Skupinová výuka hlasové výchovy 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SHY4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Obsah

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. Předmět rozvíjí osobnostní a psychosomatickou vybavenost, umožňuje posluchači vybavení dovednostmi důležitými pro rozmanitou komunikaci hlasem (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz).

Témata:

Výsledky učení

.

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, vzdělanostní předpoklady.

Literatura

Keleman, Stanley. Anatomie emocí: Emoce a jejich vliv na lidské tělo. přeložil Jan Lorenc. 1. vydání. Praha: Portál, 2005

Kastová, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. přeložili Kristina a Jan Černí. 1. vydání. Praha: Portál, edice Spektrum, 2010

Rothschildová, Babette. Tělo nezapomíná: Psychofyziologie a léčba traumatu, přeložila Lenka Adamcová, 1. vydání. Praha: Maitrea, 2015

Sacks, Oliver. Musicophilia. 2. vydání. přeložila Dana Balatková. Praha: dybbuk, 2015

Válková, Libuše. Svět a divadlo: Hlasová výchova herců a její řešení. č. 1. 1993

Válková, Libuše. Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. Praha: AMU, 1999

Válková, Libuše a Vyskočilová, Eva . Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vydání. Praha: AMU, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; míře schopnosti získané dovednosti a zkušenosti použít při samostatné autorské práci, vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VOSTÁRKOVÁ I.
13:30–15:00
(paralelka 1)

místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:30–15:00 Ivana VOSTÁRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:00–10:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů