Anglický jazyk pro odborné účely 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující slovní zásoby,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka - četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Písemný úkol 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1: Introduction – Studying at university, What is Theatre + Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2: Studying at DAMU – expectations and plans + Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3: Visual and Performing Arts + Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4: Theatre Space + Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5: Theatre Production + Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6: Actor + Future forms – will, going to, present continuous

Week 7: Writing a Letter of Application + Presentation Skills + Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8: Director + Articles

Week 9: Dramaturge + Passive

Week 10: Theatre Designer + Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11: Puppet Theatre + Prepositions, words with get

Week 12: Musical Theatre + Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Week 13: Feedback on written assignments

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1013

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1013#section-9
  3. Seznam 10 slovíček, souvisejících se studovaným programem/oborem /specializací – u každého slovíčka je třeba uvést překlad, výklad termínu a příkladovou větu, případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1013#section-17
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1013#section-16

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Pokud není určeno jinak, studenti s paralelkou č. 99 mají pouze prominutou docházku, ostatní úkoly /aktivity musí odevzdat + absolvovat prezentaci (viz Hodnotící kritéria)

Kontaktní osoba pro par. 99 a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 1
10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 2
12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 3
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů