Němčina - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných adaptovaných textů, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nejbližší nižší úrovně.

Obsah kurzu

Komplexní zvládnutí materiálů učebnice „Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht: Menschen A1.2, Deutsch als Fremdsprache“, Hueber Verlag, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lekce 13-18 (letní semestr)

Doplňkové materiály: Interaktivní a multimediální programy + audio k učebnici

Poznámka: doplňkové materiály a pomůcky se používají výběrově.

Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Doplňkové materiály:

Deutsch perfekt

+ audio k učebnici

Práce s adaptovaným textem (z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů. l

Nácvik poslechu, porozumění slyšenému a čtenému textu, konverzačních obratů a gramatických struktur. Oborová terminologie.

Konverzační témata:

Wege beschreiben, Wohnen, In der Stadt, Termine, Pläne und Wünsche, Gesundheit und Krankheit

Doporučená nebo povinná literatura

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht: Menschen A1.2, Deutsch als Fremdsprache, Hueber Verlag, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lekce 13-18 (letní semestr)

Doplňkové materiály:

audio k těmto učebnicím.

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Deutsch perfekt)

Práce s adaptovaným textem (aktuální materiály z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, povinná docházka 60%.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 70%).

Absolvování ústní zkoušky.

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka a závěrečná zkouška online.

Webová stránka předmětu

https://www.hueber.de/menschen/lernen/uebungen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat vyučujícího, obstarat si materiály, domluvit si konzultaci a prokázat potřebné znalosti pro složení zkoušky. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů