Individuální hlasová výchova 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202IHB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

BAR, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění: Svazek 1, Část teoretická. Praha: Supraphon, 1976.

BAR, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění: Svazek 2, Část praktická. Praha: Supraphon, 1976.

ČUNDERLE, Michal (ed.). Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas.1.vyd. Praha: AMU, 2006.

HANČIL, Jan. Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1, str.98-99.

LEWIS, Dennis. Tao dechu: Fyziologie, psychologie a spiritualita přirozeného dýchání. Přeložil Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000.

MARTIENSSENOVÁ - Lohmanová, Franziska. Vědomé zpívání: Základy studia zpěvu. Přeložila Eva Zikmundová. 1.vyd. Praha: SNP, 1989.

VÁLKOVÁ , Libuše. Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1, str.99-109.

VÁLKOVÁ , Libuše. K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, 1.vyd. Praha: AMU, 1999, str.135-142.

VÁLKOVÁ , Libuše / VYSKOČILOVÁ, Eva. Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1.vyd.Praha: AMU, 2005.

HEIRICH, Jane Ruby. Voice and the Alexander Technique: Active explorations for speaking and singing. 2.edition. Printed by Autumn Press, Berkeley, California, 2011.

WEISS, Maria. The Alexander Technique and the Art of Teaching Voice: Singing and speaking with an energetic, free and beautiful voice. Publisher: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft and Co.KG, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JANDA ROGLOVÁ T.
14:30–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:30–17:30 Tereza JANDA ROGLOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů