Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební produkce (Bc) - od 2022/23

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
110DPH* Dějiny populární hudby
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
110FUN Fundraising
ZK-2-1PT+1ST
2
110HAME Hudba a média
ZK-4-2PT
4
110HNA Hudební nakladatelství
ZK-4-2PT
4
110HPR Hudební průmysl
ZK-4-2PT
4
110KOD* Komunikační dovednosti
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
110OP* Organizace operního provozu
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
110PBC* Písemná práce bakalářská
Z-2-1ST
Z-5-1ST
7
110PR* Písemná práce ročníková
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
Z-2-1ST
ZK-3-1ST
9
110PPAZ* Produkce v pořadatelství a agentáži
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
702HPA* Profesní angličtina
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
18
110PMNG* Psychologie pro managery
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
108RSPP* Rozbor skladeb pro Hudební produkci
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
110SO* Sociologie
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
171TZOZ1 Tvorba zvukově obrazového záznamu
ZK-3-1PT
3
171TZZ Tvorba zvukového záznamu
ZK-1-1PT
1
110UHPR Úvod do hudební produkce
ZK-3-2PT
3
110UMG Úvod do managementu
Z-3-2PT
3
Minimální počet kreditů 107
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
108CSH* Česká hudba 1918-1989
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
110ETI Etika
ZK-2-2PT
2
110HPOP* Hudebně producentská organizační praxe
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
12
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
108HKP* Hudební kritika a popularizace hudby
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
110INFO* Informatika
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
12
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
110SHPR* Seminář hudební produkce
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-5-2ST
15
Minimální počet kreditů 58
Povinně volitelné předměty
110DCJ Druhý cizí jazyk - Hudební produkce V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
110HPBVV Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr
0
703PRVV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TVV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180
① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Bc) volitelné předměty - výběr [110HPBVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

② Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Písemná práce ročníková 1 (110PR1) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 2 (110PR2) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 3 (110PR3) PZ Bakalářskou prací
Písemná práce ročníková 4 (110PR4) PZ Bakalářskou prací
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Autorské právo (S108AP)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT Dějiny hudby (S108DH)
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT
Hudba a média (110HAME) PZ Hudební produkce (S110HP)
Hudební nakladatelství (110HNA) PZ
Hudební průmysl (110HPR) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 1 (110PPAZ1) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 2 (110PPAZ2) PZ
Úvod do hudební produkce (110UHPR) PZ
Úvod do managementu (110UMG) PZ
Profesní angličtina 1 (702HPA1) PZ Profesní angličtina (S110PA)
Profesní angličtina 2 (702HPA2) PZ
Profesní angličtina 3 (702HPA3) PZ
Profesní angličtina 4 (702HPA4) PZ
Profesní angličtina 5 (702HPA5) PZ
Profesní angličtina 6 (702HPA6) PZ