Dizertace - umělecká část 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DUIT1 zápočet 10 42 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 219 až 269 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Norbert BAXA, Jana BOUŠKOVÁ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Hynek FARKAČ, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Jaromír HONZÁK, Jiří HUDEC, Ivo KAHÁNEK, Michal KAŇKA, Martin KASÍK, Helena KAUPOVÁ, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Tomáš KOUTNÍK, Ivan KUSNJER, František MALÝ, Vlastimil MAREŠ, Bohuslav MATOUŠEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Jan PĚRUŠKA, Miroslav PETRÁŠ, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Petr SAIDL, Leoš SVÁROVSKÝ, Jaroslav TŮMA, Irvin VENYŠ, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

Předmět, v němž se realizuje stěžejní umělecká část dizertačního úkolu. Doktorand pracuje samostatně, s asistencí svého školitele, v oblasti přípravy a realizace uměleckých výkonů vedoucích k naplnění profilu absolventa a naplňujících obsah individuálního studijního plánu.

Tematické okruhy:

Umělecké výkony související s doktorandovým studiem: interpretace sólových, komorních, orchestrálních, vokálních či jiných kompozic.

Výsledky učení

Realizace uměleckého výkonu majícího vysoké umělecké kvality srovnatelné s vrcholnými uměleckými výkony u nás i v zahraničí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Veškeré tištěné, zvukové a audiovizuální materiály související s uměleckou částí dizertační práce, instrumentální, logistické a technologické zázemí HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand pravidelně každý rok prezentuje oborové radě souhrn uměleckých výkonů včetně nahrávek a jiných uměleckých aktivit v daném akademickém roce v souladu s individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně předpokládaného plánu.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů