Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.)

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202ATB* Autorská prezentace
ZK-2-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
14
202AUB* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
16
202DVP* Dialogické jednání s vnitřním partnerem
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
18
Minimální počet kreditů 48
Povinné předměty
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
202FPO* Filosofická propedeutika
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202HPB* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
202HEB* Herecká tvorba
Z-4-4T
ZK-4-4T
8
202IHB* Individuální hlasová výchova
Z-1-1T
ZK-2-1T
3
202ISB* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202SDJ Seminář dialogického jednání
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1
Z-2-1T
2
202SRB Seminář řečového jednání
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202STB Seminář teorie pohybu
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202SHY* Skupinová výuka hlasové výchovy
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
202TVP* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202UDH* Úvod do autorského herectví
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
202UDP* Úvod do psychologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202VPB* Výchova k řeči
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202VYV* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
Minimální počet kreditů 83
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
202HZA3-2020 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
202HATPB3 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 139
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 41
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci 1 (202SDP1) PZ Bakalářskou prací
Autorská prezentace 1 (202ATB1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202ATB2) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 3 (202ATB3) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 4 (202ATB4) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT Historie a teorie divadla (S202BHTD)
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Interpretační seminář 1 (202ISB1) ZT
Interpretační seminář 2 (202ISB2) ZT
Interpretační seminář 3 (202ISB3) ZT
Interpretační seminář 4 (202ISB4) ZT
Seminář dialogického jednání (202SDJ) ZT
Seminář řečového jednání (202SRB) ZT
Seminář teorie pohybu (202STB) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UDH1) ZT
Autorské čtení 1 (202AUB1) PZ Historie a teorie autorského herectví (S202BHTAH)
Autorské čtení 2 (202AUB2) PZ
Autorské čtení 3 (202AUB3) PZ
Autorské čtení 4 (202AUB4) PZ
Autorské čtení 5 (202AUB5) PZ
Autorské čtení 6 (202AUB6) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 (202DVP1) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 (202DVP2) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 (202DVP3) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 (202DVP4) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 (202DVP5) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 (202DVP6) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202HPB1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202HPB2) PZ
Herecká tvorba 1 (202HEB1) PZ
Herecká tvorba 2 (202HEB2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202IHB1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202IHB2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 1 (202SHY1) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 2 (202SHY2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 3 (202SHY3) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 4 (202SHY4) PZ
Tělo v pohybu 1 (202TVP1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202TVP2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TVP3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TVP4) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UDP1) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UDP2) PZ
Výchova k řeči 1 (202VPB1) PZ
Výchova k řeči 2 (202VPB2) PZ
Výchova k řeči 3 (202VPB3) PZ
Výchova k řeči 4 (202VPB4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202VYV1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202VYV2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202VYV3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202VYV4) PZ