Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební produkce (Bc) - od 2022/23

Studijní obor: neurčen
Katedra hudební produkce
Studijní program: Hudební produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
702SAP* Profesní angličtina
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
ZK-3-2T
9
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
110DPH* Dějiny populární hudby
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
ZK-2-2T
2
110FU Fundraising
ZK-2-1PT+1ST
2
110HPOP* Hudebně producentská organizační praxe
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
12
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
108HKP* Hudební kritika a popularizace hudby
Z-1-1+1/T
ZK-1-1+1/T
2
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
171TZOZ1 Tvorba zvukově obrazového záznamu
ZK-3-1PT
3
171TZZ Tvorba zvukového záznamu
ZK-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 33
Povinně volitelné předměty
702CJVY Druhý cizí jazyk (Bc) - povinný výběr V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
110HPVV Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr
0
702CJOK Cizí jazyk - výběrKOPIE
0
703PRVV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TVV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 55
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 125
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr [110HPVV]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Tělesná výchova - výběr [703TVV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Písemná práce ročníková 1 (110PR1) PZ
Písemná práce ročníková 2 (110PR2) PZ
Písemná práce ročníková 3 (110PR3) PZ
Písemná práce ročníková 4 (110PR4) PZ
Profesní angličtina 1 (702SAP1) PZ Profesní angličtina (S110PA)
Profesní angličtina 2 (702SAP2) PZ
Profesní angličtina 3 (702SAP3) PZ
Profesní angličtina 4 (702SAP4) PZ
Profesní angličtina 5 (702SAP5) PZ
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Autorské právo (S108AP)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Dějiny hudby 1 (108DHB1) ZT Dějiny hudby (S108DH)
Dějiny hudby 2 (108DHB2) ZT
Dějiny hudby 3 (108DHB3) ZT
Dějiny hudby 4 (108DHB4) ZT
Dějiny hudby 5 (108DHB5) ZT
Hudba a média (110HAME) PZ Hudební produkce (S110HP)
Hudební nakladatelství (110HNA) PZ
Hudební průmysl (110HPR) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 1 (110PPAZ1) PZ
Produkce v pořadatelství a agentáži 2 (110PPAZ2) PZ
Úvod do hudební produkce (110UHPR) PZ
Úvod do managementu (110UMG) PZ