Němčina - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA22 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných adaptovaných textů, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nejbližší nižší úrovně.

Obsah kurzu

Komplexní zvládnutí materiálů učebnice „Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht: Menschen A1.2, Deutsch als Fremdsprache“, Hueber Verlag, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lekce 13-18+ (letní semestr)

Doplňkové materiály: Interaktivní a multimediální programy + audio k učebnici

Poznámka: doplňkové materiály a pomůcky se používají výběrově.

Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Doplňkové materiály:

Deutsch perfekt

+ audio k učebnici

Práce s adaptovaným textem (z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů. l

Nácvik poslechu, porozumění slyšenému a čtenému textu, konverzačních obratů a gramatických struktur. Oborová terminologie.

Konverzační témata:

Wege beschreiben, Wohnen, In der Stadt, Termine, Pläne und Wünsche, Gesundheit und Krankheit

Doporučená nebo povinná literatura

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht: Menschen A1.2, Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lekce 13-18 (letní semestr)

Doplňkové materiály:

audio k těmto učebnicím.

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Deutsch perfekt)

Práce s adaptovaným textem (aktuální materiály z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři (povoleno je max. 6 absencí za semester)

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 70%).

Absolvování ústní zkoušky.

Webová stránka předmětu

https://www.hueber.de/menschen/lernen/uebungen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů