Hudebně producentská organizační praxe 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HPOP0 zápočet 8 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 185 až 225 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dana JANDÁČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Produkční praxe (praktická výuka) má za cíl dát příležitost studentovi účastnit se reálného provozu kulturní instituce, přípravy a realizace dílčích částí projektů nebo aktivit organizace pod vedením pověřeného pracovníka. Praxe může být splněna i přípravou, organizací a realizací většího školního projektu HAMU ve spolupráci s dalšími studenty nebo předem stanoveným týmem včetně jeho propagace a následného vyhodnocení.

Tematické okruhy:

Absolvování min. dvoutýdenní praxe ve zvolené instituci pod vedením pověřeného pracovníka

Příprava, organizace, propagace a vyhodnocení projektu HAMU většího rozsahu

Výsledky učení

Student získá praktické zkušenosti a dovednosti v kontaktu s reálným hudebním životem, účastní se přípravy a realizace konkrétní dílčí aktivity ve zvolené profesionální instituci nebo se podílí na přípravě, organizaci a realizaci projektu HAMU většího rozsahu včetně jeho propagace prostřednictvím sociálních sítí a webu HAMU.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BYRNES, William J. Management and the arts. 4. vydání. Amsterdam: Focal Press, 2009. ISBN 978-0-240-81004-1.

BRINDLE, Meg a DEVEREAUX, Constance, eds. The arts management handbook: new directions for students and practitioners. London: Routledge, 2015. ISBN 978-0-7656-1742-2.

KAISER, Michael, M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

KOTLER, Philip. Marketing Management, Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha: Victoria Publishing, 1992: ISBN 80-85605-08-2.

SMOLÍKOVÁ, Marta, ed. Management umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5.

STEIN, Tobie, S. Performing arts management: a handbook of professional practices. New York: Allworth Press, 2008. ISBN 978-1-58115-650-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za absolvování praxe ve vybrané kulturní instituci a vyřešení samostatného úkolu zadaného pověřeným pracovníkem instituce nebo za přípravu, organizaci a realizaci školního projektu HAMU velkého rozsahu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů