Tisk

Katedra hudební produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
110AUP1 Autorské právo 1
 
Z 1 2PT Předmět není vypsán
110AUP2 Autorské právo 2
 
ZK 3 2PT Předmět není vypsán
110AP3 Autorské právo 3 česky Z 2 24PS Zapsat
110AP4 Autorské právo 4
 
česky ZK 3 24PS Předmět není vypsán
180DOBP Další oborový předmět
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
110DIST1 Disertace - textová část 1
 
česky Předmět není vypsán
110DIST2 Disertace - textová část 2
 
česky Předmět není vypsán
110DIST3 Disertace - textová část 3
 
česky Předmět není vypsán
110DIS1 Dizertace 1
 
česky Předmět není vypsán
110DIS2 Dizertace 2
 
česky Předmět není vypsán
110DIS3 Dizertace 3
 
česky Předmět není vypsán
110DPH1 Dějiny populární hudby 1 česky Z 1 1PT+1ST Zapsat
110DPH2 Dějiny populární hudby 2
 
česky ZK 1 1PT+1ST Předmět není vypsán
110ET Etika česky ZK 1 2T Zapsat
110ETI Etika
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
110EPF Evropské podpůrné fondy česky ZK 3 2T Zapsat
110FU Fundraising česky St
13:40–15:10
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 2 1PT+1ST Zapsat
110FUN Fundraising česky St
13:40–15:10
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 2 1PT+1ST Zapsat
110FCEU Fundraising a crowdfunding v rámci EU
 
česky ZK 3 12PS Předmět není vypsán
110HAM Hudba a média česky Út
09:00–10:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 2 2T Zapsat
110HAME Hudba a média
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
110HMZP1 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 česky Z 2 2T Zapsat
110MZP1 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 česky Út
10:30–12:00
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 8PS+4SS Zapsat
110HMZP2 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110MZP2 Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2
 
česky ZK 2 9PS+5SS Předmět není vypsán
110HN Hudební nakladatelství
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
110HNA Hudební nakladatelství
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
180HP Hudební produkce
 
česky ZK 20 ZK 20 Předmět není vypsán
110HP Hudební průmysl
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110HPR Hudební průmysl
 
česky ZK 4 2PT Předmět není vypsán
110HPOP1 Hudebně producentská organizační praxe 1 česky Z 2 20S Zapsat
110HPOP0 Hudebně producentská organizační praxe 10
 
česky Z 8 20S Předmět není vypsán
110HPOP2 Hudebně producentská organizační praxe 2
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
110HPOP3 Hudebně producentská organizační praxe 3 česky St
17:00–18:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 20S Zapsat
110HPOP4 Hudebně producentská organizační praxe 4
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
110HPOP5 Hudebně producentská organizační praxe 5 česky Z 2 20S Zapsat
110HPOP6 Hudebně producentská organizační praxe 6
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
110HPOP7 Hudebně producentská organizační praxe 7 česky St
16:00–17:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 4 20S Zapsat
110HPOP8 Hudebně producentská organizační praxe 8
 
česky Z 4 20S Předmět není vypsán
110HPOP9 Hudebně producentská organizační praxe 9 česky Z 6 20S Zapsat
110INF1 Informatika 1 česky Z 1 2T Zapsat
110INFO1 Informatika 1
 
česky Z 2 2ST Zapsat
110INF2 Informatika 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110INFO2 Informatika 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110INF3 Informatika 3 česky Po
13:40–15:10
Z 1 2T Zapsat
110INF4 Informatika 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
110INMP Informatika pro manažerskou praxi
 
česky ZK 3 2CT Předmět není vypsán
110KDPE1 Komunikační dovednosti - personalistika 1 česky St
09:00–10:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 2ST Zapsat
110KDPE2 Komunikační dovednosti - personalistika 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110KD1 Komunikační dovednosti 1 česky Z 1 2T Zapsat
110KOD1 Komunikační dovednosti 1
 
česky Z 1 2ST Zapsat
110KD2 Komunikační dovednosti 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
110KOD2 Komunikační dovednosti 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
110KDP1 Komunikační dovednosti-personalistika 1 česky Z 2 2T Zapsat
110KDP2 Komunikační dovednosti-personalistika 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
110KDP3 Komunikační dovednosti-personalistika 3 česky ZK 2 2T Zapsat
110KCOD Kritické čtení odborného textu
 
česky Předmět není vypsán
110MAR1 Marketing 1 česky Z 2 2T Zapsat
110M1 Marketing 1 česky St
12:00–13:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1ST+1PT Zapsat
110MAR2 Marketing 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110M2 Marketing 2
 
česky ZK 2 1ST+1PT Předmět není vypsán
110OOP1 Organizace operního provozu 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110OP1 Organizace operního provozu 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
110OOP2 Organizace operního provozu 2 česky ZK 1 2T Zapsat
110OP2 Organizace operního provozu 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
110PAM Performing Arts Management anglicky viz detail Z 2 20SS Z 2 20SS Zapsat
110PPA1 Produkce v pořadatelství a agentáži 1 česky Z 2 2T Zapsat
110PPAZ1 Produkce v pořadatelství a agentáži 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
110PPA2 Produkce v pořadatelství a agentáži 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110PPAZ2 Produkce v pořadatelství a agentáži 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
110PM1 Psychologie pro managery 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110PMNG1 Psychologie pro managery 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
110PM2 Psychologie pro managery 2 česky St
15:20–16:50
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 2T Zapsat
110PMNG2 Psychologie pro managery 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
110PBA1 Písemná práce bakalářská 1 česky Z 2 1T Zapsat
110PBC1 Písemná práce bakalářská 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
110PBA2 Písemná práce bakalářská 2
 
česky Z 4 1T Předmět není vypsán
110PBC2 Písemná práce bakalářská 2
 
česky Z 5 1ST Předmět není vypsán
110PMG1 Písemná práce magisterská 1 česky

Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1T Zapsat
110PMG2 Písemná práce magisterská 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
110PMG3 Písemná práce magisterská 3 česky Z 4 1T Zapsat
110PMG4 Písemná práce magisterská 4
 
česky Z 6 1T Předmět není vypsán
110PPR1 Písemná práce ročníková 1 česky Z 1 1T Zapsat
110PR1 Písemná práce ročníková 1
 
česky Z 2 1ST Zapsat
110PPR2 Písemná práce ročníková 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
110PR2 Písemná práce ročníková 2
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
110PPR3 Písemná práce ročníková 3 česky

Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1T Zapsat
110PR3 Písemná práce ročníková 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
110PPR4 Písemná práce ročníková 4
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
110PR4 Písemná práce ročníková 4
 
česky ZK 3 1ST Předmět není vypsán
110PW1 Přednáška nebo workshop v rámci výuky 1
 
česky Z 6 Z 6 Předmět není vypsán
110PW2 Přednáška nebo workshop v rámci výuky 2
 
česky Z 6 Z 6 Předmět není vypsán
110PMT Příprava materiálů k tisku
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110PK1 Příspěvek na konferenci / Odborný článek 1
 
česky Z 8 Z 8 Předmět není vypsán
110PK2 Příspěvek na konferenci / Odborný článek 2
 
česky Z 8 Z 8 Předmět není vypsán
110SDP1 Seminář dizertační práce 1
 
česky Předmět není vypsán
110SDP2 Seminář dizertační práce 2
 
česky Předmět není vypsán
180SHP Seminář hudební produkce
 
česky Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
110SHP1 Seminář hudební produkce 1 česky Z 1 2T Zapsat
110SHPR1 Seminář hudební produkce 1
 
česky Z 2 2ST Zapsat
110SHP0 Seminář hudební produkce 10
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
110SHP2 Seminář hudební produkce 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110SHPR2 Seminář hudební produkce 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110SHP3 Seminář hudební produkce 3 česky St
10:30–12:00
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 1 2T Zapsat
110SHPR3 Seminář hudební produkce 3
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110SHP4 Seminář hudební produkce 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
110SHPR4 Seminář hudební produkce 4
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110SHP5 Seminář hudební produkce 5 česky Z 2 2T Zapsat
110SHPR5 Seminář hudební produkce 5
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
110SHP6 Seminář hudební produkce 6
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
110SHPR6 Seminář hudební produkce 6
 
česky Z 5 2ST Předmět není vypsán
110SHP7 Seminář hudební produkce 7 česky St
10:30–12:00
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 4 2ST Zapsat
110SHP8 Seminář hudební produkce 8
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
110SHP9 Seminář hudební produkce 9 česky Z 4 2ST Zapsat
110SHPD1 Seminář hudební produkce pro doktorandy 1
 
česky Předmět není vypsán
110SHPD2 Seminář hudební produkce pro doktorandy 2
 
česky Předmět není vypsán
110SHPD3 Seminář hudební produkce pro doktorandy 3
 
česky Předmět není vypsán
110SOC1 Sociologie 1 česky Z 1 2T Zapsat
110SO1 Sociologie 1
 
česky Z 2 2PT Zapsat
110SOC2 Sociologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
110SO2 Sociologie 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
110SPPD1 Specializovaná přednáška pro doktorandy 1
 
česky ZK 3 ZK 3 Předmět není vypsán
110SPPD2 Specializovaná přednáška pro doktorandy 2
 
česky ZK 3 ZK 3 Předmět není vypsán
110SFHZ Struktura a fungování hudebního života česky ZK 3 2T Zapsat
110SFUHZ Struktura a fungování hudebního života česky Út
15:20–16:50
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 5 12PS Zapsat
110SON Svět on-line
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
110ZPID Zákl. progr. - internetová distribuce hudby
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
110MZHMI Základy hudebního managementu pro interprety
 
česky Předmět není vypsán
110ZPHZ1 Základy podnikání v hudebním životě 1 česky Z 2 2T Zapsat
110ZPH1 Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management česky Út
12:00–13:30
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 24PS Zapsat
110ZPHZ2 Základy podnikání v hudebním životě 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110ZPH2 Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování
 
česky ZK 2 28SS Předmět není vypsán
110UHP Úvod do hudební produkce
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
110UHPR Úvod do hudební produkce
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
110UM Úvod do managementu česky Z 3 2T Zapsat
110UMG Úvod do managementu
 
česky Z 3 2PT Zapsat