Zjednodušený studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní program: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.)

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
202AUB1 Autorské čtení 1 Z 2
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 Z 2
202FPO1 Filosofická propedeutika 1 Z 2
202HPB1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 Z 3
202IHB1 Individuální hlasová výchova 1 Z 1
202ISB1 Interpretační seminář 1 Z 2
202SHY1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 Z 1
202TVP1 Tělo v pohybu 1 Z 2
202UDP1 Úvod do psychologie 1 Z 2
202VPB1 Výchova k řeči 1 Z 1
202VYV1 Výchova k vědomému pohybu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
202ARB1 Autorská prezentace 1 ZK 3
202AUB2 Autorské čtení 2 Z 2
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 ZK 2
202FPO2 Filosofická propedeutika 2 ZK 2
202HPB2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 ZK 3
202IHB2 Individuální hlasová výchova 2 ZK 2
202ISB2 Interpretační seminář 2 ZK 2
202SHY2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 ZK 1
202TVP2 Tělo v pohybu 2 Z 2
202UDH Úvod do autorského herectví Z 2
202UDP2 Úvod do psychologie 2 ZK 2
202VPB2 Výchova k řeči 2 ZK 2
202VYV2 Výchova k vědomému pohybu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
202SDJ Seminář dialogického jednání Z 2
202SRB Seminář řečového jednání Z 2
202STB Seminář teorie pohybu Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202ARB2 Autorská prezentace 2 ZK 3
202AUB3 Autorské čtení 3 Z 3
202DVP3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 Z 3
202HEB1 Herecká tvorba 1 Z 4
202ISB3 Interpretační seminář 3 Z 2
202SHY3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 Z 2
202TVP3 Tělo v pohybu 3 Z 2
202VPB3 Výchova k řeči 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202ARB3 Autorská prezentace 3 ZK 3
202AUB4 Autorské čtení 4 Z 3
202DVP4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 ZK 4
202HEB2 Herecká tvorba 2 ZK 4
202ISB4 Interpretační seminář 4 ZK 2
202SHY4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 ZK 2
202TVP4 Tělo v pohybu 4 Z 2
202VPB4 Výchova k řeči 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
202SDJ Seminář dialogického jednání Z 2
202SRB Seminář řečového jednání Z 2
202STB Seminář teorie pohybu Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202ARB4 Autorská prezentace 4 ZK 3
202AUB5 Autorské čtení 5 Z 3
202DVP5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 Z 3
202SDP1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 11
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202AUB6 Autorské čtení 6 Z 3
202DVP6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 7
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
202SDJ Seminář dialogického jednání Z 2
202SRB Seminář řečového jednání Z 2
202STB Seminář teorie pohybu Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 42
Celkem kreditů za ročník 60