Skupinová výuka hlasové výchovy 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SHY4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. Předmět rozvíjí osobnostní a psychosomatickou vybavenost, umožňuje posluchači vybavení dovednostmi důležitými pro rozmanitou komunikaci hlasem (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz).

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Keleman, Stanley. Anatomie emocí: Emoce a jejich vliv na lidské tělo. přeložil Jan Lorenc. 1. vydání. Praha: Portál, 2005

Kastová, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. přeložili Kristina a Jan Černí. 1. vydání. Praha: Portál, edice Spektrum, 2010

Rothschildová, Babette. Tělo nezapomíná: Psychofyziologie a léčba traumatu, přeložila Lenka Adamcová, 1. vydání. Praha: Maitrea, 2015

Sacks, Oliver. Musicophilia. 2. vydání. přeložila Dana Balatková. Praha: dybbuk, 2015

Válková, Libuše. Svět a divadlo: Hlasová výchova herců a její řešení. č. 1. 1993

Válková, Libuše. Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. Praha: AMU, 1999

Válková, Libuše a Vyskočilová, Eva . Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1. vydání. Praha: AMU, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; míře schopnosti získané dovednosti a zkušenosti použít při samostatné autorské práci, vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů