Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

Tržiště 18, Praha 1

Map

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
186ETMP
Etnomuzikologické praktikum

REINDL T.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Út
110UMG
Úvod do managementu

ŠULC M.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
110SON
Svět on-line

ŠULC M.
11:15–12:00
(paralelka 1)
110FCEU
Fundraising a crowdfunding v rámci EU

RADOK ŽÁDNÁ I.
12:45–13:30
(přednášková par. 1)
702HAP3
Angličtina v hudebním průmyslu 3

Perk C.
13:40–15:10
(paralelka 1)
110HPOP9
Hudebně producentská organizační praxe 9

JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
110HPOP5
Hudebně producentská organizační praxe 5

JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
St
110SHP9
Seminář hudební produkce 9

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
110OOP2
Organizace operního provozu 2

RADOK ŽÁDNÁ I.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
110SO1
Sociologie 1

MACHOVÁ D.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
110HPOP1
Hudebně producentská organizační praxe 1

JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
110SHPR1
Seminář hudební produkce 1

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
110SHP5
Seminář hudební produkce 5

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
Čt
110ET
Etika

MAREŠOVÁ J.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
702HPA1
Profesní angličtina 1

BARTŮŇKOVÁ H.
13:40–15:10
(paralelka 1)
702SAP5
Profesní angličtina 5

BARTŮŇKOVÁ H.
15:20–16:50
(paralelka 1)
186DPH1
Dějiny populární hudby 1

OPEKAR A.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
110DPH1
Dějiny populární hudby 1

OPEKAR A.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Předmět Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–16:30 Tomáš REINDL 186ETMP
Etnomuzikologické praktikum
paralelka 1
Út 11:15–12:00 Marek ŠULC 110SON
Svět on-line
paralelka 1
Út 13:40–15:10 Cody Perk 702HAP3
Angličtina v hudebním průmyslu 3
paralelka 1
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ 110HPOP9
Hudebně producentská organizační praxe 9
paralelka 1
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ 110HPOP5
Hudebně producentská organizační praxe 5
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHP9
Seminář hudební produkce 9
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHPR1
Seminář hudební produkce 1
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHP5
Seminář hudební produkce 5
paralelka 1
St 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ 110HPOP1
Hudebně producentská organizační praxe 1
paralelka 1
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ 702HPA1
Profesní angličtina 1
paralelka 1
Čt 15:20–16:50 Hana BARTŮŇKOVÁ 702SAP5
Profesní angličtina 5
paralelka 1
Jiří ŠTILEC
Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
110PMG3
Písemná práce magisterská 3
individální konzultace po dohodě s vedoucím práce paralelka 1
Út 08:40–10:10 Marek ŠULC 110UMG
Úvod do managementu
přednášková par. 1
Út 12:45–13:30 Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ 110FCEU
Fundraising a crowdfunding v rámci EU
přednášková par. 1
St 12:00–13:30 Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ 110OOP2
Organizace operního provozu 2
přednášková par. 1
St 13:40–15:10 Daniela MACHOVÁ 110SO1
Sociologie 1
přednášková par. 1
Čt 08:40–10:10 Jiřina MAREŠOVÁ 110ET
Etika
přednášková par. 1
Čt 17:00–18:30 Aleš OPEKAR 186DPH1
Dějiny populární hudby 1
přednášková par. 1
Čt 17:00–18:30 Aleš OPEKAR 110DPH1
Dějiny populární hudby 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
186ETMP
Etnomuzikologické praktikum

REINDL T.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Út
110UHPR
Úvod do hudební produkce

ŠULC M.
08:40–10:10
(přednášková par. 1)
110OP2
Organizace operního provozu 2

RADOK ŽÁDNÁ I.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Pro 2.roč. NMg. studia - Zpěv
702HAP4
Angličtina v hudebním průmyslu 4

BICANOVÁ K.
13:40–15:10
(paralelka 1)
110HPOP6
Hudebně producentská organizační praxe 6

JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
110HN
Hudební nakladatelství

KOLEK R.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
110HPOP0
Hudebně producentská organizační praxe 10

JANDÁČKOVÁ D.
15:20–16:50
(paralelka 1)
St
110SHPR2
Seminář hudební produkce 2

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
110SO2
Sociologie 2

MACHOVÁ D.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
186AHT4
Analýza hudebně teoretického textu 4

ZVĚŘINA P.
17:00–17:45
(paralelka 1)
110SHP6
Seminář hudební produkce 6

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
110SHP0
Seminář hudební produkce 10

ŠTILEC J.
BĚLOR R.

10:30–12:00
(paralelka 1)
Čt
186DSS2
Dějiny skladebných stylů a druhů 2

MAREŠOVÁ J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
702HPA2
Profesní angličtina 2

BARTŮŇKOVÁ H.
13:40–15:10
(paralelka 1)
110DPH2
Dějiny populární hudby 2

OPEKAR A.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
186DPH2
Dějiny populární hudby 2

OPEKAR A.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Předmět Poznámky Č. paralelky
Po 14:30–16:00 Tomáš REINDL 186ETMP
Etnomuzikologické praktikum
paralelka 1
Út 13:40–15:10 Klára BICANOVÁ 702HAP4
Angličtina v hudebním průmyslu 4
paralelka 1
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ 110HPOP6
Hudebně producentská organizační praxe 6
paralelka 1
Út 15:20–16:50 Dana JANDÁČKOVÁ 110HPOP0
Hudebně producentská organizační praxe 10
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHPR2
Seminář hudební produkce 2
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHP6
Seminář hudební produkce 6
paralelka 1
St 10:30–12:00 Jiří ŠTILEC
Roman BĚLOR
110SHP0
Seminář hudební produkce 10
paralelka 1
St 17:00–17:45 Petr ZVĚŘINA 186AHT4
Analýza hudebně teoretického textu 4
paralelka 1
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ 702HPA2
Profesní angličtina 2
paralelka 1
Út 08:40–10:10 Marek ŠULC 110UHPR
Úvod do hudební produkce
přednášková par. 1
Út 12:00–13:30 Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ 110OP2
Organizace operního provozu 2
Pro 2.roč. NMg. studia - Zpěv přednášková par. 1
Út 17:00–18:30 Radim KOLEK 110HN
Hudební nakladatelství
přednášková par. 1
St 13:40–15:10 Daniela MACHOVÁ 110SO2
Sociologie 2
přednášková par. 1
Čt 09:00–10:30 Jiřina MAREŠOVÁ 186DSS2
Dějiny skladebných stylů a druhů 2
přednášková par. 1
Čt 17:00–18:30 Aleš OPEKAR 110DPH2
Dějiny populární hudby 2
přednášková par. 1
Čt 17:00–18:30 Aleš OPEKAR 186DPH2
Dějiny populární hudby 2
přednášková par. 1