Hudební management v oblasti zábavního průmyslu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110MZP1 zápočet 2 8 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek ŠULC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je seznámit posluchače se základními definicemi, obsahem a rozsahem pojmu volný čas, zábavní průmysl, show business a dalšími variantami tohoto komplexu. Studenti se seznámí s funkcí a úlohou zábavního průmyslu a místem hudebního průmyslu v této oblasti, jeho celkovým celosvětovým obratem a některými novými trendy souvisejícími s postupující digitalizací. Studenti se naučí základním producentským, marketingovým a propagačním postupům a technologiím při managementu nonartificiální hudby včetně finančního plánu a jeho plnění.

Tematické okruhy:

  1. Definice volného času, „trhu“ volného času, volnočasových aktivit, zábavního průmyslu a showbusinessu
  2. Zábavní průmysl a kreativní průmysly
  3. Vztah nonartificiální a artificiální hudby, technologie a modely
  4. Jednotlivé součásti zábavního průmyslu, synergie a konkurence
  5. Úloha médií v komplexu zábavního průmyslu
  6. Finanční výkony a obraty jednotlivých součástí zábavního průmyslu v ČR a v zahraničí
  7. Open air megakoncerty – specifický typ organizace

Výsledky učení

Student bude umět popsat a analyzovat základní součásti zábavního průmyslu, charakterizovat jeho souvislost s fondem volného času v historických souvislostech a vazbách i otázky vzájemné synergie jednotlivých segmentů showbusinessu včetně jejich konkurence na trhu volného času. Naučí se orientaci v základních technologických, marketingových a finančních postupech v oblasti nonartificiální hudby a získá přehled o vazbách jednotlivých součástí zábavního průmyslu na média. Bude umět vypracovat plán open air koncertu v oblasti tzv. megastar events včetně všech potřebných náležitostí a finančního vyhodnocené takové akce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ŽÁKOVÁ, Eva a kol. Kulturní a kreativní průmysly v České republice. Praha: Institut umění –

Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-009-2.

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění –

Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-274-4.

Webové stránky:

www.ifpi.com

www.osa.cz

www.dilia.cz

Doporučená literatura:

Online zdroje:

Pulling the future forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery: Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024 [online]. PwC Network, 2020, [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook-2020/perspectives.pdf

Pulling the future forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery [online]. Statista Research Department, 2016 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/237769/value-of-the-us-entertainment-and-media-market/

Hodnoticí metody a kritéria

Teoretická část – znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 60 % výsledného hodnocení

Vypracování a analýza projektu z oblasti showbusinessu – 40 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů