Tisk studijního plánu

Studijní plán Hudební produkce (Mg) - od 2022/23

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
702HAP* Angličtina v hudebním průmyslu
Z-5-4ST
ZK-5-4ST
Z-5-4ST
Z-5-4ST
20
206ATR* Autorské právo
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
110FCEU Fundraising a crowdfunding v rámci EU
ZK-3-12PS
3
110MZP* Hudební management v oblasti zábavního průmyslu
Z-2-8PS+4SS
ZK-2-9PS+5SS
4
110INMP Informatika pro manažerskou praxi
ZK-3-2CT
3
110KDPE* Komunikační dovednosti - personalistika
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
110M* Marketing
Z-2-1ST+1PT
ZK-2-1ST+1PT
4
110PMG* Písemná práce magisterská
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-4-1T
Z-6-1T
14
110SFUHZ Struktura a fungování hudebního života
ZK-5-12PS
5
110SON Svět on-line
ZK-2-2ST
2
110ZPH* Základy podnikání v hudebním životě
Z-2-24PS
ZK-2-28SS
4
Minimální počet kreditů 68
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
110HPOP* Hudebně producentská organizační praxe
Z-4-20S
Z-4-20S
Z-6-20S
Z-8-20S
22
110SHP* Seminář hudební produkce
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
16
Minimální počet kreditů 38
Povinně volitelné předměty
110DCJ Druhý cizí jazyk - Hudební produkce V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
110HPNVV Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Druhý cizí jazyk - Hudební produkce [110DCJ]

Student si zvolí jeden jazyk, který absolvuje všechny 4 semestry.

① Hudební produkce (Mg) - volitelné předměty výběr [110HPNVV]

Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorské právo 1 (206ATR1) ZT Autorské právo (S110AP)
Autorské právo 2 (206ATR2) ZT
Angličtina v hudebním průmyslu 1 (702HAP1) PZ Angličtina v hudebním průmyslu (S110AJHP)
Angličtina v hudebním průmyslu 2 (702HAP2) PZ
Angličtina v hudebním průmyslu 3 (702HAP3) PZ
Angličtina v hudebním průmyslu 4 (702HAP4) PZ
Fundraising a crowdfunding v rámci EU (110FCEU) PZ Struktura a fungování hudebního života (S110SFHZ)
Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1 (110MZP1) PZ
Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 2 (110MZP2) PZ
Informatika pro manažerskou praxi (110INMP) PZ
Komunikační dovednosti - personalistika 1 (110KDPE1) PZ
Komunikační dovednosti - personalistika 2 (110KDPE2) PZ
Marketing 1 (110M1) PZ
Marketing 2 (110M2) PZ
Struktura a fungování hudebního života (110SFUHZ) PZ
Svět on-line (110SON) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 1 - strategický management (110ZPH1) PZ
Základy podnikání v hudebním životě 2 - strategické plánování (110ZPH2) PZ