Filosofická propedeutika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPO2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan PUC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je seznámit posluchače s tělesným přístupem k vybraným aspektům zkušenosti, tak jak se rozvinul především na půdě fenomenologické filozofie. Kurz je doplněn několika exkurzemi k psychoanalytickému pojetí imaginace. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní umělecké a estetické zkušenosti.

Forma studia

přednáška, analýza textů, moderovaná diskuse, domácí četba, písemná reflexe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Postupně se budeme zabývat těmito autory a tématy:

  1. Dan Zahavi a Shaun Gallagher: tělesný základ prostoru, tělo a prostředí;
  2. Drew Leder: vnitřní zkušenost těla během pohybu, tělesné dovednosti;
  3. Mark Johnson: tělesnost jazyka, metafora;
  4. Thomas Fuchs: tělesná paměť;
  5. Peter Levine: tělesně založené léčení traumatu;
  6. Julien Deonna a Fabrice Teroni: tělesná povaha emocí;
  7. Iris M. Young: ženský a mužský přístup k tělesnému pohybu;
  8. Carl Jung: technika aktivní imaginace;
  9. Ernest Hartmann: povaha a funkce snů.

Doporučená nebo povinná literatura

DEONNA, J., Teroni, F. (2012). The Emotions. A philosophical introduction. London – New York: Routledge, 76–90.

FUCHS, T. (2012). The phenomenology of body memory. In: Koch, S., Fuchs, T., Summa, M., Müller, C. (Eds.) Body Memory, Metaphor and Movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 9–22.

GALLAGHER, S., ZAHAVI, D. (2008). The Phenomenological Mind. London – New York: Routledge, 133–148.

HARTMANN, E. (2011). The Nature and Functions of Dreaming. Oxford: Oxford University Press, 49–59, 107–119.

JOHNSON, M. (2018): The Embodiment of Language. In: Newen, I., De Bruin, L., Gallagher, S. (Eds.) The Oxford Handbook of 4E Cognition.

JUNG, C. (1995). The technique of differentiation between the ego and the figures of the unconscious. In: Jung on Active Imagination, London: Routledge, 128–147.

LEDER, D. (1990). The Absent Body. Chicago – London: The University of Chicago Press, 11–35.

LEVINE, P. (2005). Panic, biology and reason. Giving the body its due. In: Totton, N. (Ed.) New Dimensions in Body Psychotherapy. Maidenhead: Open University Press, 30–39.

YOUNG, I. M. (2005). Throwing like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and Spatiality. In: On Female Body Experience. Oxford: Oxford University Press, 27–45.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zkoušky jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách, vypracování referátu na jednu hodinu a přednáška na závěrečném kolokviu, příp. písemná práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů