Tisk

Centrum jazykové přípravy

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
702FAIK Anglický jazyk - Intenzívní kurz
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
702SAJK1 Anglický jazyk - konverzace (mírně pokročilí) anglicky St
14:15–15:45
Učebna CJP 204
Zapsat
702SAJK3 Anglický jazyk - konverzace (pokročilí) anglicky viz detail Z 1 Z 1 Zapsat
702SAJK2 Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) anglicky viz detail Z 1 Z 1 Zapsat
702DADV3 Angličtina - mírně pokročilí česky ZK 2 Předmět není vypsán
702SAKSP Angličtina - konverzace, sředně pokročilí
 
Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SAA21 Angličtina - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2/T Zapsat
702SAA22 Angličtina - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702DADV1 Angličtina - mírně pokročilí
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
702DADV2 Angličtina - mírně pokročilí
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
702SAB21 Angličtina - pokročilí česky
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SAB22 Angličtina - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T ZK 2 2/T Zapsat
702DADV8 Angličtina - pokročilí
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
702DAVN1 Angličtina - pokročilí česky Z 1 Předmět není vypsán
702DAVN2 Angličtina - pokročilí česky viz detail ZK 2 Zapsat
702DAVN3 Angličtina - pokročilí česky Z 1 Předmět není vypsán
702DAVN4 Angličtina - pokročilí česky viz detail ZK 2 Zapsat
702SAB11 Angličtina - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SAB12 Angličtina - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T ZK 2 2/T Zapsat
702DADV4 Angličtina - středně pokročilí česky viz detail Z 1 Zapsat
702DADV5 Angličtina - středně pokročílí
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
702DADV6 Angličtina - středně pokročílí
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
702SAA11 Angličtina - úplný začátečník
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SAA12 Angličtina - úplný začátečník česky ZK 2 2/T Zapsat
702SAO Angličtina odborná
 
česky Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SAAU Angličtina pro akademické účely
 
Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
782CJA2 Angličtina pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJA1 Angličtina pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat
702HAP1 Angličtina v hudebním průmyslu 1 česky Z 5 24/S Předmět není vypsán
702HAP2 Angličtina v hudebním průmyslu 2 česky St
14:30–17:00
Učebna CJP 219
ZK 5 24/S Zapsat
702HAP3 Angličtina v hudebním průmyslu 3
 
anglicky Z 5 24/S Předmět není vypsán
702HAP4 Angličtina v hudebním průmyslu 4
 
česky Z 5 24/S Předmět není vypsán
702SFK Francouzština - konverzace česky Po
16:00–17:30
Místnost 412 zasedací místnost
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SFA21 Francouzština - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SFA22 Francouzština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SFB21 Francouzština - pokročilí česky
Z 1 2/T Zapsat
702SFB22 Francouzština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SFB11 Francouzština - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SFB12 Francouzština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SFA11 Francouzština - úplný začátečník česky Z 1 2/T Zapsat
702SFA12 Francouzština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
782CJF2 Francouzština pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJF1 Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat
702SFB13 Franouzština - středně pokročilí česky Předmět není vypsán
702SIK Italština - konverzace česky Čt
14:15–15:45
Učebna CJP 219
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SIA21 Italština - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SIA22 Italština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SIB21 Italština - pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SIB22 Italština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SIB11 Italština - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SIB12 Italština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SIA11 Italština - úplný začátečník česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SIA12 Italština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
782CJI2 Italština pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJI1 Italština pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat
702HIZ1 Italština pro obor Zpěv 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702HIZ2 Italština pro obor Zpěv 2 česky Út
09:00–10:30
Učebna CJP 219
Z 1 2/T Zapsat
702HIZ3 Italština pro obor Zpěv 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702HIZ4 Italština pro obor Zpěv 4 česky Út
10:45–12:15
Učebna CJP 219
Z 1 2/T Zapsat
702HIZ5 Italština pro obor Zpěv 5 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
702HIZ6 Italština pro obor Zpěv 6 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702HIZ7 Italština pro obor Zpěv 7 česky Út
12:30–14:00
Učebna CJP 219
Z 1 2/T Zapsat
702HIZ8 Italština pro obor Zpěv 8 česky Z 1 2/T Zapsat
702HIZ9 Italština pro obor Zpěv 9 česky Út
14:15–15:45
Učebna CJP 219
ZK 2 2/T Zapsat
702SNK Německá konverzace-pokročilí česky Út
10:45–12:15
Učebna CJP 231
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SNA21 Němčina - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SNA22 Němčina - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SNB21 Němčina - pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SNB22 Němčina - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SNB11 Němčina - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SNB12 Němčina - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SNA11 Němčina - úplný začátečník česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SNA12 Němčina - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SNO Němčina odborná
 
česky Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
782CJN2 Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJN1 Němčina pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat
702SAPC2 Praktická cvičení angličtina 2
 
česky Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SFPC1 Praktická cvičení francouzština 1 česky St
12:30–14:00
Učebna PC centra AMU
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SFPC2 Praktická cvičení francouzština 2 česky St
10:45–12:15
Učebna PC centra AMU
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SAP1 Profesní angličtina 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SAP2 Profesní angličtina 2 česky St
13:15–14:45
Učebna R310 (DAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
702SAP3 Profesní angličtina 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SAP4 Profesní angličtina 4 česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SAP5 Profesní angličtina 5 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
702DAVM1 Profesní angličtina pro výchovnou dramatiku 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
702DAVM3 Profesní angličtina pro výchovnou dramatiku 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
702DAVM4 Profesní angličtina pro výchovnou dramatiku 4
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
702SRVZ1 Ruský jazyk – nácvik výslovnosti při zpěvu 1 česky
14:15–15:45
Učebna CJP 219
Zapsat
702SRA21 Ruština - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SRA22 Ruština - mírně pokročilí česky Po
12:30–14:00
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
702SRB21 Ruština - pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SRB22 Ruština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SRB11 Ruština - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SRB12 Ruština - středně pokročilí česky
12:30–14:00
Učebna CJP 219
ZK 2 2/T Zapsat
702SRA11 Ruština - úplný začátečník česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SRA12 Ruština - úplný začátečník česky Po
10:45–12:15
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 2 2/T Zapsat
782CJR2 Ruština pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJR1 Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat
702SAZB1 Souhrnná zkouška z anglického jazyka B1
Zapsat
702SFZB1 Souhrnná zkouška z francouzského jazyka B1
Zapsat
702SIZB1 Souhrnná zkouška z italského jazyka B1
Zapsat
702SNZB1 Souhrnná zkouška z německého jazyka B1
Zapsat
702SRZB1 Souhrnná zkouška z ruského jazyka B1
Zapsat
702SSZB1 Souhrnná zkouška z špaňělského jazyka B1
Zapsat
702SCK Čeština - konverzace
 
česky Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SCA21 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SCA22 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky
10:45–12:15
Učebna CJP 204
ZK 2 2/T Zapsat
702SCB21 Čeština pro cizince - pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SCB22 Čeština pro cizince - pokročilí česky St
10:45–12:15
Učebna CJP 219
ZK 2 2/T Zapsat
702SCB11 Čeština pro cizince - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SCB12 Čeština pro cizince - středně pokročilí česky
12:30–14:00
Učebna CJP 204
ZK 2 2/T Zapsat
702SCA11 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky
09:00–10:30
Učebna CJP 204
Z 1 2/T Zapsat
702SCA12 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky St
09:00–10:30
Učebna CJP 219
ZK 2 2/T Zapsat
702SSK Španělština - konverzace česky
12:30–14:00
Učebna CJP 231
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
702SSA21 Španělština - mírně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SSA22 Španělština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SSB21 Španělština - pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SSB22 Španělština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SSB11 Španělština - středně pokročilí česky Z 1 2/T Zapsat
702SSB12 Španělština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
702SSA11 Španělština - úplný začátečník česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
702SSA12 Španělština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2/T Zapsat
782CJS2 Španělština pro doktorandy - druhý cizí jazyk česky Zapsat
782CJS1 Španělština pro doktorandy - první cizí jazyk česky Zapsat