Individuální hlasová výchova 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202IHB2 zkouška 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha, Supraphon 1976

Čunderle, M (ed.).: Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Prgma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková - Jonášová, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha, Panton 1971

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha: AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANDA ROGLOVÁ T.
09:00–12:00
(paralelka 1)
Út
St
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANDA ROGLOVÁ T.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANDA ROGLOVÁ T.
10:00–13:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00 Tereza JANDA ROGLOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–16:30 Tereza JANDA ROGLOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:00–13:00 Tereza JANDA ROGLOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů