Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202HPB2 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ČECHOVÁ, Markéta POTUŽÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem Základního dvousemestrálního kursu je

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Kontaktní výuka formou tvůrčího semináře - tvůrčí dílny, která kombinuje dramaturgickou a hereckou práci. Součástí je též řízený dialog, samostatná četba, analýzy textů atd.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Obsah kurzu

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Rozvíjené schopnosti:

Veřejná samota a soustředění.

Napodobení a osobnostní výraz.

Vyzařování.

Individuální a kolektivní improvizace.

Cesta k prezentaci a cesta k roli.

Text jako východisko k postavě.

Charakterizace a její možnosti.

Sebevýpověď a její hranice.

Práce na jevištní prezentaci.

Postup:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví

Jouvet, L.: Nepřevtělený herec

Tairov, A.: Odpoutané divadlo

Rutte, M.: O umění hereckém

Vostrý, J.: Předpoklady herectví

Čechov, M.: O herecké technice

Donnellann, D.: Herec a jeho cíl

Brook, P.: Prázdný prostor

Barba, E. a Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů