Anglický jazyk pro odborné účely 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Obsah

Week 1: Introduction – Studying at university, What is Theatre + Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2: Studying at DAMU – expectations and plans + Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3: Visual and Performing Arts + Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4: Theatre Space + Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5: Theatre Production + Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6: Actor + Future forms – will, going to, present continuous

Week 7: Writing a Theatre CV + Presentation Skills + Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8: Director + Articles

Week 9: Dramaturge + Passive

Week 10: Theatre Designer + Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11: Puppet Theatre + Prepositions, words with get

Week 12: Musical Theatre + Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Week 13: Feedback on written assignments

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (B1+ dle SERR).

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1209

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka min 60% (max. 5 absencí za semestr) - neplatí pro studenty s par. 99

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30%
  1. Písemný úkol 30% (instrukce https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1209#section-7
  2. Prezentace 40% (instrukce https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1209#section-15

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde:

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Pokud není určeno jinak, studenti s paralelkou č. 99 mají pouze prominutou docházku, ostatní úkoly / aktivity musí odevzdat + absolvovat prezentaci (viz Hodnotící kritéria)

Kontaktní osoba pro par. 99 a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
Štěpánka PÁROVÁ
Paralelka pro studenty s prominutou docházkou paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů