Interpretační seminář 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ISB1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martin PŠENIČKA, Libor VODIČKA

Obsah

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Výsledky učení

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury.

Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Literatura

BEJBLÍK, Alois: Shakespearův svět. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1979.

BRECHT, Bertolt: Myšlenky. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1967.

ECO, Umberto: Meze interpretace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004.

DÜRRENMATT, Friedrich: Problémy divadla. 1. vyd. Bratislava: SVKL, 1965.

HYVNAR, Jan: Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996.

HYVNAR, Jan: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. 2. vyd. Praha: KANT, 2011.

KERR, Walter: Jak nepsat hru. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962.

KOTT, Jan: Shakespearovské črty. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964.

LEHMAN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

RUT, Přemysl: Příběh a Shakespeare. 1. vyd. Praha: AMU, 2005.

STYAN, John Louis: Černá komedie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967.

STYAN, John Louis: Prvky dramatu. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964.

Vlastní dramatické texty.

Ostatní materiály vzejdou vždy přímo z konkrétních seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČUNDERLE M.
PŠENIČKA M.

12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Michal ČUNDERLE
Martin PŠENIČKA
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů