Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
180DPTU Disertace - textová část
 
česky Z 40 Z 40 Předmět není vypsán
180DPHU Disertace - textová část
 
česky Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
100DIST1 Disertace - textová část 1
 
česky Předmět není vypsán
100DIST2 Disertace - textová část 2
 
česky Předmět není vypsán
100DIST3 Disertace - textová část 3
 
česky Předmět není vypsán
100DISU1 Disertace - umělecká část 1
 
česky Předmět není vypsán
100DISU2 Disertace - umělecká část 2
 
česky Předmět není vypsán
100DISU3 Disertace - umělecká část 3
 
česky Předmět není vypsán
100HO1 Hra v orchestru 1
 
česky Z 3 BLOK Předmět není vypsán
100HO10 Hra v orchestru 10
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
100HO2 Hra v orchestru 2
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
100HO3 Hra v orchestru 3
 
česky Z 3 BLOK Předmět není vypsán
100HO4 Hra v orchestru 4
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
100HO5 Hra v orchestru 5
 
česky Z 3 BLOK Předmět není vypsán
100HO6 Hra v orchestru 6
 
česky Z 3 BLOK Předmět není vypsán
100HO7 Hra v orchestru 7
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
100HO8 Hra v orchestru 8
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
100HO9 Hra v orchestru 9
 
česky Z 2 BLOK Předmět není vypsán
180ISO Interpretace stylových období
 
česky Z 25 Z 25 Předmět není vypsán
100INTS1 Interpretační seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
100INTS2 Interpretační seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
100INTS3 Interpretační seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
100MRUC Mimořádná reprezentativní umělecká činnost
 
česky Předmět není vypsán
100PA1 Profesní aktivity 1
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA2 Profesní aktivity 2
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA3 Profesní aktivity 3
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA4 Profesní aktivity 4
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA5 Profesní aktivity 5
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA6 Profesní aktivity 6
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA7 Profesní aktivity 7
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100PA8 Profesní aktivity 8
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
100POC Publikování odborného článku
 
česky Předmět není vypsán
100PWK Přednáška nebo workshop v rámci výuky na AMU / Příspěvek na konferenci
 
česky Předmět není vypsán
100SDP1 Seminář disertační práce 1
 
Předmět není vypsán
100SDP2 Seminář disertační práce 2
 
Předmět není vypsán
100SDP3 Seminář disertační práce 3
 
Předmět není vypsán
180SPEC1 Specializace 1
 
česky ZK 20 ZK 20 Předmět není vypsán
180SPEC2 Specializace 2
 
česky Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
100SPD1 Specializovaná přednáška pro doktorandy 1
 
česky Předmět není vypsán
100SPD2 Specializovaná přednáška pro doktorandy 2
 
česky Předmět není vypsán
180UOVPC Umělecká, odborná, vědecká a pedagogická činnost
 
česky Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
180UVHU Umělecký výkon
 
česky Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
180UVTU Umělecký výkon
 
česky Z 20 Z 20 Předmět není vypsán
180VUOC Vědecká, umělecká a odborná činnost
 
česky Z 25 Z 25 Předmět není vypsán