Němčina - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná a oborová terminologie.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných adaptovaných textů, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nejbližší nižší úrovně.

Obsah kurzu

Komplexní zvládnutí materiálů L. 12.-15. učebnice „ Deutsch eins, zwei“ 1. díl

Nácvik poslechu,porozumění slyšenému a čtenému textu,konverzačních obratů a gramatických struktur.Oborová terminologie.

Konverzační témata: Hobbys

Beruf

Bewerbung und Lebenslauf

Telefongespräche

Doporučená nebo povinná literatura

JUSTOVÁ. Wir üben deutsche Grammatik (Fragment) ISBN 80-901070-6-0

KETTNEROVÁ,TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 1. díl - základní učebnice (Fraus) ISBN 80-7238-139-3

KOLEČKOVÁ. Německá synonymní slovesa (Polyglot) ISBN 80-901720-7-5

KOLEČKOVÁ. Německé idiomy v praxi (Polyglot) ISBN 80-86195-16-3

MYNARIK. Němčina - Otázky a odpovědi (Infoa)ISBN 978-8072-40-490-2

MYNARIK. Německé reálie -"-

PLISCH de VEGA. Gramatika ... teď to zvládnu (Klett nakladatelství) ISBN 80-86906-28-0

Doplňkové materiály:

audio a CD nahrávky k těmto učebnicím.

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Deutsch perfekt)

Práce s adaptovaným textem (aktuální materiály z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Vypracování zadaných písemných úkolů.

Absolvování závěrečného testu.

Zkouška A2: Zkouška dané úrovně bude písemná.

Webová stránka předmětu


Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní,( stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat vyučujícího, obstarat si materiály,domluvit si konzultaci a v rámci kurzu Praktická cvičení - němčina prokázat potřebné znalosti pro složení zkoušky. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů