vnitřním partnerem. Probíhá formou praktického zkoušení. Podporuje osobitost studenta, autorský přístup.

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině. Dialog, diskuse, analýza zkoušení zaznamenaného na médiích.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe. Podmínkou je pokročilá zkušenost s disciplinou „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Obsah kurzu

Záměrné a praktické prozkoumání zákonitostí a svobody dialogického jednání jako předpokladu autorského herectví. Rozšířené hledání a zkoušení se týká časové nabídky, otázky prostoru, jazykových možností, vzniku a rozvoje spontánní hry.

Doporučená nebo povinná literatura

O hře:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě aktivní účasti na semináři, průběžného zkoušení a reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů