Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
180DPTU Disertace - textová část česky Z 40 Z 40
180DPHU Disertace - textová část česky Z 30 Z 30
100HO1 Hra v orchestru 1 česky Z 3 BLOK
100HO10 Hra v orchestru 10 česky Z 2 BLOK
100HO2 Hra v orchestru 2 česky Z 2 BLOK
100HO3 Hra v orchestru 3 česky Z 3 BLOK
100HO4 Hra v orchestru 4 česky Z 2 BLOK
100HO5 Hra v orchestru 5 česky Z 3 BLOK
100HO6 Hra v orchestru 6 česky Z 3 BLOK
100HO7 Hra v orchestru 7 česky Z 2 BLOK
100HO8 Hra v orchestru 8 česky Z 2 BLOK
100HO9 Hra v orchestru 9 česky Z 2 BLOK
180ISO Interpretace stylových období česky Z 25 Z 25
100PA1 Profesní aktivity 1 česky Z 3 Z 3
100PA2 Profesní aktivity 2 česky Z 3 Z 3
100PA3 Profesní aktivity 3 česky Z 3 Z 3
100PA4 Profesní aktivity 4 česky Z 3 Z 3
100PA5 Profesní aktivity 5 česky Z 3 Z 3
100PA6 Profesní aktivity 6 česky Z 3 Z 3
100PA7 Profesní aktivity 7 česky Z 3 Z 3
100PA8 Profesní aktivity 8 česky Z 3 Z 3
180SPEC1 Specializace 1 česky ZK 20 ZK 20
180SPEC2 Specializace 2 česky Z 15 Z 15
180UOVPC Umělecká, odborná, vědecká a pedagogická činnost česky Z 30 Z 30
180UVHU Umělecký výkon česky Z 30 Z 30
180VUOC Vědecká, umělecká a odborná činnost česky Z 25 Z 25

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
TR1-4024 Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
TR1-4032 Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)