Profesní aktivity 6

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100PA6 Z 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Ivan KLÁNSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan KLÁNSKÝ, Vlastimil MAREŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

individuální

Forma studia

individuální mimoškolní

Předpoklady a další požadavky

účast na soutěžích, mistrovských kurzech, mimořádných akcích pro fakultu či školu, mimořádné vystoupení na velkých divadelních či koncertních pódiích, reprezentace školy v zahraničí, uvedení vlastní tvorby na významných koncertech, organizace větších projektů v rámci školy i mimo ní apod.

Obsah kurzu

Za profesní aktivity je možno považovat např.:

účast na soutěžích, mistrovských kurzech, mimořádných akcích pro fakultu či školu, mimořádné vystoupení na velkých divadelních či koncertních pódiích, reprezentace školy v zahraničí, uvedení vlastní tvorby na významných koncertech, organizace větších projektů v rámci školy i mimo ní apod. Student může tento předmět zapsat opakovaně

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu za tento předmět podá student žádost o udělení zápočtu doloženou programem, diplomem ze soutěže, potvrzením vedoucího kurzu, případně potvrzením pedagoga, vedoucího příslušné katedry Studijní proděkan posoudí závažnost doložené aktivity. Za předmět je možno získat 3 kredity.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů