English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra hudební produkce

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
110DPH1 Dějiny populární hudby 1 česky Po
12:00–13:30
Učebna KTDH 1041
Z 1 2/T Zapsat
110DPH2 Dějiny populární hudby 2 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
110ET Etika česky Út
15:20–16:50
Učebna KTDH 1041
ZK 1 2/T Zapsat
110EPF Evropské podpůrné fondy česky St
15:40–17:10
Učebna
ZK 3 2/T Zapsat
110FU Fundraising česky ZK 2 2/T Zapsat
110HAM Hudba a média česky ZK 2 2/T Zapsat
108HD1 Hudební dramaturgie 1 česky Út
13:40–15:10
Učebna KTDH 2057
Z 1 1+1/T Zapsat
108HD2 Hudební dramaturgie 2 česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
110HMZP1 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 česky Z 2 2/T Zapsat
110HMZP2 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110HN Hudební nakladatelství česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
180HP Hudební produkce Předmět není vypsán
110HP Hudební průmysl česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110HPOP1 Hudebně producentská organizační praxe 1 česky Út
17:00–18:30
Učebna KTDH 1041
Z 2 20/S Zapsat
110HPOP0 Hudebně producentská organizační praxe 10 česky Z 8 20/S Předmět není vypsán
110HPOP2 Hudebně producentská organizační praxe 2 česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
110HPOP3 Hudebně producentská organizační praxe 3 česky Út
17:00–18:30
Učebna KTDH 1041
Z 2 20/S Zapsat
110HPOP4 Hudebně producentská organizační praxe 4 česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
110HPOP5 Hudebně producentská organizační praxe 5 česky Út
17:00–18:30
Učebna KTDH 1041
Z 2 20/S Zapsat
110HPOP6 Hudebně producentská organizační praxe 6 česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
110HPOP7 Hudebně producentská organizační praxe 7 česky Út
17:00–18:30
Učebna KTDH 1041
Z 4 20/S Zapsat
110HPOP8 Hudebně producentská organizační praxe 8 česky Z 4 20/S Předmět není vypsán
110HPOP9 Hudebně producentská organizační praxe 9 česky Út
17:00–18:30
Učebna KTDH 1041
Z 6 20/S Zapsat
110INF1 Informatika 1 Út
12:00–13:30
Učebna
Z 1 2/T Zapsat
110INF2 Informatika 2 Z 1 2/T Předmět není vypsán
110INF3 Informatika 3 Z 1 2/T Zapsat
110INF4 Informatika 4 ZK 1 2/T Předmět není vypsán
110KD1 Komunikační dovednosti 1 St
14:15–15:45
Učebna KTDH 1041
Z 1 2/T Zapsat
110KD2 Komunikační dovednosti 2 ZK 1 2/T Předmět není vypsán
110KDP1 Komunikační dovednosti-personalistika 1 Z 2 2/T Zapsat
110KDP2 Komunikační dovednosti-personalistika 2 Z 2 2/T Předmět není vypsán
110KDP3 Komunikační dovednosti-personalistika 3 St
17:15–18:45
Učebna
ZK 2 2/T Zapsat
110MAR1 Marketing 1 česky Z 2 2/T Zapsat
110MAR2 Marketing 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110OOP1 Organizace operního provozu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
110OOP2 Organizace operního provozu 2 česky St
12:00–13:30
Učebna KTDH 1041
ZK 1 2/T Zapsat
110PS1 Praxe pro studenty Hudební produkce 1
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS0 Praxe pro studenty Hudební produkce 10
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS2 Praxe pro studenty Hudební produkce 2
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS3 Praxe pro studenty Hudební produkce 3
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS4 Praxe pro studenty Hudební produkce 4
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS5 Praxe pro studenty Hudební produkce 5
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS6 Praxe pro studenty Hudební produkce 6
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS7 Praxe pro studenty Hudební produkce 7
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS8 Praxe pro studenty Hudební produkce 8
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PS9 Praxe pro studenty Hudební produkce 9
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
110PPA1 Produkce v pořadatelství a agentáži 1 St
09:00–10:20
Učebna KTDH 2057
Z 2 2/T Zapsat
110PPA2 Produkce v pořadatelství a agentáži 2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110PM1 Psychologie pro managery 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
110PM2 Psychologie pro managery 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
110PBA1 Písemná práce bakalářská 1 česky Z 2 1/T Zapsat
110PBA2 Písemná práce bakalářská 2 česky Z 4 1/T Předmět není vypsán
110PMG1 Písemná práce magisterská 1 česky Z 2 1/T Zapsat
110PMG2 Písemná práce magisterská 2 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
110PMG3 Písemná práce magisterská 3 česky Z 4 1/T Zapsat
110PMG4 Písemná práce magisterská 4 česky Z 6 1/T Předmět není vypsán
110PPR1 Písemná práce ročníková 1 česky Z 1 1/T Zapsat
110PPR2 Písemná práce ročníková 2 česky ZK 1 1/T Předmět není vypsán
110PPR3 Písemná práce ročníková 3 česky Z 2 1/T Zapsat
110PPR4 Písemná práce ročníková 4 česky ZK 2 1/T Předmět není vypsán
110PMT Příprava materiálů k tisku česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
180SHP Seminář hudební produkce
 
Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
110SHP1 Seminář hudební produkce 1 česky St
10:30–12:00
Učebna KTDH 1041
Z 1 2/T Zapsat
110SHP0 Seminář hudební produkce 10 česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
110SHP2 Seminář hudební produkce 2 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
110SHP3 Seminář hudební produkce 3 česky Z 1 2/T Zapsat
110SHP4 Seminář hudební produkce 4 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
110SHP5 Seminář hudební produkce 5 česky St
10:30–12:00
Učebna KTDH 1041
Z 2 2/T Zapsat
110SHP6 Seminář hudební produkce 6 česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
110SHP7 Seminář hudební produkce 7 česky Z 4 2/T Zapsat
110SHP8 Seminář hudební produkce 8 česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
110SHP9 Seminář hudební produkce 9 česky St
10:30–12:00
Učebna KTDH 1041
Z 4 2/T Zapsat
110SOC1 Sociologie 1 česky St
15:50–17:20
Učebna KTDH 1041
Z 1 2/T Zapsat
110SOC2 Sociologie 2 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
110SFHZ Struktura a fungování hudebního života česky ZK 3 2/T Zapsat
110ZPID Zákl. progr. - internetová distribuce hudby česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
110ZPHZ1 Základy podnikání v hudebním životě 1 St
12:00–13:30
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
110ZPHZ2 Základy podnikání v hudebním životě 2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110UHP Úvod do hudební produkce ZK 2 2/T Předmět není vypsán
110UM Úvod do managementu St
09:00–10:20
Učebna KTDH 1041
Z 3 2/T Zapsat
Platnost dat k 25. 9. 2017