Tělo v pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TVP4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako partner, tedy tělo jako nositel emocí, pocitů a životních zkušeností a jejich využití k autentické pohybové výpovědi. Pedagogická příprava: příprava hodiny, tématu, struktury a vedení skupiny.

Forma studia

Kontaktní výuka, individuální a skupinová práce, diskuze, reflexe v hodinách. Pedagogická příprava: každý student si vyzkouší praktickou výuku – sestaví hodinu podle svého zájmu a zaměření na základě práce s materiálem v předešlých hodinách v ZS.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách (70% docházka), průběžné písemné reflexe, písemně vypracovaná struktura vlastní hodiny a po její realizaci = vypracování seminární práce s reflexí pedagogické praxe v rámci jedné hodiny v průběhu semestru, použití odborné literatury.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů