Němčina - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Ivanka HONZÍKOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ivanka HONZÍKOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ, Barbora VEČEŘOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných adaptovaných textů, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nejbližší nižší úrovně.

Obsah kurzu

Komplexní zvládnutí materiálů L. 12.-15. učebnice „ Deutsch eins, zwei“ 1. díl

Nácvik poslechu,porozumění slyšenému a čtenému textu,konverzačních obratů a gramatických struktur.Oborová terminologie.

Konverzační témata: Hobbys

Beruf

Bewerbung und Lebenslauf

Telefongespräche

Doporučená nebo povinná literatura

JUSTOVÁ. Wir üben deutsche Grammatik (Fragment) ISBN 80-901070-6-0

KETTNEROVÁ,TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 1. díl - základní učebnice (Fraus) ISBN 80-7238-139-3

KOLEČKOVÁ. Německá synonymní slovesa (Polyglot) ISBN 80-901720-7-5

KOLEČKOVÁ. Německé idiomy v praxi (Polyglot) ISBN 80-86195-16-3

MYNARIK. Němčina - Otázky a odpovědi (Infoa)ISBN 978-8072-40-490-2

MYNARIK. Německé reálie -"-

PLISCH de VEGA. Gramatika ... teď to zvládnu (Klett nakladatelství) ISBN 80-86906-28-0

Doplňkové materiály:

audio a CD nahrávky k těmto učebnicím.

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Deutsch perfekt)

Práce s adaptovaným textem (aktuální materiály z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Vypracování zadaných písemných úkolů.

Absolvování závěrečného testu.

Zkouška A2: Zkouška dané úrovně bude písemná.

Webová stránka předmětu


Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní,( stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat vyučujícího, obstarat si materiály,domluvit si konzultaci a v rámci kurzu Praktická cvičení - němčina prokázat potřebné znalosti pro složení zkoušky. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů