Organizace operního provozu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110OP1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Studenti se během výuky seznámí se specifickým prostředím operního provozu, seznámí se se strukturou operního domu, organizací operního provozu a získají přehled o institucích s operním provozem v ČR a v zahraničí.

Tematické okruhy:

1.Žánr opery a jeho specifika

2.Struktura a organizace operního domu/souboru – repertoárový a stagionový provoz

3.Operní soubory v ČR, zahraničí, operní festivaly

4.Umělecké a neumělecké složky operního domu/souboru

5.Základní principy dramaturgie operního domu/souboru

6.Plánování operního projektu

7.Finanční zajištění operního provozu a operní inscenace

Výsledky učení

Student má obecnou znalost operního provozu a prostředí v ČR a zahraničí, zná nejvýznamnější operní domy v ČR a zahraničí. Je schopen naplánovat a připravit komorní operní projekt.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Povinná literatura:

AGID, Philippe, TARONDEAU, Jean-Claude. The management of opera: an international comparative study. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-24726-0.

BING, Rudolf. 5000 večerů v opeře. Překlad Helena Nebelová. 2. vydání. Praha: Supraphon, 1988. 327 stran.

CONTE, David M., LANGLEY Stephen. Theatre Management. Hollywood: EntertanmentPro, 2007. ISBN 0-89676-256-4.

GREGORINI, Bedřich, GREGORINI, Jindřich a SRSTKA, Jiří. Základy divadelní činnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra produkce, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.

NEKOLNÝ, Bohumil et al. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. 133 stran. Produkce a management divadla v ČR; svazek 1. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav v Praze, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

NEKOLNÝ, Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2006. 152 s. Box; sv. 1. ISBN 80-7008-197-X.

ORREY, Leslie. A concise history of opera: 254 illustrations, 32 in colour. London: Thames and Hudson, 1972. 252 stran. ISBN 0-500-20124-2.

PALLIN, Gail. Stage management: the essential handbook. New ed. London: Nick Hern Books, 2010. ISBN 978-1848420144.

RHINE, Anthony. Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century. New York: Palgrave, 2018. ISBN 978-1-352-00174-7.

ŠESTÁK, Jiří. Divadlo - kultura - podmínky: (osobní zkušenost). 1. vyd. Praha: KANT pro AMU, 2012. 264 s. Disk. Velká řada; sv. 20. ISBN 978-80-7437-079-3.

WEBB, Duncan M. Running theaters: best practices for leaders and managers. New York: Allworth Press, 2004. ISBN 1-58115-393-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivity během přednášek a na základě zpracování samostatné rešerše na zadané téma. Během semestru se vyžaduje samostatná četba a návštěva vybraného operního představení. Z 50 % jsou kredity uděleny na základě aktivity ve výuce a z 50 % na základě písemné práce studenta.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů