Autorské čtení 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202AUB4 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Pavel ZAJÍČEK

Obsah

Veřejné (v rámci semináře, který je přístupný i hostům) čtení autorských textů a následné ohlasy posluchačů.

Výsledky učení

Přijetí odpovědnosti za autorský text včetně schopnosti jej osobně přečíst ostatním a vzít jejich reakce v úvahu při další práci. Teprve z toho, jak nám druzí rozumějí, dozvídáme se, co jsme vlastně řekli.

Předpoklady a další požadavky

Při jednom semináři se obvykle dostane na tři texty (tři studenty). Je ovšem lépe, když studenti objevují svá témata a rozvíjejí svůj písemný projev bez ohledu na to, kdy na ně přijde řada. To předpokládá zásobu autorských pokusů vznikajících nezávisle na studijním předmětu.

Literatura

Texty jsou autorské, rozprava však mnohdy připomene další autory, jejichž dílo by mohlo a mělo studenty zajímat pro nějaký společný rys s tím, oč se pokoušejí sami. Studijní materiál je tu tedy další individuální četba.

ČUNDERLE, Michal: O čtení nahlas. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 89–92.

RUT, Přemysl: Autorské čtení. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 93–98.

VYSKOČIL, Ivan: Předmluva. In Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma. 1. vydání. Praha: Brkola, 2006.

VYSKOČIL, Ivan: Veřejné autorské čtení jako nutná, završující i iniciační fáze autorské slovesné tvorby. In Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství AMU, 2011, s. 85–88.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoceno je osobité vidění, schopnost přesné formulace, smysl pro vnitřní řád a tvar textu, autentičnost při psaní i čtení. A zároveň umění naslouchat textům druhých i připomínkám k textu vlastnímu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MALANÍKOVÁ H.
NOVOTNÝ P.

15:30–17:00
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MALANÍKOVÁ H.
NOVOTNÝ P.

15:30–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:30–17:00 Hana MALANÍKOVÁ
Petr NOVOTNÝ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 15:30–17:00 Hana MALANÍKOVÁ
Petr NOVOTNÝ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů