Seminář dizertační práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SDIT1 zápočet 3 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Jana BOUŠKOVÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Hynek FARKAČ, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Jaromír HONZÁK, Jiří HUDEC, Ivo KAHÁNEK, Michal KAŇKA, Martin KASÍK, Helena KAUPOVÁ, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Tomáš KOUTNÍK, Ivan KUSNJER, František MALÝ, Vlastimil MAREŠ, Bohuslav MATOUŠEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Jan PĚRUŠKA, Miroslav PETRÁŠ, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Petr SAIDL, Leoš SVÁROVSKÝ, Jaroslav TŮMA, Irvin VENYŠ, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

Studijní aktivita předepsaná k realizaci v prvním roce studia má za cíl komunikovat aktuální stav bádání v oblasti textové části dizertace v rámci semináře nejbližší akademické komunity doktorandů a školitelů, vede ke schopnosti formulovat klíčové aspekty vlastního výzkumu a konfrontovat je s kritickými podněty kolegů.

Tematické okruhy:

Jsou dané zaměřením vlastní badatelské aktivity doktoranda.

Výsledky učení

Schopnost prezentovat aktuální stav bádání a aktivně reagovat na kritickou reflexi nejbližší komunity doktorandů a školitelů formou diskuse a začlenění podnětů do vlastní práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétní situaci doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace výsledků teoretického výzkumu souvisejícího s tématem dizertace.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů