Interpretační seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180ISIT1 zápočet 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Jaromír HONZÁK, Štěpán KOUTNÍK, Ivan KUSNJER, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Jiří NOVOTNÝ, Ivan PAŘÍK, Miroslav PETRÁŠ, Ivan ŠTRAUS, Jaroslav TŮMA

Obsah

Cíl výuky:

Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace interpretace uměleckých děl a kritické diskuse nad interpretací ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.

Tematické okruhy:

Prezentace vlastních uměleckých výkonů a názorů v kontextu české i zahraniční hudební tvorby.

Předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, organizace vystoupení a prezentace tvorby zahraničních hostů, diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby. Předpokladem je samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných děl studentů s přesahem do pedagogické, estetické a hudebně teoretické roviny.

Výsledky učení

Kultivace úzce oborové diskuse a schopnosti aktivního působení v odborné komunitě.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, vycházející z aktuálně prezentovaných uměleckých výkonů na seminářích dechových, strunných, klávesových a bicích nástrojů, na seminářích dirigování, zpěvu a jazzové ansámblové hry.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní vystupování na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse. Hodnocení provádí příslušná katedra HAMU.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů